Bel ons op: 035 702 34 56

Pensioenraad bijeenkomst voor ondernemingen

Op 15 november 2022 organiseerden wij een bijeenkomst - speciaal - voor ondernemingen die vertegenwoordigd worden door de Pensioenraad. De Pensioenraad neemt als 'sociale partner' besluiten over de toekomstige pensioenregeling voor hun achterban in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Tijdens deze bijeenkomst lichtte de Pensioenraad toe welke nieuwe pensioenregeling (de Solidaire premieregeling en/of de Flexibele premieregeling) zij van plan is te kiezen. Hieronder kunt u de presentatie over de overeenkomsten en verschillen tussen de 2 regelingen downloaden.

Presentatie (pdf)

Voorlopige voorkeur voor Solidaire premieregeling

Bij haar keuzes probeert de Pensioenraad zoveel mogelijk aan te sluiten bij de pensioenambities en premieniveaus van de huidige pensioenregelingen. De Pensioenraad heeft een voorlopige voorkeur uitgesproken voor de Solidaire premieregeling boven de Flexibele premieregeling, als vervanging van de huidige pensioenregelingen. Werkgevers kunnen hier onder voorwaarden van afwijken. Lees hier meer over de achtergronden van deze voorkeur.

Tijdspad

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 van kracht. Wettelijk gezien moet iedereen uiterlijk 1 januari 2028 zijn overgestapt op een pensioenregeling die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. PNO Media streeft (voorjaar 2023) onder voorbehoud van wetgeving en besluiten van bestuur en sociale partners naar een overstap per 1 januari 2026. 

Over de Pensioenraad

Besluiten van de Pensioenraad over de nieuwe pensioenregelingen zijn namens alle ondernemingen die zij vertegenwoordigt. De Pensioenraad vertegenwoordigt werkgevers en werknemers van bijna 200 bij PNO Media aangesloten ondernemingen die de inhoud van hun pensioenovereenkomst niet in een (ondernemings)cao of ondernemingsregeling hebben vastgelegd.

De Pensioenraad is een autonoom overlegorgaan dat zelfstandig keuzes maakt en beslissingen neemt. De Pensioenraad is geen fondsorgaan. PNO Media ondersteunt de Pensioenraad wel bij haar verantwoordelijkheid om de 200 bedrijven te helpen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Bijvoorbeeld bij de communicatie met werkgevers en werknemers.

Het bestuur van PNO Media beoordeelt de keuzes van sociale partners en dus ook van de Pensioenraad op uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Het transitieplan waar alle afspraken in worden vastgelegd, wordt beoordeeld op evenwichtigheid. En natuurlijk ook of alles voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Lees meer over de Pensioenraad.

Informeer uw personeelsvertegenwoordiging

Het is belangrijk dat u uw werknemers informeert dat hun pensioenregeling de komende jaren verandert door de stelselwijziging. Wettelijk instemmingsrecht van de OR, personeelsvereniging of personeelsvergadering bij het aanpassen van de pensioenregeling voor ondernemingen die vallen onder de Pensioenraad is niet van toepassing. Voor deze ondernemingen is de besluitvorming over de pensioenregeling overgedragen aan de Pensioenraad. Uiteraard helpen wij u graag bij het geven van voorlichting aan uw werknemers(vertegenwoordiging) over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel en de bevoegdheden van de Pensioenraad.

Meer informatie en contact

Op deze pagina vindt u meer informatie over de bevoegdheden en samenstelling van de Pensioenraad. Heeft u hier vragen over of weet u niet zeker of de Pensioenraad uw onderneming vertegenwoordigt? Neem dan contact met ons op via pensioenraad@pnomedia.nl of bel 035 702 34 20. 

Kijk hier voor meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel.