Bel ons op: 035 702 34 56

Flexibele Premieregeling

De Flexibele Premieregeling lijkt het meest op de traditionele beschikbare premieregeling en op onze regeling PNO DC life cycle. Met de flexibele premieregeling bouwt de deelnemer tijdens het werkzame leven een persoonlijk (individueel) pensioenvermogen op. Uit dit vermogen ontvangt de deelnemer op pensioendatum een uitkering.

Bekijk onze video over de belangrijkste kenmerken of lees verder op deze pagina.

Kenmerken

 • Een beleggingsbeleid via life cycles. Jonge deelnemers beleggen met meer risico en richting de pensioendatum worden risico’s afgebouwd.
 • Keuzevrijheid voor deelnemers in: 
  - verschillende beleggingsprofielen, die meer of minder risicovol zijn;  
  - een vaste of een variabele uitkering op de pensioendatum.
 • Een risicodelingsreserve is niet verplicht. PNO Media heeft het voornemen (zomer 2023) een wel een kleine risicodelingsreserve in te richten. Deze mag worden gevuld uit de premie en bijvoorbeeld worden gebruikt voor het delen van een macro-langleven risico. 
 • Beperkt shoprecht

Beleggen in life cycles

Is de pensioendatum van de werknemer nog ver weg, dan wordt meer risicovol belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is. De pensioenpremie in de flexibele premieregeling wordt maandelijks op basis van het risicoprofiel van de werknemer belegd. Focus op rendement als de werknemer jong is. En, meer nadruk op zekerheid naarmate de pensioendatum nadert door het beleggingsrisico automatisch te verminderen. Door een risicoprofiel te kiezen geeft de werknemer zelf aan hoeveel risico hij of zij wil nemen met het beleggen van zijn pensioenpremie. Op dit moment bieden wij bijvoorbeeld drie beleggingsprofielen (defensief, neutraal en offensief) in de huidige PNO DC Life Cycle-regeling.

Vastgestelde of variabele uitkering

De deelnemer kiest op pensioendatum voor een vastgestelde of variabele uitkering. Als een deelnemer op pensioendatum kiest voor een vastgestelde uitkering, is de rentestand van dat moment bepalend voor de hoogte van het pensioen voor de rest van zijn/haar leven. De hoogte van de uitkering staat dan vast.

Als de deelnemer kiest voor een variabele uitkering dan wordt het vermogen doorbelegd na de pensioendatum. Deze keuze is meer risicovol, maar levert naar verwachting een hogere uitkering op.

Shoprecht

Shoprecht betekent dat een deelnemer op pensioendatum een uitkering mag inkopen bij een andere pensioenuitvoerder dan waar het kapitaal is opgebouwd. De deelnemer heeft dan - bijvoorbeeld - de keuze tussen een naar verwachting hogere uitkering maar met meer risico, of een naar verwachting lagere uitkering die minder risicovol is. In de flexibele premieregeling is er sprake van een beperkt shoprecht. Dit betekent dat als het pensioenfonds de gewenste uitkeringsvorm niet aanbiedt, een deelnemer naar een andere uitvoerder mag overstappen die dat wel doet. 

Risicohouding

De risicohouding is de mate waarin een groep deelnemers beleggingsrisico’s wil nemen om de pensioendoelstelling (het gewenste resultaat) bij een bepaald premieniveau te halen.
De risicohouding komt tot stand in overleg met de sociale partners en wordt vastgesteld per leeftijdscategorie van de deelnemers. Hoeveel risico een individuele deelnemer wil lopen met pensioen verschilt. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met andere inkomstensbronnen. Maar ook met het inkomen dat een deelnemer minimaal nodig heeft om zijn/haar vaste lasten na pensionering te kunnen betalen.

Keuzevrijheid 

Kortom, de flexibele premieregeling biedt minder risicodeling, maar meer keuzemogelijkheden dan de solidaire premieregeling.

Veel gestelde vragen

Kan ik mij aansluiten bij PNO Media?

Alle bedrijven in de creatieve en digitale sector zijn welkom bij PNO Media. Denk aan bedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie of exploitatie van en voor on- en offline media, entertainment, communicatie, reclame, kunst, social media, gaming en film. Meer informatie leest u op deze pagina's.

Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media aanbieden?

Wij bieden op dit moment een compleet palet aan pensioenregelingen en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van bijvoorbeeld middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen naast elkaar. Wij hebben - onder voorbehoud van bestuursbesluiten - het voornemen om ook in het nieuwe stelsel verschillende regelingen uit te voeren en zowel de Solidaire Premieregeling als de Flexibele Premieregeling (met een kleine risicodelingsreserve) aan te bieden. Ons aanbod stemmen wij af op de behoefte van sociale partners en werkgevers om de beste pensioenoplossingen in de creatieve en digitale sector te blijven bieden.

Wat moet ik doen als werkgever?

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle werkgevers zijn overgestapt op een pensioenregeling die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt ver weg, maar het proces daarnaartoe begint nu. Ontdek of uzelf beslissingen moet nemen of dat u wordt vertegenwoordigd door een sociale partner en onder welke cao u valt. Verdiept u zich in de nieuwe regelingen en laat u voorlichten over complexe onderwerpen als solidariteit, de pensioenambitie die u heeft voor werknemers en het compensatievraagstuk. PNO Media staat klaar om te helpen.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

 • Gaat PNO Media de mogelijkheid van een variabele uitkering aanbieden?

  Ja, onder voorbehoud van het wetsvoorstel en bestuursbesluiten over de nieuwe regelingen. In de Solidaire Premieregeling ontvangt de deelnemer op pensioendatum sowieso een variabele uitkering.

  In de Flexibele Premieregeling kiest de medewerker op het moment dat hij of zij met pensioen gaat of hij maandelijks een vastgestelde of een variabele uitkering wil ontvangen. Bij een variabele uitkering beleggen wij het vermogen na de pensioendatum door. Deze keuze is risicovoller, maar levert naar verwachting een hogere uitkering op.

  PNO Media zal waarschijnlijk geen vastgestelde uitkering gaan aanbieden. Deelnemers die voor een vastgestelde uitkering kiezen, moeten deze bij een verzekeringsmaatschappij inkopen met het opgebouwde vermogen.

 • Zal PNO Media een Flexibele Premieregeling met of zonder risicodelingsreserve aanbieden?

  Na analyseren van de definitieve wet zijn wij van plan een Flexibele premieregeling aan te bieden met een kleine risicodelingsreserve. Voorop staat dat wij het belangrijk vinden dat onze regelingen aansluiten bij de behoeften van onze klanten en dat er echt iets te kiezen is en de geboden Solidaire- en Flexibele premieregeling zoveel mogelijk onderscheidend zijn. 

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad juni 121,0%

Financieel maandag 15 juli 2024

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 121,0%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,3%.

Bekijk bericht

Let op als u van baan verandert terwijl u arbeidsongeschikt bent

Pensioentips dinsdag 9 juli 2024

Ook als u arbeidsongeschikt bent is het mogelijk om van baan te veranderen. Wel is …

Bekijk bericht

Samenwerken aan behoud van Aziatische natuur

Beleggen dinsdag 9 juli 2024

Duurzaamheid staat het rendement dat nodig is voor een goed pensioen wat ons betreft niet …

Bekijk bericht

PNO Media maakt gebruik van tijdelijke regels voor verhogen en verlagen van pensioenen

Financieel woensdag 26 juni 2024

Het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarvoor moeten de pensioenen zoveel mogelijk …

Bekijk bericht