Het nieuwe nabestaandenpensioen

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel verandert het nabestaandenpensioen. Er komen eenduidige regels voor het partnerpensioen bij overlijden voordat het pensioen ingaat. Ook het wezenpensioen gaat wijzigen.

Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner en/of kind(eren) financieel te helpen. Het nabestaandenpensioen bestaat op dit moment uit:

 • Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum
 • Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
 • Wezenpensioen

De laatste jaren is er veel veranderd rondom het partnerpensioen. Daardoor zijn er veel verschillende regelingen rond het partnerpensioen ontstaan. Werknemers weten vaak niet hoe hoog het partnerpensioen is, en wat er bijvoorbeeld gebeurt als je uit dienst gaat of als je relatie stopt.

Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum

Met de afspraken in het nieuwe pensioenstelsel worden de regels eenvoudiger gemaakt. Zo is er straks voor de nabestaanden van werknemers die overlijden voor de pensioendatum, nog maar 1 soort partnerpensioen:

 • Het nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat de partner alleen een uitkering krijgt als de overledene deelnemer was in een pensioenregeling. Deelnemer zijn betekent dat een werknemer – samen met zijn/haar werkgever – geld (premie) betaalt voor een pensioenregeling.
 • Maximaal 50% van het salaris van de werknemer mag worden verzekerd voor partnerpensioen. Een lager percentage is ook mogelijk. Voor werknemers en hun partners is het straks duidelijker hoe hoog het partnerpensioen is.
 • Het partnerpensioen is straks niet meer – zoals nu – afhankelijk van het aantal gewerkte en nog te werken jaren tot de pensioendatum. Er wordt ongeacht hoe lang je in dienst bent altijd maximaal 50% van je salaris verzekerd.
 • Er komt 1 uniform partnerbegrip. Dit betekent dat elk pensioenfonds en elke verzekeraar dezelfde regels moet hanteren om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor partnerpensioen.

Partnerpensioen bij overlijden na pensioneren

Als iemand overlijdt na de pensioendatum, dan stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan een pensioenuitkering in voor de nabestaande. In het nieuwe stelsel worden de regels voor partnerpensioen na de pensioendatum niet veranderd. Wel bestaat de mogelijkheid dat pensioenfondsen hun voorwaarden aanpassen.

Wezenpensioen

Ook het wezenpensioen gaat veranderen, Er komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor de uitkering van het wezenpensioen. Nu wordt bij PNO Media het wezenpensioen uitgekeerd tot het kind 21 jaar is geworden. Tenzij er nog wordt gestudeerd, dan blijft de uitkering maximaal tot 27 jaar doorlopen. Het maximumbedrag voor wezenpensioen gaat naar maximaal 20% van het salaris van de (overleden) werknemer.

Eerder invoeren dan 1 januari 2028 mag

De nieuwe wetgeving voor het pensioen gaat per 1 juli 2023 in. Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regels voor nabestaandenpensioen in te voeren. Dat is ook de datum waarop alle pensioenfondsen in Nederland moeten zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. PNO Media wil dit op 1 januari 2027 geregeld hebben.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

 • Waarom komen er nieuwe regels?

  We hebben in Nederland ons pensioen goed geregeld. Toch merken we de afgelopen jaren steeds vaker dat er een aantal problemen zijn, die we moeten oplossen: 

  Als het goed gaat, gaan de pensioenen nu niet altijd omhoog.
  We willen graag dat de pensioenen meestijgen met de prijzen, als het economisch goed gaat. Dat is nu niet zo. Ook bij PNO Media niet. Op dit moment laten regels van de overheid en De Nederlandsche Bank dat vaak niet toe.

  Jongeren betalen nu te veel en krijgen te weinig
  Nu nog krijgen jonge en oude werknemers evenveel pensioen voor hun premie. Terwijl jongeren met dezelfde premie-inleg als ouderen meer pensioen zouden moeten kunnen opbouwen: dat geld kan immers veel langer renderen. Jongeren betalen dus eigenlijk te veel voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele werkende leven bij een pensioenfonds een pensioen opbouwt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd ergens anders een baan vinden, of voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds.

  Nieuwe regels lossen deze problemen op
  De nieuwe regels in het pensioenakkoord zorgen ervoor dat het pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Je pensioen gaat dus meebewegen met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jongeren betalen niet meer te veel en ouderen niet meer te weinig. Allebei krijgen ze het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

 • Wat betekenen de nieuwe regels voor werkgevers?

  Alle pensioenregelingen worden premieregelingen. Dat is een regeling waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de uitkomst (oftewel: de pensioenuitkering), maar over het geld dat werkgevers en werknemers betalen voor het pensioen (oftewel: de pensioenpremie). Vermoedelijk wordt de premie wel bepaald op basis van een bepaalde pensioenambitie.

 • Gaan alle bij PNO Media aangesloten werkgevers tegelijkertijd over naar een nieuwe regeling?

  Alle bij ons aangesloten partijen gaan in principe tegelijk over naar de nieuwe contracten. Het is ook mogelijk dat de overstap per groep plaatsvindt.

  Wij onderscheiden 5 groepen bij ons aangesloten werkgevers met een eigen dynamiek. Dit zijn:

  1. publieke omroepen;
  2. ICK sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie);
  3. verplicht aangesloten bedrijven in film- en bioscoopsector;
  4. werkgevers die worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad;
  5.  werkgevers met een eigen ondernemingspensioenregeling.

  PNO Media koerst (voorjaar 2023) op het ingaan van de nieuwe regelingen per 1 januari 2027. Wettelijk gezien hebben we tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd en moeten alle werkgevers dan zijn overgestapt.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad januari 114,9%.

Financieel donderdag 15 februari 2024

PNO Media had eind januari een actuele dekkingsgraad van 114,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,2%.

Bekijk bericht

Onze strijd tegen 'forever chemicals'

Beleggen maandag 12 februari 2024

De ophoping van schadelijke chemicaliën in het milieu vormt een ernstig risico voor dieren in …

Bekijk bericht

Werkgevers geven PNO Media een 7,3

Actueel vrijdag 9 februari 2024

De bij ons aangesloten werkgevers beoordelen PNO Media gemiddeld met een 7,3. Dat blijkt uit …

Bekijk bericht

PNO Media verhoogt de pensioenen met 3,15%

Financieel woensdag 13 december 2023

Het bestuur van pensioenfonds PNO Media heeft besloten de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 …

Bekijk bericht