Bel ons op: 035 702 34 56

Verantwoord beleggen in de praktijk

Als deelnemer van PNO Media bent u indirect aandeelhouder van de bedrijven waarin we beleggen. Met ondernemingen die volgens ons onvoldoende bijdragen aan een betere wereld, gaan we in gesprek. Dat noemen we ook wel ‘engagement’. 

Om effectief te zijn helpt het als we samenwerken. Samen staan we sterk(er). PNO Media werkt voor de uitvoering van de beleggingen daarom samen met Hermes EOS. Deze internationale dienstverlener voert namens PNO Media dialogen met bedrijven waarin we beleggen. Op die manier willen we hun gedrag positief veranderen. We laten daarvan hierna enkele voorbeelden zien.

Aandacht voor de energietransitie

Exxon Mobil

Exxon Mobil is een groot olie- en gasbedrijf in de wereldwijde energiemarkt, met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Het bestuur van Exxon Mobil werd in 2021 geconfronteerd met een aandeelhouder die een verandering van het management probeerde af te dwingen. Na engagement gesprekken realiseerde ExxonMobil zich dat het wat moest doen om zich voor te bereiden op de energietransitie en daarmee op de toekomst. Het bedrijf heeft toegezegd 15 miljard dollar te gaan investeren om de CO2 emissie tot 2027 te reduceren. Verder kondigde het bedrijf aan zich aan te sluiten bij 11 andere bedrijven om te investeren in technologie die het mogelijk maakt om CO2 af te vangen en op te slaan. PNO Media vindt dat ExxonMobil, ondanks deze toezeggingen, niet voldoet aan de richtlijnen van het Klimaatakkoord van Parijs en heeft mede daarom besloten om de aandelen in de loop van 2022 te verkopen.

Over goed bestuur, diversiteit en klimaatactie

Amazon

Amazon is een zeer groot Amerikaans e-commercebedrijf en is een van de eerste bedrijven die op grote schaal goederen via het internet verkochten. De dialoog die we met het bedrijf voeren heeft betrekking op meerdere onderwerpen. Zo is de samenstelling van het bestuur gewijzigd door 2 nieuwe directieleden aan te stellen die ervaring hebben in het leiden van een retail- en consumptiegoederenbedrijf. Ook is er verbetering waarneembaar ten aanzien van de diversiteit in de raad van bestuur en het senior management. Het bedrijf heeft zich nu ook een deadline gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De recente stappen zijn bemoedigend en zegt iets over het vermogen van het bedrijf om marktleider te blijven op het gebied van ‘retail gemak’ en het creëren van waarde voor de lange termijn.

Verlies aan biodiversiteit stoppen

Palmolieproductie

Tropische regenwouden herbergen meer dan de helft van alle planten- en diersoorten ter wereld. Ze spelen ook een vitale rol bij het beperken van de klimaatverandering. Tropische regenwouden slaan CO2 op en absorberen een derde van de koolstof die elk jaar vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De ontbossing in Azië, Afrika en Latijns-Amerika neemt helaas nog steeds toe, door de uitbreiding van palmolieplantages die zorgen voor een monocultuur. Palmolie is een veelzijdig en goedkoop product en wordt voor van alles gebruikt, zoals in huishoudelijke schoonmaakproducten, margarine, frituurolie, chips, pindakaas en ijs. Palmolieproductie is een van de belangrijkste veroorzakers van ontbossing, samen met de verstedelijking, veehouderij en sojaproductie. Het stoppen en omkeren van tropische ontbossing is van essentieel belang als we de gevolgen van ernstige klimaatverandering en verlies van biodiversiteit willen voorkomen.

Wat kunnen wij doen?
Via Hermes EOS hebben we bijgedragen aan het opstellen van een brief aan de bancaire sector die oproept om te stoppen met het financieren van projecten die ontbossing in de hand werken als gevolg van de productie van grondstoffen zoals palmolie. Er vindt engagement plaats met relevante bedrijven, waaronder palmolieproducenten, verwerkende bedrijven, handelaren, producenten van consumentenproducten, supermarkten en banken die deze activiteiten financieren. Er wordt aan deze bedrijven gevraagd om hun producten niet te betrekken uit gebieden die te maken hebben gehad met ontbossing. Wij verwachten van de bedrijven waarin we beleggen dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot ontbossing. Zij dienen hiervoor ook te kijken naar bedrijven in de toeleveringsketen. Er worden met bedrijven waarin wij beleggen bindende afspraken gemaakt over de termijn waarop ontbossing uit de toeleveringsketen verdwenen moet zijn. Op deze manier helpt PNO Media mee om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en om te keren.

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad juni 121,0%

Financieel maandag 15 juli 2024

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 121,0%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,3%.

Bekijk bericht

Let op als u van baan verandert terwijl u arbeidsongeschikt bent

Pensioentips dinsdag 9 juli 2024

Ook als u arbeidsongeschikt bent is het mogelijk om van baan te veranderen. Wel is …

Bekijk bericht

Samenwerken aan behoud van Aziatische natuur

Beleggen dinsdag 9 juli 2024

Duurzaamheid staat het rendement dat nodig is voor een goed pensioen wat ons betreft niet …

Bekijk bericht

PNO Media maakt gebruik van tijdelijke regels voor verhogen en verlagen van pensioenen

Financieel woensdag 26 juni 2024

Het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarvoor moeten de pensioenen zoveel mogelijk …

Bekijk bericht