Nieuw pensioenstelsel

Het pensioenakkoord dat kabinet, werkgevers en werknemers sloten, heeft gevolgen voor uw pensioenregeling bij PNO Media.

Het huidige pensioenstelsel past niet goed meer bij de tijd waarin we leven. De video van de Rijksoverheid hieronder legt uit waarom het aan vernieuwing toe is.

Veel gestelde vragen

We hebben een aantal vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel voor u op een rijtje gezet.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moet een aantal problemen worden opgelost. Ten eerste kunnen de pensioenen nu niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. De huidige regels van de overheid laten dat vaak niet toe.
Een ander probleem is dat jongeren nu nog te veel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als zij hun hele leven bij een pensioenfonds een pensioen hebben. In dat geval wordt op latere leeftijd teruggekregen wat op jongere leeftijd is 'weggegeven'. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd weggaan bij een pensioenfonds omdat ze bijvoorbeeld van baan veranderen of zelfstandig ondernemer worden. 

Wat lost het nieuwe pensioenstelsel op?

De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Het pensioen gaat dus meebewegen met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

Wat verandert er niet?

Pensioen blijven we samen regelen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor pensioen. Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft. Een groot deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Daaraan verandert niets. Wel zijn er afspraken gemaakt over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd.

Wat betekent een nieuw pensioenstelsel voor mij als werkgever?

Alle pensioenregelingen worden beschikbare premieregelingen. Dat is een regeling waarbij geen toezeggingen worden gedaan over de pensioenuitkomst (uitkering), maar over het geld (premie) dat werkgevers en werknemers betalen voor het pensioen. De hoogte van deze premie staat steeds voor een aantal jaar vast.

Wat betekent het nieuwe stelsel voor mijn werknemers?

Op de korte termijn verandert er niets voor werknemers. De overgang van de oude naar de nieuwe regels zal tussen 2023 en 2027 plaatsvinden. Maar de voorbereidingen daarvoor beginnen voor u nu al.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Het pensioenstelsel wordt naar verwachting uiterlijk 1 januari 2027 ingevoerd. De weg daarnaartoe ziet er nu zo uit:
2022: Wetsvoorstel naar Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat zal uiterlijk 1 januari 2023 zijn; een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. In de wet wordt waarschijnlijk het volgende tijdsschema opgenomen.
2022-2024: Werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector maken afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Uiterlijk op 1 januari 2025 zijn die afspraken vastgelegd in een zogeheten transitieplan
2024-2027: Pensioenfondsen zoals PNO Media zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling invoeren. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten zij daarmee klaar zijn. Maar eerder kan ook. 

Wat moet ik doen?

Het is verstandig om de extra tijd die men neemt om de wet in te voeren, te benutten om als werkgever en sociale partners na te denken over welke richting u op wilt met uw pensioenregeling bij PNO Media. Bepaal hoe u denkt over de hoogte van het pensioen, de hoogte van de premie, waardevastheid, keuzevrijheid voor deelnemers, stabiliteit van de uitkering en solidariteit..

Meer weten?

Vrijdag 20 mei 2022: bijeenkomst 'nieuw pensioenstelsel'
U hoort het laatste nieuws over de invulling van de wet Toekomst Pensioenen tijdens onze bijeenkomst op vrijdag 20 mei van 10.00 – 13.00 uur, inclusief netwerklunch.

Alle bij ons aangesloten bedrijven, vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers ontvangen binnenkort een uitnodiging hiervoor. Op het programma staat onder andere een debat tussen pensioenexperts Dick Boeijen (PGGM) en Roel Mehlkopf (Cardano) over de voor- en nadelen van de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. 

Webinar 2021
PNO Media organiseerde vorig jaar een webinar over het nieuwe pensioenstelsel. Daarin kwam onder meer aan de orde:

  • Wat is de impact van het nieuwe pensioenstelsel op uw huidige pensioenregeling?
  • Wanneer moet u in actie komen en wat moet u dan precies doen?
  • Wat zijn de verschillen tussen de twee nieuwe type regelingen waaruit u kunt kiezen?
  • Welk effect heeft een nieuwe regeling op het pensioen van uw medewerkers?
  • Hoe komt u tot nieuwe afspraken met uw medewerkers?

Deze video geeft een impressie van het webinar.

Contact

Wilt u meer weten over de webinars, Meet Ups en bijeenkomste die wij organiseren of heeft u vragen over hoe u in uw arbeidsvoorwaarden rekening houdt met het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact met ons op.

Contact