Bel ons op: 035 702 34 56

Zo beleggen wij

Onze deelnemers en werkgevers bieden we een goed pensioen tegen een acceptabele premie. Daarvoor is het nodig dat we de ingelegde premies beleggen. Dat doet PNO Media op een verantwoorde manier. Zo dragen we bij aan een betere wereld.

Waarom we beleggen

De premies die deelnemers en werkgevers samen inleggen, beleggen we. Zo zorgt PNO Media voor een goed en betaalbaar pensioen. We beleggen voor de lange termijn waarbij we risico’s spreiden. Zouden we niet beleggen, dan moet óf de pensioenpremie omhoog óf we moeten genoegen nemen met een (veel) lager pensioen.

Beleggingsovertuigingen

Het kader voor het beleggingsbeleid wordt gevormd door de risicohouding in combinatie met onze beleggingsovertuigingen. Deze overtuigingen fungeren als toetssteen bij beleggingskeuzes en zorgen ervoor dat het bestuur het keuzeproces op een consistente wijze doorloopt. De beleggingsovertuigingen spelen een rol in de beleggingsstrategie, bij de selectie van categorieën en bij de keuze van beleggingsstijlen en mandaatrichtlijnen. Hieronder staan de beleggingsovertuigingen met een beknopte toelichting.

1. PNO Media is een langetermijnbelegger.

De beleggingsstrategie staat ten dienste van de pensioenambitie.

2. De strategische asset allocatie is de belangrijkste keuze in relatie tot het rendement.

De beslissing in welke beleggingscategorieën wordt belegd, heeft meer impact dan beslissingen binnen een categorie.

3. Diversificatie loont.

Dit zorgt voor spreiding van risico’s.

4. Risico vereist extra rendement.

We accepteren alleen extra beleggingsrisico als daar een verwacht additioneel rendement tegenover staat. 

5. PNO Media belegt alleen in categorieën die het bestuur begrijpt.

Het bestuur kan de belangrijkste karakteristieken van beleggingen uitleggen aan deelnemers en andere belanghebbenden. 

6. Een sterke organisatie draagt bij aan risicobeheersing.

Daarom worden verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd en krijgen vermogensbeheerders een helder mandaat. 

7. Maatschappelijk verantwoord beleggen is integraal onderdeel van het beleggingsbeleid.

De principes daarvan liggen vast in de Code Verantwoord Beleggen van het fonds.

8. PNO Media is kostenbewust.

Er wordt een afweging gemaakt tussen kosten en verwacht rendement en kosten worden zorgvuldig gemonitord.

Verantwoord beleggen

PNO Media belegt de ingelegde premies zorgvuldig en verantwoord. We houden bij al onze beleggingen rekening met de invloed op

 • het milieu
 • sociale kwesties
 • de wijze waarop een onderneming wordt bestuurd

Hoe we verantwoord beleggen sluit aan bij de opvattingen in de maatschappij in het algemeen. En in het bijzonder die van werknemers en werkgevers in de creatieve en digitale sector.

In deze video leggen we uit hoe PNO verantwoord belegt. Klik op de afbeelding en start de video (youtube)

SFDR en Taxonomie

Pensioenfondsen moeten voldoen aan een Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen. Wij doen dat via onze SFDR- en Taxonomieverklaring. Meer informatie hierover vindt u hier. SFDR staat voor: Sustainable Finance Disclosure Regulation. Een duidelijke en geloofwaardige Europese standaard voor groen beleggen, wordt taxonomie genoemd.

Veelgestelde vragen

 • Belegt PNO Media wel op een goed manier?

  Aandelenbeurzen kunnen heel heftig reageren op gebeurtenissen, maar op de lange termijn gaan de beurskoersen weer omhoog. Over 2021 behaalde PNO Media een rendement van 9,6%. Over de afgelopen 10 jaar behaalde PNO Media een rendement van gemiddeld 8,5% per jaar. Beleggen is ook nodig voor een goed pensioen, want van elke euro die we aan pensioen uitkeren, komt circa 75 cent uit beleggingsopbrengsten. De overige 25 cent komt uit de ingelegde pensioenpremies. Beleggingsrendementen kunnen sterk wisselen van jaar op jaar. Dat is niet erg, zolang de trend op lange termijn maar positief is. En dat is waar een pensioenfonds als PNO Media scherp op let.


  Lees meer over ons beleggingsbeleid.

 • Hoe maak ik beleggingsrendement?

  In alle regelingen bouwt u elk jaar pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks pensioenpremie. Alle pensioenpremies worden belegd. Afhankelijk van het soort regeling dat uw werkgever kiest is dat in het fonds PNO Media (bij middelloonregelingen) of in life cycles (bij PNO DC life cycle). Het fondsrendement van PNO Media was de afgelopen 10 jaar gemiddeld 8,2%.

  Vanaf uw 68ste krijgt u ouderdomspensioen. Bij de middelloonregelingen is de hoogte van het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw werkzame leven. Bij PNO DC life cycle hangt de hoogte van het ouderdomspensioen af van de betaalde premies, het beleggingsrendement en de marktrente op pensioendatum.

  Lees meer over hoe wij beleggen en presteren.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Belangrijk bericht: Mogelijk datalek bij leverancier door ransomware-aanval

Actueel donderdag 23 mei 2024

Recent is een leverancier van PNO Media het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Hierdoor is mogelijk een datalek ontstaan. Dit …

Bekijk bericht

Vakantiegeld: Wat u kunt verwachten in 2024

Actueel woensdag 15 mei 2024

Met het oog op de zomer plannen velen van ons een welverdiende vakantie. U vraagt …

Bekijk bericht

Veel gedoe over pensioenleeftijd

Actueel woensdag 15 mei 2024

En dat snappen wij heel goed. Want de leeftijd waarop u AOW ontvangt van de …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan maandag 13 mei 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht