Verbeterde premieregeling

De Verbeterde Premieregeling (WVP) lijkt het meest op de traditionele beschikbare premieregeling en op onze regeling PNO DC life cycle. Met een verbeterde premieregeling bouwt de deelnemer tijdens het werkzame leven een persoonlijk (individueel) pensioenvermogen op. Uit dit vermogen ontvangt de deelnemer op pensioendatum een uitkering.

Kenmerken van de verbeterde premieregeling

  • Een beleggingsbeleid via life cycles. Jonge deelnemers beleggen met meer risico en richting de pensioendatum worden risico’s afgebouwd.
  • Keuzevrijheid voor deelnemers in: 
    - verschillende beleggingsprofielen, die meer of minder risicovol zijn;  
    - een vaste of een variabele uitkering op de pensioendatum.
  • Geen verplichte solidariteitsreserve, wel een optionele. De solidariteitsreserve is een collectieve vermogensreserve waarmee financiële mee- of tegenvallers kunnen worden gedeeld. 
  • Beperkt shoprecht

Beleggen in life cycles

Is de pensioendatum van de werknemer nog ver weg, dan wordt meer risicovol belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is. De pensioenpremie in de verbeterde premieregeling wordt maandelijks op basis van het risicoprofiel van de werknemer belegd. Focus op rendement als de werknemer jong is. En, meer nadruk op zekerheid naarmate de pensioendatum nadert door het beleggingsrisico automatisch te verminderen. Door een risicoprofiel te kiezen geeft de werknemer zelf aan hoeveel risico hij of zij wil nemen met het beleggen van zijn pensioenpremie. Op dit moment bieden wij bijvoorbeeld drie beleggingsprofielen (defensief, neutraal en offensief) in de huidige PNO DC Life Cycle-regeling.

Vastgestelde of variabele uitkering

De deelnemer kiest op pensioendatum voor een vastgestelde of variabele uitkering. Als een deelnemer op pensioendatum kiest voor een vastgestelde uitkering, is de rentestand van dat moment bepalend voor de hoogte van het pensioen voor de rest van zijn/haar leven. De hoogte van de uitkering staat dan vast.

Als de deelnemer kiest voor een variabele uitkering dan wordt het vermogen doorbelegd na de pensioendatum. Deze keuze is meer risicovol, maar levert naar verwachting een hogere uitkering op.

Shoprecht

Shoprecht betekent dat een deelnemer op pensioendatum een uitkering mag inkopen bij een andere pensioenuitvoerder dan waar het kapitaal is opgebouwd. De deelnemer heeft dan - bijvoorbeeld - de keuze tussen een naar verwachting hogere uitkering maar met meer risico, of een naar verwachting lagere uitkering die minder risicovol is. In de verbeterde premieregeling is er sprake van een beperkt shoprecht. Dit betekent dat als het pensioenfonds de gewenste uitkeringsvorm niet aanbiedt, een deelnemer naar een andere uitvoerder mag overstappen die dat wel doet. 

Risicohouding

De risicohouding is de mate waarin een groep deelnemers beleggingsrisico’s wil nemen om de pensioendoelstelling (het gewenste resultaat) bij een bepaald premieniveau te halen.
De risicohouding komt tot stand in overleg met de sociale partners en wordt vastgesteld per leeftijdscategorie van de deelnemers. Hoeveel risico een individuele deelnemer wil lopen met pensioen verschilt. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met andere inkomstensbronnen. Maar ook met het inkomen dat een deelnemer minimaal nodig heeft om zijn/haar vaste lasten na pensionering te kunnen betalen.

Keuzevrijheid 

Kortom, de verbeterde premieregeling biedt minder risicodeling, maar meer keuzemogelijkheden dan het Nieuwe Pensioencontract. 

Veel gestelde vragen

Kan ik mij aansluiten bij PNO Media?

Alle bedrijven in de creatieve en digitale sector zijn welkom bij PNO Media. Denk aan bedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie of exploitatie van en voor on- en offline media, entertainment, communicatie, reclame, kunst, social media, gaming en film. Meer informatie leest u op deze pagina's.

Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media aanbieden?

Veel is nog niet uitgewerkt, ook niet door de politiek. Zo is het op dit moment (zomer 2021) nog niet duidelijk of PNO Media wettelijk gezien alle soorten regelingen naast elkaar mag gaan aanbieden. Ook het bestuur van PNO Media zal nog besluiten nemen. Naar verwachting zal PNO Media een regeling met en een regeling zonder solidariteitsreserve uitvoeren. Wij stemmen ons aanbod af op de behoefte van onze klanten om de beste pensioenoplossing voor werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector te bieden.

Wat moet ik doen als werkgever?

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle werkgevers zijn overgestapt op een pensioenregeling die voldoet aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt ver weg, maar het proces daarnaartoe begint nu. Ontdek of uzelf beslissingen moet nemen of dat u wordt vertegenwoordigd door een sociale partner en onder welke cao u valt. Verdiept u zich in de nieuwe regelingen en laat u voorlichten over complexe onderwerpen als solidariteit, de pensioenambitie die u heeft voor werknemers en het compensatievraagstuk. PNO Media staat klaar om te helpen.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Het laatste nieuws

Resultaten 2e kwartaal 2021

Financieel woensdag 21 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen van 92,5% naar 97,0%. Ook de …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juni 106,2%

Financieel woensdag 14 juli 2021

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 106,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 97,0%.

Bekijk bericht

PNO Media publiceert jaarverslag 2020

Financieel donderdag 1 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media daalde in 2020 van 98,0% naar 90,4%. De beleggingsportefeuille liet …

Bekijk bericht

Bent u voorbereid op het nieuwe pensioenstelsel?

Actueel woensdag 30 juni 2021

Bijna de helft van de werkgevers weet nog niet goed wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. …

Bekijk bericht