Premie en factuur

Voor de pensioenopbouw (middelloon en CDC-regeling) van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan ons. Dat doet u op basis van de actuele pensioenpremie die u op dat moment aan ons verschuldigd bent en de door u gekozen factuurfrequentie. Tussendoor kunt u wijzigingen in dienstverbanden aan ons doorgeven. Voor PNO DC life cycle krijgt u maandelijks een factuur in uw werkgeversportal. 

Premienota

Voor onze middelloonregelingen en CDC-regelingen krijgt u, afhankelijk van de door uw gekozen factuurfrequentie, een factuur en brengen wij de premie in rekening. Wij vragen u de premienota vóór het verstrijken van de betalingstermijn aan ons te voldoen. Als u de factuurfrequentie wilt wijzigen, kan dat jaarlijks per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer. Voor PNO DC life cycle wordt de verschuldigde pensioenpremie maandelijks geïncasseerd.

De door u aangeleverde mutaties worden direct verwerkt in de premie die u betaalt. Uw bijgewerkte premienota vindt u in de werkgeversportal. Zo krijgt u beter inzicht in de actueel verschuldigde pensioenpremie. En weet u altijd waar u aan toe bent.

Hervatten renteheffing 

Per 1 oktober 2022 is de renteheffing hervat voor het te laat betalen van premienota’s. De tijdelijke rentestop was onderdeel van onze coronamaatregelen. De bij ons aangesloten werkgevers kregen gedurende de coronaperiode meer tijd om de premienota’s te betalen. Nu alle beperkende maatregelen zijn opgeheven, is er geen aanleiding meer om deze rentestop in stand te houden. Een werkgever die niet tijdig pensioenpremies betaalt, ontvangt vanaf 1 oktober weer een rentenota. Dit is conform het premiebeleid dat in de uitvoeringsovereenkomst is overeengekomen. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze bedraagt op dit moment 2%. 

Wijzigingen

In een kalenderjaar kunnen de dienstverbanden van uw werknemers wijzigen, zoals het salaris of het parttimepercentage. Deze gegevens zijn belangrijk voor de juiste premieberekening (en voor pensioenberekeningen). Geef mutaties daarom direct (maandelijks) aan ons door. Bij terugwerkende kracht mutaties ontvangt u een correctie voor de reeds betaalde termijn(en). En op de volgende factuur zal de premie aangepast zijn naar de nieuwe situatie. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en loopt uw premiebetaling gelijk met de actuele stand. Het doorgeven van mutaties doet u het makkelijkst via de werkgeversportal.

Werknemer wordt 68 jaar

Een werknemer van 68 jaar of ouder bouwt geen pensioen meer op. U betaalt voor deze werknemer dan ook geen pensioenpremie meer. Vanaf de eerste dag van de maand dat uw werknemer 68 jaar wordt, hoeft u wijzigingen in zijn of haar dienstverband niet aan ons door te geven.

Salarisbureau ADP

Als u dat met Salarisbureau ADP heeft afgesproken, krijgt u veranderingen in onder andere het salaris en deeltijdpercentage van uw werknemer rechtstreeks via ADP. Deze wijzigingen moet u controleren en eventueel aanpassen. Daarna stuurt u het bestand digitaal aan ons door via de werkgeversportal.

Werkgeversportal

Vragen?

Heeft u vragen over uw premie en factuur? Neem dan contact op met de afdeling Relatiebeheer.

Contact

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad augustus 126,5%

Financieel woensdag 14 september 2022

PNO Media had eind augustus een actuele dekkingsgraad van 126,5%, en een beleidsdekkingsgraad van 115,1%.

Bekijk bericht

Uw invloed telt

Beleggen dinsdag 13 september 2022

Afgelopen zomer vulden ruim 2.600 mensen met een pensioen bij ons een vragenlijst in. Op …

Bekijk bericht

De pensioenwet in de Tweede Kamer

Opinie maandag 12 september 2022

Deze week praat de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet en in de pers wordt …

Bekijk bericht

Wat weet u over nabestaandenpensioen?

Pensioentips vrijdag 9 september 2022

Voor een inkomen nadat u gestopt bent met werken, bent u in principe aangewezen op …

Bekijk bericht