Zo beleggen wij

Onze deelnemers en werkgevers bieden we een goed pensioen tegen een acceptabele premie. Daarvoor is het nodig dat we de ingelegde premies beleggen. Dat doet PNO Media op een verantwoorde manier. Zo dragen we bij aan een betere wereld.

Waarom we beleggen

De premies die deelnemers en werkgevers samen inleggen, beleggen we. Zo zorgt PNO Media voor een goed en betaalbaar pensioen. We beleggen voor de lange termijn waarbij we risico’s spreiden. Zouden we niet beleggen, dan moet óf de pensioenpremie omhoog óf we moeten genoegen nemen met een (veel) lager pensioen.

Beleggingsovertuigingen

Het kader voor het beleggingsbeleid wordt gevormd door de risicohouding in combinatie met onze beleggingsovertuigingen. Deze overtuigingen fungeren als toetssteen bij beleggingskeuzes en zorgen ervoor dat het bestuur het keuzeproces op een consistente wijze doorloopt. De beleggingsovertuigingen spelen een rol in de beleggingsstrategie, bij de selectie van categorieën en bij de keuze van beleggingsstijlen en mandaatrichtlijnen. Hieronder staan de beleggingsovertuigingen met een beknopte toelichting.

1. PNO Media is een langetermijnbelegger.

De beleggingsstrategie staat ten dienste van de pensioenambitie.

2. De strategische asset allocatie is de belangrijkste keuze in relatie tot het rendement.

De beslissing in welke beleggingscategorieën wordt belegd, heeft meer impact dan beslissingen binnen een categorie.

3. Diversificatie loont.

Dit zorgt voor spreiding van risico’s.

4. Risico vereist extra rendement.

We accepteren alleen extra beleggingsrisico als daar een verwacht additioneel rendement tegenover staat. 

5. PNO Media belegt alleen in categorieën die het bestuur begrijpt.

Het bestuur kan de belangrijkste karakteristieken van beleggingen uitleggen aan deelnemers en andere belanghebbenden. 

6. Een sterke organisatie draagt bij aan risicobeheersing.

Daarom worden verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd en krijgen vermogensbeheerders een helder mandaat. 

7. Maatschappelijk verantwoord beleggen is integraal onderdeel van het beleggingsbeleid.

De principes daarvan liggen vast in de Code Verantwoord Beleggen van het fonds.

8. PNO Media is kostenbewust.

Er wordt een afweging gemaakt tussen kosten en verwacht rendement en kosten worden zorgvuldig gemonitord.

Verantwoord beleggen

PNO Media belegt de ingelegde premies zorgvuldig en verantwoord. We houden bij al onze beleggingen rekening met de invloed op

 • het milieu
 • sociale kwesties
 • de wijze waarop een onderneming wordt bestuurd

Hoe we verantwoord beleggen sluit aan bij de opvattingen in de maatschappij in het algemeen. En in het bijzonder die van werknemers en werkgevers in de creatieve en digitale sector.

In deze video leggen we uit hoe PNO verantwoord belegt. Klik op de afbeelding en start de video (youtube)

SFDR

Pensioenfondsen moeten voldoen aan een Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Meer informatie hierover vindt u in dit document (pdf). 

Veelgestelde vragen

 • Belegt PNO Media wel op een goed manier?

  Aandelenbeurzen kunnen heel heftig reageren op gebeurtenissen, maar op de lange termijn gaan de beurskoersen weer omhoog. Over de afgelopen 10 jaar behaalde PNO Media een rendement van gemiddeld 8,3% per jaar. Beleggen is ook nodig voor een goed pensioen, want van elke euro die we aan pensioen uitkeren, komt circa 75 cent uit beleggingsopbrengsten. De overige 25 cent komt uit de ingelegde pensioenpremies. Beleggingsrendementen kunnen sterk wisselen van jaar op jaar. Dat is niet erg, zolang de trend op lange termijn maar positief is. En dat is waar een pensioenfonds als PNO Media scherp op let.


  Lees meer over ons beleggingsbeleid.

 • Hoe maak ik beleggingsrendement?

  In alle regelingen bouwt u elk jaar pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks pensioenpremie. Alle pensioenpremies worden belegd. Afhankelijk van het soort regeling dat uw werkgever kiest is dat in het fonds PNO Media (bij middelloonregelingen) of in life cycles (bij PNO DC life cycle). Het fondsrendement van PNO Media was de afgelopen 10 jaar gemiddeld 8,2%.

  Vanaf uw 68ste krijgt u ouderdomspensioen. Bij de middelloonregelingen is de hoogte van het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw werkzame leven. Bij PNO DC life cycle hangt de hoogte van het ouderdomspensioen af van de betaalde premies, het beleggingsrendement en de marktrente op pensioendatum.

  Lees meer over hoe wij beleggen en presteren.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

PNO Media en fossiele energie: gesprek effectiever dan uitsluiting

Beleggen woensdag 17 november 2021

Enkele pensioenfondsen hebben recent bekend gemaakt dat zij hun beleggingen in fossiele brandstoffen verkopen. Als reden geven zij dat de …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad oktober 106,8%

Financieel maandag 15 november 2021

PNO Media had eind oktober een actuele dekkingsgraad van 106,8%, en een beleidsdekkingsgraad van 102,2%.

Bekijk bericht

AOW-leeftijd stijgt in 2022 naar 66 jaar en 7 maanden

Actueel dinsdag 9 november 2021

In 2022 is de AOW-leeftijd 3 maanden hoger dan in 2021.

Bekijk bericht

Resultaten 3e kwartaal 2021

Financieel vrijdag 5 november 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het 3e kwartaal gestegen van 97,0% naar …

Bekijk bericht