Verantwoord beleggen in de praktijk

Als deelnemer van PNO Media bent u indirect aandeelhouder van de bedrijven waarin we beleggen. Met ondernemingen die volgens ons onvoldoende bijdragen aan een betere wereld, gaan we in gesprek. Op die manier willen we hun gedrag positief veranderen. We laten daarvan enkele voorbeelden zien.

Aandacht voor milieu en arbeidsomstandigheden

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Pemex is de Mexicaanse staatsoliemaatschappij en nummer 8 op de ranglijst van grootste olieproducenten ter wereld. Hermes EOS was bezorgd over de frequentie van olie- en gaslekken en dodelijke arbeidsongevallen. Hermes drong bij Pemex aan op toepassing van de best bekende werkwijze voor milieu en arbeidsomstandigheden in de oliesector. Pemex publiceerde daaropvolgend voor het eerst doelen voor arbeidsveiligheid en beloofde CO2 emissies met 25% te verlagen voor 2021. Hermes blijft engagement uitvoeren om het bereiken van de gestelde doelen te volgen.

Beloning/benoeming management en arbeidsomstandigheden

Infosys

Infosys is een groot IT-bedrijf in India. Omdat aandeelhouders bezorgd waren over de salarisverhoging van de directeur, zette Hermes EOS druk op Infosys om meer transparantie over beloning en opvolgingsbeleid. Infosys publiceert sindsdien een gedetailleerd beloningsrapport voor de top van het bedrijf. Hermes blijft aandringen op toepassing van de best bekende werkwijze voor transparantie over beloning en opvolging in de sector. Daarnaast is Hermes bij Infosys gestart met engagement over gezondheid en veiligheid voor de werknemers.

Tegengaan corruptie, onafhankelijke directie en mensenrechten

Shinhan Financial Group

Shinhan is een Zuid-Koreaanse financiële instelling, gericht op bank- en verzekeringsactiviteiten. Het bedrijf werd geconfronteerd met een reeks beschuldigingen van fraude en corruptie. Hermes EOS drong aan op meer transparantie en benoeming van externe directeuren. Daarnaast adviseerde Hermes het “Guiding Principles” rapporteringsframework van de Verenigde Naties (GPUN) voor de verbetering van het mensenrechtenbeleid. Het bedrijf maakt nu gecontroleerde financiële cijfers bekend voor de AvA (aandeelhoudersvergadering), heeft zijn opvolgingsplanning verbeterd en nieuw beleid geïntroduceerd om ethisch gedrag te bevorderen. Het VN framework voor mensenrechten wordt toegepast.

Diversiteit en onafhankelijkheid directie, belang aandeelhouders

Panasonic

Panasonic is wereldwijd een van de grootste fabrikanten van elektronische producten. Het bedrijf had een grote directie, geheel bestaand uit Japanse mannen, zonder onafhankelijke leden. Deze directie had bovendien een verdedigingsconstructie ingebouwd tegen overname (“gifpil”) en bleef deze vernieuwen zonder voorafgaande aandeelhoudersstemming. Hermes EOS adviseerde onafhankelijke directieleden, vergroting van de diversiteit en uitte zorgen over de gifpil. Panasonic heeft sindsdien de directie verkleind, twee onafhankelijke directeuren benoemd, waarvan een vrouw, en het besluit aangekondigd om de gifpil te beëindigen.

Het laatste nieuws

Resultaten 1e kwartaal 2021

Financieel woensdag 12 mei 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het eerste kwartaal van 2021 gestegen van 90,4% naar 92,5%. Ook de …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad maart 102,7%

Financieel vrijdag 16 april 2021

PNO Media had eind maart een actuele dekkingsgraad van 102,7%, en een beleidsdekkingsgraad van 92,5%.

Bekijk bericht

Krijg ik een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Actueel woensdag 14 april 2021

Als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, blijft u bij ons …

Bekijk bericht

PNO Media actualiseert herstelplan

Financieel woensdag 7 april 2021

Omdat de beleidsdekkingsgraad van PNO Media eind 2020 lager was dan de vereiste dekkingsgraad, hebben …

Bekijk bericht