Bel ons op: 035 702 34 56

Nieuw pensioenstelsel

Bij PNO Media stappen we 1 januari 2027 over op het nieuwe pensioenstelsel. Dat betekent dat sociale partners in de creatieve en digitale sector en werkgevers met een eigen ondernemingspensioenregeling tot 1 januari 2025 de tijd hebben om afspraken te maken over hun nieuwe pensioenregeling.

Pensioenwet is 1 juli 2023 ingegaan

Het pensioenstelsel in Nederland was aan vernieuwing toe. In 2019 sloot het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties daarom een pensioenakkoord met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die afspraken moeten het pensioenstelsel duidelijker en persoonlijker maken. Wat verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd wordt gebruikt voor hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een soort van subsidie van jong naar oud. Een van de afspraken was ook een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. 

Ook in de toekomst een goed werkend pensioen

Deze video van de Rijksoverheid hieronder legt uit waarom ons pensioenstelsel aan vernieuwing toe is.

Alle afspraken zijn opgenomen in de nieuwe Pensioenwet die 1 juli 2023 is ingegaan. Deze wet maakt een nieuw pensioenstelsel mogelijk dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt van nu. Maar het huidige pensioenstelsel past om meer redenen niet goed meer bij de tijd waarin we leven. In het nieuwe stelsel staat de pensioenuitkering niet langer vast, maar hangt vooral af van beleggingsresultaten. Gaat het financieel goed, dan wordt het pensioen van werkenden en gepensioneerden verhoogd, gaat het slechter, dan wordt het pensioen lager. Het pensioen gaat meer dan nu afhangen van de ontwikkelingen in de economie. 

Veel gestelde vragen

We hebben een aantal vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel voor u op een rijtje gezet.

Wat verandert er niet?

Pensioen blijven we samen regelen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor pensioen. Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft. Een groot deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Daaraan verandert niets. 

Wat betekent een nieuw pensioenstelsel voor mij als werkgever?

Alle pensioenregelingen worden beschikbare premieregelingen. Dat is een regeling waarbij geen toezeggingen worden gedaan over de pensioenuitkomst (uitkering), maar over het geld (premie) dat werkgevers en werknemers betalen voor het pensioen. De hoogte van deze premie staat steeds voor een aantal jaar vast.

Wat betekent het nieuwe stelsel voor mijn werknemers?

Op de korte termijn verandert er niets voor werknemers. De overgang van de oude naar de nieuwe regels zal tussen 2023 en 2028 plaatsvinden. PNO Media streeft naar een overstap op de nieuwe pensioenregelingen per 1 januari 2027. Dat betekent dat er uiterlijk 1 januari 2025 duidelijkheid moet zijn over hoe die regelingen eruit komen te zien. 

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

PNO Media streeft naar een overstap op de nieuwe regelingen per 1 januari 2027. Wettelijk gezien hebben we tot 1 januari 2028 de tijd. De weg daarnaartoe ziet er nu zo uit:
2022: Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen.
2023:
Eerste Kamer heeft de wet goedgekeurd, de nieuwe pensioenwet gaat 1 juli 2023 in. 
2022-2024: Werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector maken afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Deze leggen zij vast in een zogeheten transitieplan
2025-2027: Pensioenfondsen zoals PNO Media zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling invoeren. PNO Media koerst op een overstap op de nieuwe regelingen per uiterlijk 1 januari 2027.
Wettelijk gezien hebben we tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regelingen in te voeren.

Meer weten?

Webinars 2023
Bekijk ons webinar (van 6 juli 2023) over de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelse voor medewerkers of voor gepensioneerden via www.pnomediawebinar.nl 

PNO Media webinar 6 juli 2023.jpg

Bijeenkomst voor werkgevers
Ter voorbereiding op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel organiseerden wij een bijeenkomst speciaal voor werkgevers op 20 mei 2022. Bekijk de videoregistratie hieronder en leer alles over de Solidaire Premieregeling en de Flexibele Premieregeling van hun founding fathers.

Ook geven we regelmatig presentaties voor sociale partners en aangesloten werkgevers die zelf besluiten moeten nemen over hun nieuwe pensioenregeling. 

Webinar 2021
PNO Media organiseerde voor werkgevers al eerder een webinar over het nieuwe pensioenstelsel. Deze video geeft een impressie.

Contact

Wilt u meer weten over de webinars, Meet Ups en bijeenkomsten die wij organiseren of heeft u vragen over hoe u in uw arbeidsvoorwaarden rekening houdt met het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact met ons op.

Contact