Solidaire premieregeling

Pensioenfondsen mogen in het nieuwe stelsel alleen beschikbare premieregelingen uitvoeren. Dat is een regeling waarbij vaststaat hoeveel geld (premie) de werkgever en werknemer betalen voor het pensioen. De pensioenuitkering staat niet langer vast, maar is met name afhankelijk van beleggingsresultaten en de rente. Gaat het financieel goed, dan wordt het pensioen verhoogd met het behaalde rendement. Gaat het economisch slechter en is het rendement negatief, dan wordt het pensioen lager.

Eén van de 2 pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel is de solidaire premieregeling.

Bekijk onze video over de belangrijkste kenmerken of lees verder op deze pagina.

Kenmerken

  • Premieregeling met veel solidaire elementen, zoals bijvoorbeeld de verplichte solidariteitsreserve.
  • Collectief beleggingsbeleid. Wij beleggen het gehele vermogen, het totaal van de individuele pensioenpotjes, collectief met één collectief beleggingsresultaat. Het beleggingsresultaat verdelen wij vervolgens afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers over de pensioenpotjes van de deelnemers. Risico’s worden evenwichtig gedeeld tussen generaties.  
  • Gedeeld ‘langlevenrisico’. Deelnemers en gepensioneerden dragen collectief en solidair de gevolgen voor het pensioen van wijzigingen in onze levensverwachting.
  • Spreiding van mee- en tegenvallers. Financiële schokken kunnen geleidelijk worden opgevangen. Mee- en tegenvallers mogen over maximaal 10 jaar worden gespreid.
  • Op pensioendatum ontvangt de deelnemer een variabele uitkering. 
  • Geen shoprecht. Deelnemers die met pensioen gaan, ontvangen hun uitkering van de pensioenuitvoerder waar hun pensioen is opgebouwd.

Eigen spaarpotje én collectieve buffer

De solidaire premieregeling is een regeling waarbij deelnemers niet alleen een individueel spaarpotje (een eigen persoonlijk pensioenvermogen) hebben, maar er is ook een gezamenlijke voorziening: de solidariteitsreserve. Afhankelijk van de gemaakte afspraken gaat een deel van de betaalde premie – en/of een deel van het behaalde rendement – naar de solidariteitsreserve. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opvangen van al te grote schokken op de financiële markt. 

Risico’s delen

Ook in het nieuwe stelsel delen we risico’s op arbeidsongeschiktheid, overlijden en langleven met elkaar. Het nieuwe pensioencontract biedt hiervoor volop mogelijkheden. Net als nu ontvangen deelnemers straks een levenslange pensioenuitkering. Deze uitkering zal in hoogte variëren.

Veel gestelde vragen

Kan ik mij aansluiten bij PNO Media?

Alle bedrijven in de creatieve en digitale sector zijn welkom bij PNO Media. Denk aan bedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie of exploitatie van en voor on- en offline media, entertainment, communicatie, reclame, kunst, social media, gaming en film. Meer informatie leest u op deze pagina's.

Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media aanbieden?

Veel is nog niet uitgewerkt, ook niet door de politiek. Zo is het op dit moment (zomer 2021) nog niet duidelijk of PNO Media wettelijk gezien alle soorten regelingen naast elkaar mag gaan aanbieden. Ook het bestuur van PNO Media zal nog besluiten nemen. Naar verwachting zal PNO Media een regeling met en een regeling zonder solidariteitsreserve uitvoeren. Wij stemmen ons aanbod af op de behoefte van onze klanten om de beste pensioenoplossing voor werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector te bieden.

Wat moet ik doen als werkgever?

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle werkgevers zijn overgestapt op een pensioenregeling die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt ver weg, maar het proces daarnaartoe begint nu. Ontdek of uzelf beslissingen moet nemen of dat u wordt vertegenwoordigd door een sociale partner en onder welke cao u valt. Verdiept u zich in de nieuwe regelingen en laat u voorlichten over complexe onderwerpen als solidariteit, de pensioenambitie die u heeft voor werknemers en het compensatievraagstuk. PNO Media staat klaar om te helpen.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Nieuwe PNO Werkgeversportal

Actueel maandag 6 februari 2023

Begin februari is de nieuwe PNO Werkgeversportal gelanceerd. Er is vanaf nu één portal voor zowel DB als DC pensioenregelingen.

Bekijk bericht

Doe mee aan onderzoek over risicobereidheid

Actueel maandag 23 januari 2023

PNO Media doet onderzoek naar de verwachtingen over uw pensioen en de risico's die u …

Bekijk bericht

Premies 2023 nagenoeg gelijk gebleven en wel indexatie

Actueel woensdag 18 januari 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad december 115,9%

Financieel vrijdag 13 januari 2023

PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige …

Bekijk bericht