Flexibele Premieregeling

De Flexibele Premieregeling lijkt het meest op de traditionele beschikbare premieregeling en op onze regeling PNO DC life cycle. Met de flexibele premieregeling bouwt de deelnemer tijdens het werkzame leven een persoonlijk (individueel) pensioenvermogen op. Uit dit vermogen ontvangt de deelnemer op pensioendatum een uitkering.

Bekijk onze video over de belangrijkste kenmerken of lees verder op deze pagina.

Kenmerken

 • Een beleggingsbeleid via life cycles. Jonge deelnemers beleggen met meer risico en richting de pensioendatum worden risico’s afgebouwd.
 • Keuzevrijheid voor deelnemers in: 
  - verschillende beleggingsprofielen, die meer of minder risicovol zijn;  
  - een vaste of een variabele uitkering op de pensioendatum.
 • Geen verplichte risicodelingsreserve, wel een optionele. Deze mag worden gevuld uit de premie en bijvoorbeeld worden gebruikt voor het delen van een macro-langleven risico. 
 • Beperkt shoprecht

Beleggen in life cycles

Is de pensioendatum van de werknemer nog ver weg, dan wordt meer risicovol belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is. De pensioenpremie in de flexibele premieregeling wordt maandelijks op basis van het risicoprofiel van de werknemer belegd. Focus op rendement als de werknemer jong is. En, meer nadruk op zekerheid naarmate de pensioendatum nadert door het beleggingsrisico automatisch te verminderen. Door een risicoprofiel te kiezen geeft de werknemer zelf aan hoeveel risico hij of zij wil nemen met het beleggen van zijn pensioenpremie. Op dit moment bieden wij bijvoorbeeld drie beleggingsprofielen (defensief, neutraal en offensief) in de huidige PNO DC Life Cycle-regeling.

Vastgestelde of variabele uitkering

De deelnemer kiest op pensioendatum voor een vastgestelde of variabele uitkering. Als een deelnemer op pensioendatum kiest voor een vastgestelde uitkering, is de rentestand van dat moment bepalend voor de hoogte van het pensioen voor de rest van zijn/haar leven. De hoogte van de uitkering staat dan vast.

Als de deelnemer kiest voor een variabele uitkering dan wordt het vermogen doorbelegd na de pensioendatum. Deze keuze is meer risicovol, maar levert naar verwachting een hogere uitkering op.

Shoprecht

Shoprecht betekent dat een deelnemer op pensioendatum een uitkering mag inkopen bij een andere pensioenuitvoerder dan waar het kapitaal is opgebouwd. De deelnemer heeft dan - bijvoorbeeld - de keuze tussen een naar verwachting hogere uitkering maar met meer risico, of een naar verwachting lagere uitkering die minder risicovol is. In de flexibele premieregeling is er sprake van een beperkt shoprecht. Dit betekent dat als het pensioenfonds de gewenste uitkeringsvorm niet aanbiedt, een deelnemer naar een andere uitvoerder mag overstappen die dat wel doet. 

Risicohouding

De risicohouding is de mate waarin een groep deelnemers beleggingsrisico’s wil nemen om de pensioendoelstelling (het gewenste resultaat) bij een bepaald premieniveau te halen.
De risicohouding komt tot stand in overleg met de sociale partners en wordt vastgesteld per leeftijdscategorie van de deelnemers. Hoeveel risico een individuele deelnemer wil lopen met pensioen verschilt. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met andere inkomstensbronnen. Maar ook met het inkomen dat een deelnemer minimaal nodig heeft om zijn/haar vaste lasten na pensionering te kunnen betalen.

Keuzevrijheid 

Kortom, de flexibele premieregeling biedt minder risicodeling, maar meer keuzemogelijkheden dan de solidaire premieregeling.

Veel gestelde vragen

Kan ik mij aansluiten bij PNO Media?

Alle bedrijven in de creatieve en digitale sector zijn welkom bij PNO Media. Denk aan bedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie of exploitatie van en voor on- en offline media, entertainment, communicatie, reclame, kunst, social media, gaming en film. Meer informatie leest u op deze pagina's.

Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media aanbieden?

Veel is nog niet uitgewerkt, ook niet door de politiek. Zo is het op dit moment (zomer 2021) nog niet duidelijk of PNO Media wettelijk gezien alle soorten regelingen naast elkaar mag gaan aanbieden. Ook het bestuur van PNO Media zal nog besluiten nemen. Naar verwachting zal PNO Media een regeling met en een regeling zonder solidariteitsreserve uitvoeren. Wij stemmen ons aanbod af op de behoefte van onze klanten om de beste pensioenoplossing voor werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector te bieden.

Wat moet ik doen als werkgever?

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle werkgevers zijn overgestapt op een pensioenregeling die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt ver weg, maar het proces daarnaartoe begint nu. Ontdek of uzelf beslissingen moet nemen of dat u wordt vertegenwoordigd door een sociale partner en onder welke cao u valt. Verdiept u zich in de nieuwe regelingen en laat u voorlichten over complexe onderwerpen als solidariteit, de pensioenambitie die u heeft voor werknemers en het compensatievraagstuk. PNO Media staat klaar om te helpen.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

 • Gaat PNO Media de mogelijkheid van een variabele uitkering aanbieden?

  Ja, onder voorbehoud van het wetsvoorstel en bestuursbesluiten over de nieuwe regelingen. In de Solidaire Premieregeling ontvangt de deelnemer op pensioendatum sowieso een variabele uitkering.

  In de Flexibele Premieregeling kiest de medewerker op het moment dat hij of zij met pensioen gaat of hij maandelijks een vastgestelde of een variabele uitkering wil ontvangen. Bij een variabele uitkering beleggen wij het vermogen na de pensioendatum door. Deze keuze is risicovoller, maar levert naar verwachting een hogere uitkering op.

  Als PNO Media besluit geen vastgestelde uitkering aan te bieden, dan hebben deelnemers het recht deze uitkering bij een andere uitvoerder aan te kopen.

 • Zal PNO Media een Flexibele Premieregeling met of zonder risicodelingsreserve aanbieden?

  Dit besluit is nog niet genomen. Wij analyseren op dit moment de kaders van het wetsvoorstel (voorjaar 2022). Voorop staat dat wij het belangrijk vinden dat onze regelingen aansluiten bij de behoeften van onze klanten en dat er echt iets te kiezen is.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Nieuwe PNO Werkgeversportal

Actueel maandag 6 februari 2023

Begin februari is de nieuwe PNO Werkgeversportal gelanceerd. Er is vanaf nu één portal voor zowel DB als DC pensioenregelingen.

Bekijk bericht

Doe mee aan onderzoek over risicobereidheid

Actueel maandag 23 januari 2023

PNO Media doet onderzoek naar de verwachtingen over uw pensioen en de risico's die u …

Bekijk bericht

Premies 2023 nagenoeg gelijk gebleven en wel indexatie

Actueel woensdag 18 januari 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad december 115,9%

Financieel vrijdag 13 januari 2023

PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige …

Bekijk bericht