Bel ons op: 035 702 34 56

Heeft u een klacht? (voor werkgevers)

We doen er alles aan om uw pensioenregeling op correcte wijze uit te voeren. Daarbij stellen wij helderheid en klantgerichtheid centraal. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld, of dat u het niet eens bent met onze beslissing.

Procedure

Als u van mening bent dat het fonds tekort is geschoten of als u het niet eens bent met een inhoudelijke beslissing van PNO Media, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u een stap verder gaan, dan bestaat de mogelijkheid om een formele klachten- of geschillenprocedure te starten. Hierin worden de afdeling Pensioenen en - in laatste instantie – de klachten- en geschillencommissie en het bestuur van het fonds betrokken. De procedures hiervoor worden beschreven in de Klachten- en geschillenregeling (zie het bestand hieronder).

Hierbij kunt u zich laten bijstaan door derden. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening.