Pensioenraad bijeenkomst voor ondernemingen

 Praktische informatie

  • Wat: Informatiebijeenkomst over het nieuwe pensioenstelsel voor ondernemingen die door de Pensioenraad worden vertegenwoordigd.
  • Datum: dinsdag 15 november 2022
  • Tijd: 10 - 12 uur, aansluitend lunch tot 12.45 uur. De koffie staat voor u klaar vanaf 9.30 uur.
  • Locatie: Beeld & Geluid, Media Parkboulevard 1, Hilversum. (Online deelnemen is ook mogelijk.)
  • Voor wie: Bij PNO Media aangesloten bedrijven die door Pensioenraad worden vertegenwoordigd. Werkgevers ontvangen een uitnodiging en worden gevraagd ook hun personeelsvertegenwoordiging te informeren. 

Aanmeldformulier

 

Op 15 november 2022 organiseren wij een bijeenkomst - speciaal - voor ondernemingen die vertegenwoordigd worden door de Pensioenraad. De Pensioenraad neemt als 'sociale partner' besluiten voor hun achterban in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Tijdens deze bijeenkomst licht de Pensioenraad toe welke nieuwe pensioenregeling(en) zij van plan zijn te kiezen. Wordt het de Solidaire premieregeling en/of de Flexibele premieregeling? Wettelijk gezien moet iedereen uiterlijk 1 januari 2027 zijn overgestapt op een pensioenregeling die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. PNO Media streeft naar de overstap per 1 janauri 2026. Dat lijkt ver weg, maar de besluitvorming en voorbereidingen spelen nu. 

Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst volop ruimte om uw mening te laten horen en vragen te stellen. Maar ook om persoonlijk kennis te maken met de leden van de Pensioenraad. Na afloop kunt u tijdens de lunch bijpraten met collega's in de creatieve en digitale sector.

Over de Pensioenraad

De keuze van de Pensioenraad voor de nieuwe pensioenregeling is namens alle ondernemingen die zij vertegenwoordigt. De Pensioenraad vertegenwoordigt werkgevers en werknemers van bijna 200 bedrijven. Deze bedrijven zijn allemaal bij PNO Media aangesloten ondernemingen die de inhoud van hun pensioenovereenkomst niet in een (ondernemings)cao of ondernemingsregeling hebben vastgelegd.

De Pensioenraad is een autonoom overlegorgaan dat zelfstandig keuzes maakt en beslissingen neemt. De Pensioenraad is geen fondsorgaan. Daar waar gewenst geeft PNO Media de Pensioenraad informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Ook helpen wij bij de communicatie met werkgevers en werknemers. Het bestuur van PNO Media beoordeelt de keuzes die de Pensioenraad maakt op uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Het transitieplan van de Pensioenraad wordt beoordeeld op evenwichtigheid. En natuurlijk ook of dit alles voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Lees meer over de Pensioenraad.

Informeer uw personeelsvertegenwoordiging

Het is belangrijk dat u uw werknemers informeert dat hun pensioenregeling de komende jaren verandert door de stelselwijziging. Wettelijk instemmingsrecht van de OR, personeelsvereniging of personeelsvergadering bij het aanpassen van de pensioenregeling voor ondernemingen die vallen onder de Pensioenraad is niet van toepassing. Voor deze ondernemingen is de besluitvorming over de pensioenregeling overgedragen aan de Pensioenraad. Uiteraard helpen wij u graag bij het geven van voorlichting aan uw werknemers(vertegenwoordiging) over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel en de bevoegdheden van de Pensioenraad. 

Alle pensioenregelingen worden premieregelingen

Het Nederlandse pensioenstelsel wijzigt. Uitkeringsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de middelloonregeling bij PNO Media, verdwijnen, Het nieuwe pensioenstelsel biedt alleen premieregelingen. We gaan van pensioen waarbij de pensioenuitkering het uitgangspunt is (middelloon) naar pensioen waarbij de premie de basis is voor een pensioenkapitaal (beschikbare premie). De premie die werkgevers en werknemers samen inleggen wordt belegd, net als nu. Zo bouwt de werknemer een kapitaal op waaruit hij of zij bij pensionering een maandelijkse uitkering zal ontvangen. Die waarde (uitkering) kan hoger, gelijk of lager uitvallen dan in de huidige pensioenregeling afhankelijk van het beleggingsresultaat. Het pensioen is straks beweeglijker; het gaat eerder omhoog als het economisch beter gaat en eerder omlaag als het economisch slechter gaat.
Klik hier voor meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel.

Meer informatie en contact

Op deze pagina vindt u meer informatie over de bevoegdheden en samenstelling van de Pensioenraad. Heeft u hier vragen over of weet u niet zeker of de Pensioenraad uw onderneming vertegenwoordigt? Neem dan contact met ons op via relatiebeheer@mpd.nl of bel 035 702 34 20. 

Kijk hier voor meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel.