Premie en factuur

Voor de pensioenopbouw (middelloon en DC-regeling) van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan ons. Dat doet u op basis van de actuele pensioenpremie die u op dat moment aan ons verschuldigd bent en de door u gekozen factuurfrequentie. Tussendoor kunt u wijzigingen in dienstverbanden aan ons doorgeven. Al uw facturen en specificaties vindt u in uw PNO Werkgeversportal

Premienota

Voor onze middelloonregelingen en CDC-regelingen krijgt u, afhankelijk van de door uw gekozen factuurfrequentie, een factuur en brengen wij de premie in rekening. Wij vragen u de premienota vóór het verstrijken van de betalingstermijn aan ons te voldoen. Als u de factuurfrequentie wilt wijzigen, kan dat jaarlijks per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer. Voor PNO DC life cycle wordt de verschuldigde pensioenpremie maandelijks geïncasseerd.

De door u aangeleverde mutaties worden direct verwerkt in de premie die u betaalt. Uw bijgewerkte premienota vindt u in de werkgeversportal. Zo krijgt u beter inzicht in de actueel verschuldigde pensioenpremie. En weet u altijd waar u aan toe bent.

Renteheffing 

Per 1 oktober 2022 is de renteheffing hervat voor het te laat betalen van premienota’s. De tijdelijke rentestop was onderdeel van onze coronamaatregelen. De bij ons aangesloten werkgevers kregen gedurende de coronaperiode meer tijd om de premienota’s te betalen. Nu alle beperkende maatregelen zijn opgeheven, is er geen aanleiding meer om deze rentestop in stand te houden. Een werkgever die niet tijdig pensioenpremies betaalt, ontvangt sinds 1 oktober 2022 weer een rentenota. Dit is conform het premiebeleid dat in de uitvoeringsovereenkomst is overeengekomen. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en is per 1 juli 2023 gestegen naar 6%. 

Wijzigingen

In een kalenderjaar kunnen de dienstverbanden van uw werknemers wijzigen, zoals het salaris of het parttimepercentage. Deze gegevens zijn belangrijk voor de juiste premieberekening (en voor pensioenberekeningen). Geef mutaties daarom direct (maandelijks) aan ons door. Bij terugwerkende kracht mutaties ontvangt u een correctie voor de reeds betaalde termijn(en). En op de volgende factuur zal de premie aangepast zijn naar de nieuwe situatie. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en loopt uw premiebetaling gelijk met de actuele stand. Het doorgeven van mutaties doet u het makkelijkst via de PNO Werkgeversportal. Een handleiding voor de PNO Werkgeversportal een een formulier om een account aan te vragen vindt u hier.

Werknemer wordt 68 jaar

Een werknemer van 68 jaar of ouder bouwt geen pensioen meer op. U betaalt voor deze werknemer dan ook geen pensioenpremie meer. Vanaf de eerste dag van de maand dat uw werknemer 68 jaar wordt, hoeft u wijzigingen in zijn of haar dienstverband niet aan ons door te geven.

Werkgeversportal

Vragen?

Heeft u vragen over uw premie en factuur? Neem dan contact op met de afdeling Relatiebeheer. 

Contact

Het laatste nieuws

Plasticvervuiling en voedselverspilling terugdringen via beleggingen

Beleggen dinsdag 28 november 2023

Plastic voedselverpakkingen spelen een belangrijke rol in de problemen met vervuiling en voedselverspilling. PNO Media gaat in gesprek met bedrijven …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad oktober 123,9%

Financieel dinsdag 14 november 2023

PNO Media had eind oktober een actuele dekkingsgraad van 123,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 118,8%.

Bekijk bericht

Steeds minder beleggingen in fossiele brandstoffen

Beleggen maandag 13 november 2023

Bedrijven in de olie- en gassector legt PNO Media langs de meetlat om te onderzoeken …

Bekijk bericht

Is de pensioenpot leeg als ik stop met werken?

Opinie maandag 30 oktober 2023

Er zijn veel misverstanden over pensioen. Deze keer: krijgt u later nog wel pensioen of is …

Bekijk bericht