Bel ons op: 035 702 34 56

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Wanneer ontvang ik mijn pensioen? Wat zijn de betaaldata?

  PNO Media maakt uw pensioenuitkering maandelijks naar uw bankrekening over. Het is afhankelijk van uw bank hoe lang het duurt voordat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven. Ga naar actuele betaaldata.

 • Hoe kan ik mijn betaalgegevens wijzigen?

  U ontvangt elke maand uw pensioenuitkering op het door u doorgegeven rekeningnummer. Wilt u dit wijzigen? Dat kunt u eenvoudig zelf doen als u inlogt op MijnPNO. Ga naar 'Uw persoonlijke gegevens' en kies 'Pas uw profiel aan'. 

  Ook kunt u ons laten weten of u loonheffingskorting wilt toepassen.

 • Waar vind ik formulieren?

  U vindt alle formulieren en brochures op deze website onder 'downloads' in het menu helemaal onderaan de website.

  Documenten met persoonlijke gegevens zoals uw UPO die u van ons heeft ontvangen, vindt u na inloggen op MijnPNO.

  Niet gevonden wat u zocht? Neem gerust contact met ons op. 

 • Waar vind ik mijn UPO (uniform pensioenoverzicht)?

  Het uniform pensioenoverzicht (UPO) is een overzicht van het pensioen dat u heeft opgebouwd. U ontvangt jaarlijks een UPO van uw pensioenfonds of verzekeraar waar u nu pensioen opbouwt. Bent u uw UPO kwijt? Log dan in op MijnPNO.

  Meer informatie over het UPO.

 • Hoe kan ik contact opnemen met PNO Media?

  Wij beantwoorden uw vragen graag. Neem contact met ons op via het formulier. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur op nummer 035 702 34 56. 

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  We doen er alles aan om uw pensioenregeling op correcte wijze uit te voeren. Daarbij stellen wij helderheid en klantgerichtheid centraal. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld, of dat u het niet eens bent met onze beslissing. Klik dan hier voor meer informatie.

Werk

Verlof

 • Ik wil onbetaald verlof opnemen. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

  Neemt u een periode onbetaald verlof, dan bouwt u geen pensioen meer op. Het deel van het partnerpensioen dat na uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd, blijft tijdens uw verlof - voor maximaal achttien maanden - verzekerd zoals vóór de verlofperiode. Uw werkgever betaalt de premie hiervoor en geeft aan ons door dat u onbetaald verlof opneemt.

  Op verzoek van u en uw werkgever kunt u de opbouw van het ouderdomspensioen voor een periode van maximaal achttien maanden voortzetten. De premie hiervoor brengen we in rekening bij uw werkgever. Uw werkgever kan deze premie geheel of gedeeltelijk aan u doorbelasten. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan regelt uw werkgever dat met ons.

 • Ik wil ouderschapsverlof opnemen. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

  Neemt u na de geboorte van uw kind ouderschapsverlof, dan blijft u gewoon deelnemer aan de pensioenregeling. U blijft evenveel pensioen opbouwen als vóór de verlofperiode. U hoeft uw ouderschapsverlof niet aan ons door te geven. Dat regelt uw werkgever met ons.

  Let op: Bent u deelnemer in onze PNO DC life cycle regeling? Dan bouwt u voor het deel dat u ouderschapsverlof opneemt geen pensioen meer op.

Verhuizen

 • Hoe geef ik een adreswijziging door?

  Een verhuizing binnen Nederland verandert niets aan uw pensioen bij PNO Media. U hoeft dit niet aan ons door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres automatisch van de Basisregistratie Personen. Een verhuizing naar het buitenland moet u wel aan ons doorgeven. Lees hier verder of neem contact met ons op.

 • Ik ga naar het buitenland verhuizen. Wat moet ik doen?

  Als u verhuist naar het buitenland, dan krijgen we uw nieuwe adres niet automatisch door. Uw nieuwe adresgegevens moet u dan wel aan ons doorgeven. Ook als u een correspondentieadres in Nederland aanhoudt. Als u werkzaam blijft voor dezelfde werkgever, blijft u gewoon pensioen opbouwen bij PNO Media. Uw verhuizing naar het buitenland heeft dus geen invloed op uw pensioenopbouw. Wel kan emigratie van invloed zijn op de hoogte van uw toekomstige AOW-uitkering. Lees hier verder of neem contact met ons op. .

Trouwen/samenwonen

 • Ik ga trouwen of heb een geregistreerd partnerschap. Moet ik mijn partner aanmelden?

  Nee. Als u trouwt of geregistreerde partners wordt, krijgt PNO Media automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. Het is niet nodig ons te informeren.

   

  Let op. Als u gaat samenwonen moet u uw partner wel bij ons aanmelden. Meer informatie treft u hier. 

 • Ik ga samenwonen. Hoe kan ik mijn partner aanmelden?

  Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Om uw partner bij ons aan te melden, kunt u het formulier Aanmelden partner gebruiken. Ook een door uzelf opgestelde verklaring waarin staat dat u tenminste zes maanden een gemeenschappelijke huishouding voert, volstaat in dat geval.

  Neemt u deel aan de PNO DC Life Cycle regeling? Dan is een formulier niet nodig en kunt u uw partner aanmelden na inloggen op uw portaal in MijnPNO.

  Let op: als u trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen na uw pensioneren, dan heeft uw partner geen aanspraak op partnerpensioen. U hoeft u ons hierover dus niet te informeren.

 • Wat is partnerpensioen?

  Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt als u overlijdt? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw pensioenoverzicht.

 • Wat is een tijdelijk partnerpensioen?

  Tijdelijk partnerpensioen is een aanvulling op het partnerpensioen dat uw partner ontvangt na uw overlijden. Het is een extra uitkering totdat uw partner AOW van de overheid ontvangt.

   

  Let op: Niet al onze pensioenregelingen bieden tijdelijk partnerpensioen. Ook is er geen tijdelijk partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer werkzaam bent bij een bij ons aangesloten werkgever en dus geen pensioenpremie meer aan ons betaalt.

   

  Wilt u weten of uw partner recht heeft op tijdelijk partnerpensioen na uw overlijden? Ga dan naar Pensioen 1-2-3 op MijnPNO.

 • Ik ben getrouwd of gaan samenwonen na pensionering. Heeft mijn partner recht op partnerpensioen?

  Nee. Bent u na de eerste dag van de maand waarin uw ouderdomspensioen is ingegaan gehuwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen? Dan heeft uw partner geen aanspraak op partnerpensioen.

Scheiden/uit elkaar gaan

 • Ik ga scheiden. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

  Als u gaat scheiden houdt uw ex-partner recht op een deel van het opgebouwde partnerpensioen. Dit is ook het geval als bij ons bekend is dat u samenwoonde en u uw relatie beëindigt. Als sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan uw ex-partner ook aanspraak maken op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Lees meer over scheiden en uw pensioen en wat u moet regelen op deze pagina.

 • Wat is bijzonder partnerpensioen?

  Bijzonder partnerpensioen is partnerpensioen voor uw ex-partner dat hij/ zij eventueel ontvangt na uw overlijden. Uw ex-partner houdt bij een scheiding recht op dat deel van het partnerpensioen dat u vóór en tijdens uw verbintenis heeft opgebouwd.

  Over de hoogte van het bijzonder partnerpensioen worden u en uw ex-partner schriftelijk geïnformeerd. Dit doen wij nadat wij bericht hebben gehad van de beëindiging van de relatie.

  Lees meer over scheiden en pensioen.

Overlijden

 • Ik bouw pensioen op in een middelloonregeling. Waar heeft mijn partner recht op als ik overlijd?

  Als u getrouwd bent of geregistreerde partners, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u overlijdt. Dat is ook het geval als u samenwoont en u uw partner voor partnerpensioen heeft aangemeld bij PNO Media.

  Uw nabestaanden hoeven uw overlijden niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit bericht van de Basisregistratie Personen, behalve als u in het buitenland woont.

  Het partnerpensioen voor uw partner of echtgenoot gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. Het partnerpensioen keren we uit totdat uw partner zelf overlijdt. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt na uw overlijden? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale pensioenoverzicht.

 • Waar hebben mijn kinderen recht op als ik overlijd?

  Als u overlijdt, krijgen uw kinderen tot hun 21e jaar wezenpensioen. Op MijnPNO ziet u hoeveel dat is. Ook pleeg- en stiefkinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen. Voor hen geldt dat we na uw overlijden nagaan of ze in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Zo moeten zij binnen 4 weken na de start van de verzorging of uw overlijden bij ons zijn aangemeld. Voor kinderen die ouderloos zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. 

Mijn pensioen

 • Wanneer kan ik met pensioen?

  De standaard pensioenleeftijd bij PNO Media is 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit minstens drie maanden voor uw gewenste pensioendatum schriftelijk aan ons doorgeven. Ook uw eventuele partner moet hiermee akkoord gaan. De financiële consequenties van deze keuzes kunt u uitrekenen met onze digitale pensioenplanners in MijnPNO. Uw AOW leeftijd vindt u op de website van Wijzer in geldzaken.

   

   

 • Wanneer ontvang ik mijn pensioen? Wat zijn de betaaldata?

  PNO Media maakt uw pensioenuitkering maandelijks naar uw bankrekening over. Het is afhankelijk van uw bank hoe lang het duurt voordat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven. Ga naar actuele betaaldata.

 • Hoeveel pensioen ontvang ik?

  Op uw uitkeringsspecificatie van PNO Media ziet u precies hoeveel pensioen u krijgt. De uitkeringsspecificatie krijgt u in de maand waarin u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt én in januari.

  In uw maandelijkse pensioenuitkering van PNO Media zijn vakantietoeslag en eventuele eindejaarsuitkering of 13e maand, al opgenomen.

  We houden op uw pensioenuitkering loonheffing en de bijdrage ZVW (zorgverzekeringswet). Dat betekent dat u een netto bedrag op uw rekening bijgeschreven krijgt. Wilt u meer informatie? Bekijk onze brochure Met pensioen. Of, ga naar de informatie over belastingaangifte.

 • Ik ontvang pensioen. Heb ik dan ook een zorgverzekering?

  Ja. In Nederland is een basiszorgverzekering verplicht voor iedereen, ook als u met pensioen bent. De premie die u betaalt, bestaat uit twee delen: een bedrag dat u rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar betaalt én een inkomensafhankelijke bijdrage, ingehouden op uw loon of uitkering. Lees hier meer over de bijdrage en inhouding van premie.

 • Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

  De jaaropgave ontvangt u vóór het einde van februari over het voorgaande jaar. De jaaropgave is digitaal beschikbaar via MijnPNO in Mijn documenten.

  MijnPNO

  Heeft u de jaaropgave niet ontvangen? Wij sturen u graag een kopie per post toe. Neem contact met ons op via het formulier op de contactpagina

 • Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor mij?

  Voorlopig nog niets. De Wet toekomst pensioenen is ingegaan per 1 juli 2023, maar de daadwerkelijke overstap naar uw nieuwe pensioenregeling kost een aantal jaren zorgvuldige voorbereiding. Volgens de wet moet iedereen uiterlijk per 1 januari 2028 zijn overgestapt. 
  Samen met vertegenwoordigers van bij ons aangesloten werkgevers en werknemers werken wij aan de inrichting van de nieuwe regelingen. Wij maken berekeningen wat uw nieuwe pensioenregeling voor u betekent. Zodra dit bekend is, krijgt u daarvan bericht. Lees hier meer over het nieuwe pensioenstelsel.

 • Ik heb vragen over mijn uitkeringsspecificatie. Waar vind ik meer informatie?

  U ontvangt niet elke maand een specificatie van uw pensioen. U ontvangt de specificatie in elk geval:
  • in de eerste maand dat u pensioen ontvangt;
  • in de maand januari;
  • als uw netto pensioenuitkering meer dan € 0,50 afwijkt van de maand ervoor

  Op deze pagina vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de uitkeringsspecificatie.

Belastingaangifte

 • Kan ik loonheffingskorting toepassen?

  Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. Loonheffingskorting mag u maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Lees meer over het toepassen van loonheffingskorting en belastingaangifte.  

Dekkingsgraad

 • Wat is de dekkingsgraad van PNO Media?

  Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

 • Wat is de invloed van de rente op de dekkingsgraad?

  Pensioenfondsen moeten de rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. Is die zogeheten ‘rekenrente’ laag, dan moeten we meer geld in kas houden om aan onze verplichtingen aan u te kunnen voldoen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het geld dat we in ons bezit hebben en onze pensioenverplichtingen. De rente is de laatste jaren gestegen. Dit heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Daardoor konden pensioenen geïndexeerd worden en nam de kans op een pensioenverlaging af.

  Benieuwd naar onze actuele dekkingsgraad? Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

 • Wanneer is indexatie van mijn pensioen mogelijk?

  In 2023 start het herstelplan met een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%. Deze grens is van belang omdat hierboven de pensioenen (gedeeltelijk) geïndexeerd mogen worden.

  Lees hier meer over het indexeren van uw pensioen.
  Dit is ons herstelplan.

 • Wat is de dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). Het getal (uitgedrukt als percentage) geeft aan wat een pensioenfonds mag of niet mag omdat aan de dekkingsgraad wettelijke regels zijn gekoppeld.

  Benieuwd hoe wij ervoor staan? Klik hier voor onze actuele dekkingsgraad of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

 • Belegt PNO Media wel op een goed manier?

  Aandelenbeurzen kunnen heel heftig reageren op gebeurtenissen, maar op de lange termijn gaan de beurskoersen weer omhoog. Over 2021 behaalde PNO Media een rendement van 9,6%. Over de afgelopen 10 jaar behaalde PNO Media een rendement van gemiddeld 8,5% per jaar. Beleggen is ook nodig voor een goed pensioen, want van elke euro die we aan pensioen uitkeren, komt circa 75 cent uit beleggingsopbrengsten. De overige 25 cent komt uit de ingelegde pensioenpremies. Beleggingsrendementen kunnen sterk wisselen van jaar op jaar. Dat is niet erg, zolang de trend op lange termijn maar positief is. En dat is waar een pensioenfonds als PNO Media scherp op let.


  Lees meer over ons beleggingsbeleid.

Beleggen

 • Belegt PNO Media wel op een goed manier?

  Aandelenbeurzen kunnen heel heftig reageren op gebeurtenissen, maar op de lange termijn gaan de beurskoersen weer omhoog. Over 2021 behaalde PNO Media een rendement van 9,6%. Over de afgelopen 10 jaar behaalde PNO Media een rendement van gemiddeld 8,5% per jaar. Beleggen is ook nodig voor een goed pensioen, want van elke euro die we aan pensioen uitkeren, komt circa 75 cent uit beleggingsopbrengsten. De overige 25 cent komt uit de ingelegde pensioenpremies. Beleggingsrendementen kunnen sterk wisselen van jaar op jaar. Dat is niet erg, zolang de trend op lange termijn maar positief is. En dat is waar een pensioenfonds als PNO Media scherp op let.


  Lees meer over ons beleggingsbeleid.

 • Wat verstaat PNO Media onder verantwoord beleggen?

  We beleggen transparant en tegen een aanvaardbaar risico. Bovendien investeren we verantwoord. Dat betekent dat we ons vermogen niet in bedrijven of landen beleggen die geen rekening houden met persvrijheid, arbeidsomstandigheden en het milieu. We beleggen juist wél in initiatieven die armoede, ongelijkheid en milieuvraagstukken helpen oplossen. Keuze over in welke bedrijven en landen we beleggen gaat namelijk om veel meer dan alleen winst. Lees meer over ons beleggingsbeleid.

 • Hoe maak ik beleggingsrendement?

  In alle regelingen bouwt u elk jaar pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks pensioenpremie. Alle pensioenpremies worden belegd. Afhankelijk van het soort regeling dat uw werkgever kiest is dat in het fonds PNO Media (bij middelloonregelingen) of in life cycles (bij PNO DC life cycle). Het fondsrendement van PNO Media was de afgelopen 10 jaar gemiddeld 8,2%.

  Vanaf uw 68ste krijgt u ouderdomspensioen. Bij de middelloonregelingen is de hoogte van het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw werkzame leven. Bij PNO DC life cycle hangt de hoogte van het ouderdomspensioen af van de betaalde premies, het beleggingsrendement en de marktrente op pensioendatum.

  Lees meer over hoe wij beleggen en presteren.

Waardeoverdracht

 • Kan ik opgebouwd pensioen meenemen naar PNO Media?

  Als u een andere baan heeft, is het mogelijk om uw eerder opgebouwde pensioen mee te nemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit heet pensioen- of waardeoverdracht. Niet alleen het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, kunt u overdragen bij een andere baan. Dat kan ook met het pensioen dat u in een verder verleden heeft opgebouwd. Lees meer over waardeoverdracht.

Over PNO Media

Nieuw pensioenstelsel

 • Waarom komen er nieuwe regels?

  We hebben in Nederland ons pensioen goed geregeld. Toch merken we de afgelopen jaren steeds vaker dat er een aantal problemen zijn, die we moeten oplossen: 

  Als het goed gaat, gaan de pensioenen nu niet altijd omhoog.
  We willen graag dat de pensioenen meestijgen met de prijzen, als het economisch goed gaat. Dat is nu niet zo. Ook bij PNO Media niet. Op dit moment laten regels van de overheid en De Nederlandsche Bank dat vaak niet toe.

  Jongeren betalen nu te veel en krijgen te weinig
  Nu nog krijgen jonge en oude werknemers evenveel pensioen voor hun premie. Terwijl jongeren met dezelfde premie-inleg als ouderen meer pensioen zouden moeten kunnen opbouwen: dat geld kan immers veel langer renderen. Jongeren betalen dus eigenlijk te veel voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele werkende leven bij een pensioenfonds een pensioen opbouwt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd ergens anders een baan vinden, of voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds.

  Nieuwe regels lossen deze problemen op
  De nieuwe regels in het pensioenakkoord zorgen ervoor dat het pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Je pensioen gaat dus meebewegen met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jongeren betalen niet meer te veel en ouderen niet meer te weinig. Allebei krijgen ze het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

 • Wanneer veranderen de regels?

  2022: Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen.
  2023: Eerste Kamer heeft de wet goedgekeurd, de nieuwe pensioenwet gaat 1 juli 2023 in.
  2023-2024: Op basis van de regels in de nieuwe wet maken werkgevers en werknemers zelf afspraken over hoe de toekomstige pensioenregeling eruit moet komen te zien.
  2025-2027: Pensioenfondsen voeren de nieuwe regels in op basis van de afspraken die door werkgevers en werknemers zijn gemaakt; er is een nieuwe pensioenregeling.

  Als de wet is aangenomen en we de nieuwe regels hebben verwerkt in de pensioenregelingen, kunt u zien wat de nieuwe regels voor u persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren. PNO Media koerst (najaar 2023) op een overstap naar de nieuwe regelingen per 1 januari 2027. Wettelijk gezien hebben we tot 1 januari 2028 de tijd.

 • Wat merk ik als gepensioneerde van de nieuwe regels?

  Voorlopig merkt u nog niets. Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, rekent PNO Media uw pensioenpot elk jaar om naar een maandelijkse pensioenuitkering. Omdat het bedrag in de pot wisselt doordat we het beleggen, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. De hoogte van uw pensioen kan dus elk jaar (iets) anders zijn. We nemen beschermingsmaatregelen om de de schommelingen in uw pensioen zo klein mogelijk te houden. Overigens kan uw pensioenpotje niet 'leeg' raken. U kunt erop vertrouwen dat u uw pensioen ook in de nieuwe pensioenregeling elke maand ontvangt tot aan uw overlijden.

 • Wat verandert er niet in het nieuwe pensioenstelsel?

  • Pensioen regelen we nog steeds samen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor pensioen. En gaat het niet goed met de economie? Dan vangen we dat collectief op.
  • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
  • Een groot deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert nu niets, behalve de snelheid waarmee de ingangsleeftijd stijgt.
  • U houdt alle pensioenkeuzes die u nu heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om (voor een deel) eerder of later met pensioen te gaan, tijdelijk een hoger of lager pensioen te ontvangen, partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Ook komt er misschien een mogelijkheid om maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. 

 • Wat verandert er voor werknemers?

  Op de korte termijn verandert er niets. Uw (voormalige) werkgever en de vertegenwoordiging van werknemers (de vakbond, de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad) gaan nu eerst aan de slag om nieuwe afspraken te maken over de nieuwe pensioenregeling. Deze worden vastgelegd en bekend gemaakt in 2025 in het transitieplan. Wij informeren u hierover. Naar verwachting gaat uw nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027 in.

  Het pensioen dat u heeft opgebouwd volgens de huidige regels wordt overgezet naar een pensioen waarop de nieuwe regels van toepassing zijn. Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, maken we (minstens een keer per jaar) een inschatting van het pensioen dat u later krijgt. Die inschatting wisselt steeds. Ieder jaar bepalen we:

  - hoeveel geld er in uw pensioenpot zit;
  - hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen;
  - hoe oud mensen gemiddeld worden; Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen.

  PNO Media rekent uw pensioenpot elk jaar om naar een pensioen dat u kunt verwachten. Omdat het bedrag in je pot wisselt doordat u premie inlegt dat wordt belegd, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. De inschatting van uw pensioen schommelt dus ieder jaar.

 • Wat wordt anders?

  • Alle werknemers krijgen het pensioen toegekend dat hun ingelegde premie waard is: bij een gelijke premie betekent dat voor jongeren meer pensioen en voor ouderen minder.
  • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Hierdoor gaat ons verwachte pensioen ieder jaar omhoog of omlaag. Er komen regels om ervoor te zorgen dat het pensioen van gepensioneerden niet te veel in hoogte varieert.
  • Iedereen ziet het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is.
  • We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat iedereen die nog werkt later kan verwachten. En elk jaar rekenen we uit hoe hoog het pensioen is van gepensioneerden. Die berekening kan elk jaar anders uitvallen.

 • Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media uitvoeren?

  Wij bieden op dit moment een compleet palet aan pensioenregelingen en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van bijvoorbeeld middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen naast elkaar. Wij hebben - onder voorbehoud van wetgeving en bestuursbesluiten - het voornemen om ook in het nieuwe stelsel verschillende regelingen uit te voeren en zowel de Solidaire Premieregeling als de Flexibele Premieregeling (met een kleine risicodelingsreserve) aan te bieden. Ons aanbod stemmen wij af op de behoefte van sociale partners en werkgevers om de beste pensioenoplossingen in de creatieve en digitale sector te blijven bieden.

 • Ik wil met pensioen binnen nu en 5 jaar. Wat betekent de overgang naar de nieuwe regeling voor mij?

  Het maakt geen verschil of u met pensioen gaat in de huidige regeling of in de nieuwe. U houdt dezelfde pensioenkeuzes die er nu ook al zijn.

 • Krijg ik door de nieuwe regels een hoger of lager pensioen?

  Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is nog niet te zeggen. Dat weten we op het moment dat we de nieuwe regels voor pensioen invoeren en we per deelnemer de nieuwe berekening kunnen maken. Uw pensioen gaat wel meer meebewegen met de economie. Omdat we minder geld in kas hoeven te houden, kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. In slechtere tijden kan het ook omlaag gaan. De schommelingen zullen wel minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Tegenvallers kunnen we bovendien op meerdere manieren opvangen of verzachten.

 • Pensioen wordt persoonlijker. Kan ik dan ook zelf kiezen hoe mijn premie wordt belegd?

  In het nieuwe stelsel krijgt iedere deelnemer zijn eigen persoonlijke pensioenvermogen. Voor de verschillende groepen deelnemers wordt dit persoonlijke vermogen met een ander risico belegd op basis van life cycles. Is de pensioendatum van de werknemer nog ver weg, dan wordt meer risicovol belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is.

  De pensioenpremie in de Flexibele premieregeling (FPR) wordt maandelijks op basis van het risicoprofiel van de werknemer belegd. Deelnemers in de FPR mogen hun eigen risicoprofiel kiezen. Op dit moment bieden wij bijvoorbeeld drie beleggingsprofielen (defensief, neutraal en offensief) in de huidige PNO DC Life Cycle-regeling.

  PNO Media biedt straks de Solidaire premieregeling en de Flexibele premieregeling. In de Solidaire premieregeling is deze individuele keuzemogelijkheid voor een beleggingsprofiel er niet.

 • Verandert het nabestaanden- of partnerpensioen?

  Ja, het partnerpensioen (of nabestaandenpensioen) wordt in de toekomst altijd een risicoverzekering. Dat betekent dat uw partner alleen een uitkering krijgt, als u overlijdt tijdens uw dienstverband met een werkgever. Voor de hoogte van het partnerpensioen maakt het straks niet meer uit hoe lang iemand in dienst is. Er wordt altijd een vast percentage (tot maximaal 50%) van het salaris uitgekeerd. Ook het wezenpensioen wordt een risicoverzekering.
  Het partner- en wezenpensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd, houdt u. Ook na de verandering. Dat deel krijgen uw nabestaanden van PNO Media na uw overlijden, ongeacht of u wel of niet vanwege uw dienstverband meedoet aan de pensioenregeling. De verandering gaat dus alleen over de toekomst, en heeft geen gevolgen voor het eerder opgebouwde en vastgestelde nabestaandenpensioen. Lees hier meer.

 • Waarom kan ik geen bezwaar maken tegen het overdragen van mijn pensioen naar een nieuwe regeling?

  Het nieuwe pensioenstelsel en het collectief overdragen van alle pensioenen heeft voordelen. Door alle pensioenen over te dragen (‘invaren’) heeft u in beginsel ook voor uw overgedragen pensioen eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen ten opzichte van niet overdragen. Dit voordeel van het nieuwe stelsel wil de wetgever u niet onthouden. Ook blijft de solidariteit tussen deelnemers- en leeftijdsgroepen in stand. Tot slot is de uitvoerbaarheid van dubbele pensioenregelingen (in het oude en nieuwe stelsel) niet efficiënt en daarmee ongewenst.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als het economisch tegenzit?

  De nieuwe regels zorgen ervoor dat het pensioen meer meebeweegt met de economie. Gaat het daarmee slechter? Dan kan het pensioen ook omlaag gaan. De kans op forse bewegingen wordt minder groot als u (bijna) met pensioen bent. Bovendien zijn er maatregelen om eventuele schokken te spreiden en wordt een buffer (de solidariteitsreserve in de solidaire premieregeling) gevuld om al te grote schommelingen op te vangen.

 • Wordt het risico van het pensioen verlegd van de werkgever naar de werknemer?

  Iedere medewerker krijgt een persoonlijk pensioenpotje. Daarmee heb je beter inzicht in hoe jouw pensioenspaarpot zich ontwikkelt. De premie wordt straks, net als in het huidige stelsel, nog steeds via de werkgever geregeld. Werkgevers en werknemers blijven samen de premie inleggen voor dit persoonlijk pensioenvermogen. 

  De hoogte van de premie is nu en straks ook gebaseerd op een pensioenambitie die werkgevers en werknemers (meestal vertegenwoordigd door sociale partners) samen bepalen. De pensioenambitie kan bijvoorbeeld zijn dat iemand na pensionering 70% van het gemiddeld verdiende salaris krijgt. De werkgever is in het nieuwe stelsel niet verplicht om premie bij te storten als de ambitie niet wordt gehaald. Maar in feite is dat in de huidige regeling ook niet meer het geval. Lees hier meer over de relatie tussen premie en ambitie.

  Uit onderzoek blijkt dat de kans op een hoger pensioen groter is in het nieuwe stelsel dan de kans op een lager pensioen. In het nieuwe stelsel kunnen pensioenen eerder omhoog omdat er geen toezeggingen worden gedaan over de hoogte van pensioen in de toekomst, daarom is het niet meer nodig dat wij als pensioenfonds flinke buffers aanhouden.