Premie en factuur

Voor de pensioenopbouw (middelloon en CDC-regeling) van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan ons. Dat doet u op basis van de actuele pensioenpremie die u op dat moment aan ons verschuldigd bent en de door u gekozen factuurfrequentie. Tussendoor kunt u wijzigingen in dienstverbanden aan ons doorgeven. Voor PNO DC life cycle krijgt u maandelijks een factuur in uw PNO Werkgeversportal

Premienota

Voor onze middelloonregelingen en CDC-regelingen krijgt u, afhankelijk van de door uw gekozen factuurfrequentie, een factuur en brengen wij de premie in rekening. Wij vragen u de premienota vóór het verstrijken van de betalingstermijn aan ons te voldoen. Als u de factuurfrequentie wilt wijzigen, kan dat jaarlijks per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer. Voor PNO DC life cycle wordt de verschuldigde pensioenpremie maandelijks geïncasseerd.

De door u aangeleverde mutaties worden direct verwerkt in de premie die u betaalt. Uw bijgewerkte premienota vindt u in de werkgeversportal. Zo krijgt u beter inzicht in de actueel verschuldigde pensioenpremie. En weet u altijd waar u aan toe bent.

Renteheffing 

Per 1 oktober 2022 is de renteheffing hervat voor het te laat betalen van premienota’s. De tijdelijke rentestop was onderdeel van onze coronamaatregelen. De bij ons aangesloten werkgevers kregen gedurende de coronaperiode meer tijd om de premienota’s te betalen. Nu alle beperkende maatregelen zijn opgeheven, is er geen aanleiding meer om deze rentestop in stand te houden. Een werkgever die niet tijdig pensioenpremies betaalt, ontvangt vanaf 1 oktober weer een rentenota. Dit is conform het premiebeleid dat in de uitvoeringsovereenkomst is overeengekomen. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en bedraagt op dit moment 4%. 

Wijzigingen

In een kalenderjaar kunnen de dienstverbanden van uw werknemers wijzigen, zoals het salaris of het parttimepercentage. Deze gegevens zijn belangrijk voor de juiste premieberekening (en voor pensioenberekeningen). Geef mutaties daarom direct (maandelijks) aan ons door. Bij terugwerkende kracht mutaties ontvangt u een correctie voor de reeds betaalde termijn(en). En op de volgende factuur zal de premie aangepast zijn naar de nieuwe situatie. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en loopt uw premiebetaling gelijk met de actuele stand. Het doorgeven van mutaties doet u het makkelijkst via de PNO Werkgeversportal. Een handleiding voor de PNO Werkgeversportal een een formulier om een account aan te vragen vindt u hier.

Werknemer wordt 68 jaar

Een werknemer van 68 jaar of ouder bouwt geen pensioen meer op. U betaalt voor deze werknemer dan ook geen pensioenpremie meer. Vanaf de eerste dag van de maand dat uw werknemer 68 jaar wordt, hoeft u wijzigingen in zijn of haar dienstverband niet aan ons door te geven.

Salarisbureau ADP

Als u dat met Salarisbureau ADP heeft afgesproken, krijgt u veranderingen in onder andere het salaris en deeltijdpercentage van uw werknemer rechtstreeks via ADP. Deze wijzigingen moet u controleren en eventueel aanpassen. Daarna stuurt u het bestand digitaal aan ons door via de werkgeversportal.

Werkgeversportal

Vragen?

Heeft u vragen over uw premie en factuur? Neem dan contact op met de afdeling Relatiebeheer. 

Contact

Het laatste nieuws

Nieuwe PNO Werkgeversportal

Actueel maandag 6 februari 2023

Begin februari is de nieuwe PNO Werkgeversportal gelanceerd. Er is vanaf nu één portal voor zowel DB als DC pensioenregelingen.

Bekijk bericht

Doe mee aan onderzoek over risicobereidheid

Actueel maandag 23 januari 2023

PNO Media doet onderzoek naar de verwachtingen over uw pensioen en de risico's die u …

Bekijk bericht

Premies 2023 nagenoeg gelijk gebleven en wel indexatie

Actueel woensdag 18 januari 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad december 115,9%

Financieel vrijdag 13 januari 2023

PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige …

Bekijk bericht