Premie en factuur

Voor de pensioenopbouw (middelloon en CDC-regeling) van uw werknemers, betaalt u jaarlijks pensioenpremie aan ons. Dat doet u op basis van een voorlopige en definitieve premienota. Tussendoor kunt u wijzigingen in dienstverbanden aan ons doorgeven. Voor PNO DC life cycle krijgt u maandelijks een factuur in uw Werkgeversportal.

Voorlopige premienota

Voor onze middelloonregelingen en CDC-regelingen krijgt u jaarlijks in december een voorlopige premienota en brengen wij de premie voor het komende jaar in rekening. Wij vragen u de premienota vóór 1 januari van het volgende jaar aan ons te voldoen. Als u in termijnen wilt betalen, kan dat. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer. Voor PNO DC life cycle wordt de verschuldigde pensioenpremie maandelijks geïncasseerd.

Wijzigingen

In een kalenderjaar kunnen de dienstverbanden van uw werknemers wijzigen, zoals het salaris of het parttimepercentage. Deze gegevens zijn belangrijk voor de juiste premieberekening (en voor pensioenberekeningen). Geef mutaties daarom direct (maandelijks) aan ons door. Het makkelijkst doet u dit via de Werkgeversportal.

Werkgeversportal

Definitieve premienota

Voor de eindafrekening van de pensioenpremies, is het belangrijk dat u de werknemersgegevens elk jaar controleert. Dit is het uitgangspunt voor de definitieve premienota. Om te controleren of alle personeelswijzigingen bij ons bekend zijn, downloadt u de digitale premienota als CSV-bestand en vergelijkt die met uw eigen administratie. Correcties geeft u binnen de gestelde termijn aan ons door via de Werkgeversportal. Op basis hiervan maken we in de tweede helft van maart de eindafrekening op en sturen we u definitieve premienota. Voor PNO DC life cycle is de maandelijkse factuur ook de definitieve factuur. Wijzigingen met terugwerkende kracht worden direct de volgende maand verrekend.

Werknemer wordt 68 jaar

Een werknemer van 68 jaar of ouder bouwt geen pensioen meer op. U betaalt voor deze werknemer dan ook geen pensioenpremie meer. Vanaf de eerste dag van de maand dat uw werknemer 68 jaar wordt, hoeft u wijzigingen in zijn of haar dienstverband niet aan ons door te geven.

Salarisbureau ADP

Als u dat met Salarisbureau ADP heeft afgesproken, krijgt u veranderingen in onder andere het salaris en deeltijdpercentage van uw werknemer rechtstreeks via ADP. Deze wijzigingen moet u controleren en eventueel aanpassen. Daarna stuurt u het bestand digitaal aan ons door via de Werkgeversportal.

Vragen?

Heeft u nog vragen over uw premie en factuur? Neem dan contact op met de Afdeling Relatiebeheer.

Contact

Het laatste nieuws

Resultaten 2e kwartaal 2021

Financieel woensdag 21 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen van 92,5% naar 97,0%. Ook de …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juni 106,2%

Financieel woensdag 14 juli 2021

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 106,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 97,0%.

Bekijk bericht

PNO Media publiceert jaarverslag 2020

Financieel donderdag 1 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media daalde in 2020 van 98,0% naar 90,4%. De beleggingsportefeuille liet …

Bekijk bericht

Bent u voorbereid op het nieuwe pensioenstelsel?

Actueel woensdag 30 juni 2021

Bijna de helft van de werkgevers weet nog niet goed wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. …

Bekijk bericht