Het nieuwe nabestaandenpensioen

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel verandert het nabestaandenpensioen. Er komen eenduidige regels voor het partnerpensioen bij overlijden voordat het pensioen ingaat. Ook het wezenpensioen gaat wijzigen.

Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner en/of kind(eren) financieel te helpen. Het nabestaandenpensioen bestaat op dit moment uit:

  • Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum
  • Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
  • Wezenpensioen

De laatste jaren is er veel veranderd rondom het partnerpensioen. Daardoor zijn er veel verschillende regelingen rond het partnerpensioen ontstaan. Werknemers weten vaak niet hoe hoog het partnerpensioen is, en wat er bijvoorbeeld gebeurt als je uit dienst gaat of als je relatie stopt.

Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum

Met de afspraken in het nieuwe pensioenstelsel worden de regels eenvoudiger gemaakt. Zo is er straks voor de nabestaanden van werknemers die overlijden voor de pensioendatum, nog maar 1 soort partnerpensioen:

  • Het nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat de partner alleen een uitkering krijgt als de overledene deelnemer was in een pensioenregeling. Deelnemer zijn betekent dat een werknemer – samen met zijn/haar werkgever – geld (premie) betaalt voor een pensioenregeling.
  • Maximaal 50% van het salaris van de werknemer mag worden verzekerd voor partnerpensioen. Een lager percentage is ook mogelijk. Voor werknemers en hun partners is het straks duidelijker hoe hoog het partnerpensioen is.
  • Het partnerpensioen is straks niet meer – zoals nu – afhankelijk van het aantal gewerkte en nog te werken jaren tot de pensioendatum. Er wordt ongeacht hoe lang je in dienst bent altijd maximaal 50% van je salaris verzekerd.
  • Er komt 1 uniform partnerbegrip. Dit betekent dat elk pensioenfonds en elke verzekeraar dezelfde regels moet hanteren om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor partnerpensioen.

Partnerpensioen bij overlijden na pensioneren

Als iemand overlijdt na de pensioendatum, dan stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan een pensioenuitkering in voor de nabestaande. In het nieuwe stelsel worden de regels voor partnerpensioen na de pensioendatum niet veranderd. Wel bestaat de mogelijkheid dat pensioenfondsen hun voorwaarden aanpassen.

Wezenpensioen

Ook het wezenpensioen gaat veranderen, Er komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor de uitkering van het wezenpensioen. Nu wordt bij PNO Media het wezenpensioen uitgekeerd tot het kind 21 jaar is geworden. Tenzij er nog wordt gestudeerd, dan blijft de uitkering maximaal tot 27 jaar doorlopen. Het maximumbedrag voor wezenpensioen gaat naar maximaal 20% van het salaris van de (overleden) werknemer.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Het laatste nieuws

Resultaten 2e kwartaal 2021

Financieel woensdag 21 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen van 92,5% naar 97,0%. Ook de …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juni 106,2%

Financieel woensdag 14 juli 2021

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 106,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 97,0%.

Bekijk bericht

PNO Media publiceert jaarverslag 2020

Financieel donderdag 1 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media daalde in 2020 van 98,0% naar 90,4%. De beleggingsportefeuille liet …

Bekijk bericht

Bent u voorbereid op het nieuwe pensioenstelsel?

Actueel woensdag 30 juni 2021

Bijna de helft van de werkgevers weet nog niet goed wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. …

Bekijk bericht