Wat doen wij met feedback

De bij ons aangesloten werkgevers zijn een belangrijke bron van informatie over hoe onze dienstverlening wordt ervaren en waar wij in kunnen verbeteren. Wij zijn dan ook blij met de feedback die wij van u ontvangen. Hieronder ziet u enkele verbeteringen die wij op basis van feedback en klantsignalen hebben gerealiseerd. Ook leest u hoe u feedback aan ons kunt doorgeven.

Welke feedback gebruiken wij?

Wij gebruiken verschillende vormen van feedback. Zo kunnen we verbeterpunten halen uit klachten of uit klantsignalen die we ontvangen. Dit kan ook via een uitvraag aan u of andere belanghebbenden over onze dienstverlening. Of door suggesties die we ontvangen.

De belangrijkste verbeterpunten

De afgelopen periode heeft PNO Media naar aanleiding de feedback die wij ontvingen een aantal verbetering doorgevoerd op de PNO Werkgeversportal. De doorgevoerde aanpassingen geven de aangesloten werkgevers nog meer gebruiksgemak voor het regelen van de pensioenzaken voor medewerkers. 

Gerealiseerde verbeterpunten:

 • Het aanleveren/beschikbaar stellen van specificatie facturen in CSV-formaat voor in het digitale dossier.
 • Toekomst 30 dagen termijn bij doorgeven einde dienstverband verruimen.
 • Waarschuwing bij salarisverhoging van meer dan 20% (in plaats van bij meer dan 5%).
 • Uitbreiden van gegevens van de werknemersrapportage.
 • Premienota huidige jaar en afgelopen jaren in csv-formaat tonen op portaal.
 • Aanpassen toetredingsleeftijd pensioenregelingen naar 18 jaar.
 • Aanpassen pensioenplanner ten behoeve van deeltijdpensionering.
 • Mogelijkheid om verlof door te geven via collectieve wijziging.
 • Waarschuwing bij doorvoeren salaris met mutatiedatum meer dan 30 dagen in de toekomst.
 • Tonen van gedeeltelijke arbeidsongeschikte deelnemers in de uitgebreide rapportage.
 • Tonen van het juiste risicoprofiel in de deelnemersportal.

Verbeterpunten die in ontwikkeling zijn met een verwachte oplevering in februari 2024:

 • Realtime verbinding portalen met de pensioenadministratie.
 • Verlofmutatie uitbreiden met aanvang mogelijk op elke dag van de maand (in plaats van alleen op de eerste van de maand).
 • Geautomatiseerd maandspecificaties aanmaken en plaatsen in digitaal dossier.
 • Mogelijkheid om verlof door te geven via collectieve wijziging.
 • Opgave buitenlands adres mogelijk via werkgeversportal. 
 • Het niet meer tonen van vervallen dienstverbanden in de rapportage.
 • Opgave salaris beneden minimumloon onmogelijk maken.

Verbeteringen die op de wensenlijst staan:

 • MijnPNO pagina's vertalen naar Engels.
 • Bij afname van meerdere regelingen door een werkgever, het huidige actieve contract bovenaan tonen in de portal, zodat nieuwe medewerkers bij het juiste contract worden aangemeld.
 • Doorberekenen koersverschillen op premienota voor de PNO Pensioenregeling DC Life Cycle.

Meer weten over de nieuwe portal?

Wilt u meer weten over de nieuwe PNO Werkgeversportal? U kunt hier meer lezen over de (nieuwe) functionaliteiten van de portal en hier leest u het nieuwsbericht over de nieuwe portal. Of log in om direct gebruik te maken van alle nieuwe functionaliteiten van de portal.

Wilt u ook feedback doorgeven?

Dat kan. Graag zelfs! Wij blijven continu verbeteren, dus laat het ons weten als u ook een idee of een wens aan ons door wilt geven. Dat kunt u doen door het contactformulier in te vullen of door een e-mail te sturen. Dan gaan wij ermee aan de slag. Wie weet staat de doorgevoerde verbetering die wij n.a.v. uw idee hebben opgepakt hier binnenkort ook tussen.

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad januari 114,9%.

Financieel donderdag 15 februari 2024

PNO Media had eind januari een actuele dekkingsgraad van 114,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,2%.

Bekijk bericht

Onze strijd tegen 'forever chemicals'

Beleggen maandag 12 februari 2024

De ophoping van schadelijke chemicaliën in het milieu vormt een ernstig risico voor dieren in …

Bekijk bericht

Werkgevers geven PNO Media een 7,3

Actueel vrijdag 9 februari 2024

De bij ons aangesloten werkgevers beoordelen PNO Media gemiddeld met een 7,3. Dat blijkt uit …

Bekijk bericht

PNO Media verhoogt de pensioenen met 3,15%

Financieel woensdag 13 december 2023

Het bestuur van pensioenfonds PNO Media heeft besloten de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 …

Bekijk bericht