Nieuw pensioenstelsel

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw pensioenstelsel. Het akkoord van de Eerste Kamer vormde de laatste politieke horde. De wet die een nieuw pensioenstelsel mogelijk maakt, de Wet toekomst pensioenen, is een feit.

Het huidige pensioenstelsel past niet goed meer bij de tijd waarin we leven. De video van de Rijksoverheid hieronder legt uit waarom het aan vernieuwing toe is.

Veel gestelde vragen

We hebben een aantal vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel voor u op een rijtje gezet.

Wat verandert er niet?

Pensioen blijven we samen regelen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor pensioen. Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft. Een groot deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Daaraan verandert niets. Wel zijn er afspraken gemaakt over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd.

Wat betekent een nieuw pensioenstelsel voor mij als werkgever?

Alle pensioenregelingen worden beschikbare premieregelingen. Dat is een regeling waarbij geen toezeggingen worden gedaan over de pensioenuitkomst (uitkering), maar over het geld (premie) dat werkgevers en werknemers betalen voor het pensioen. De hoogte van deze premie staat steeds voor een aantal jaar vast.

Wat betekent het nieuwe stelsel voor mijn werknemers?

Op de korte termijn verandert er niets voor werknemers. De overgang van de oude naar de nieuwe regels zal tussen 2023 en 2028 plaatsvinden. 

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

PNO Media streeft naar een overstap op de nieuwe regelingen per 1 januari 2027. Wettelijk gezien hebben we tot 1 januari 2028 de tijd. De weg daarnaartoe ziet er nu zo uit:
2022: Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen.
2023:
Eerste Kamer heeft de wet goedgekeurd, de nieuwe pensioenwet gaat 1 juli 2023 in. 
2022-2024: Werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector maken afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Deze leggen zij vast in een zogeheten transitieplan
2025-2027: Pensioenfondsen zoals PNO Media zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling invoeren. PNO Media koerst op een overstap op de nieuwe regelingen per uiterlijk 1 januari 2027.
Wettelijk gezien hebben we tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regelingen in te voeren.

Meer weten?

Webinars 2023
Bekijk ons webinar (van 6 juli 2023) over de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelse voor medewerkers of voor gepensioneerden via www.pnomediawebinar.nl 

PNO Media webinar 6 juli 2023.jpg

Bijeenkomst voor werkgevers
Ter voorbereiding op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel organiseerden wij een bijeenkomst speciaal voor werkgevers op 20 mei 2022. Bekijk de videoregistratie hieronder en leer alles over de Solidaire Premieregeling en de Flexibele Premieregeling van hun founding fathers.

Ook geven we regelmatig presentaties voor sociale partners en aangesloten werkgevers die zelf besluiten moeten nemen over hun nieuwe pensioenregeling. 

Webinar 2021
PNO Media organiseerde voor werkgevers al eerder een webinar over het nieuwe pensioenstelsel. Deze video geeft een impressie.

Contact

Wilt u meer weten over de webinars, Meet Ups en bijeenkomsten die wij organiseren of heeft u vragen over hoe u in uw arbeidsvoorwaarden rekening houdt met het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact met ons op.

Contact