Bel ons op: 035 702 34 56

Disclaimer

Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden door Pensioenfonds PNO Media met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. PNO Media is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en bezoekers van de website van essentieel belang is bij onze activiteiten. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Voor meer informatie hierover kunt u het Privacy statement lezen.

Aansprakelijkheid

Aan de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet volledig of onjuist is. PNO Media aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Tevens sluit PNO Media elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van c.q. de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op, alsmede het (nalaten van) ondernemen van acties naar aanleiding van de op deze website gepubliceerde informatie.

PNO Media biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. PNO Media is niet aansprakelijk voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

PNO Media is niet verantwoordelijk voor informatie in banners, buttons of de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet het eigendom zijn van PNO Media, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.

Wijzigingen

De gegevens onder MijnPNO zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement, de op het desbetreffende moment bij PNO Media bekende gegevens, en op een ongewijzigde werk- en privésituatie tot aan de pensioendatum. Wijzigingen in deze omstandigheden kunnen leiden tot andere pensioenaanspraken.

Eigendom

Alle informatie op deze website is eigendom van PNO Media. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor privé- en niet-commerciële doeleinden. Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan om inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen. Op het gebruik van de website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
 
 
©2023 PNO Media