Op weg naar een nieuwe regeling

Wie gaat waarover?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werkgevers en werknemers samen afspraken maken. Bij PNO Media betekent dit dat de vakbonden en werkgeversverenigingen bij de omroepen, de ICK sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie) en film- en bioscoopsector centraal afspraken maken. Deze vakbonden en werkgeversverenigingen noemen we ook wel ‘sociale partners’. De meeste bij ons aangesloten werkgevers volgen de 'centrale afspraken' die sociale partners maken. Sommige werkgevers worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad.

Daarnaast is er ook een groep werkgevers voor wie de pensioenregeling niet 'centraal' wordt geregeld via sociale partners, omdat zij een eigen ondernemingspensioenregeling hebben. Zij moeten zelf in overleg met hun werknemers om de pensioenregeling aan te passen. Dat is niet iets nieuws, maar altijd al zo geweest. Wel staan we nu met zijn allen voor een echt grote stelselwijziging die het lastiger maakt. Wij doen er alles aan u hierbij te helpen.

Welke regeling kiest u?

Past het nieuwe pensioencontract of juist de verbeterde premieregeling het beste bij uw bedrijf en medewerkers? Dat is van veel aspecten afhankelijk en een puzzel om op te lossen.

Eerst moeten we samen antwoord vinden op vragen als:

  • Welke ambitie, oftewel hoogte van het pensioen, is gewenst en blijven de premies dan nog betaalbaar?
  • Hoe belangrijk vindt u koopkrachtbehoud?
  • Hoe stabiel wilt u dat het pensioen is? Hoe groot mag de kans zijn dat het pensioen moet worden verlaagd?
  • Hoe belangrijk vindt u solidariteit tussen verschillende generaties?
  • Hoeveel keuzevrijheid wilt u medewerkers bieden? Denk aan de invulling van het beleggingsbeleid en de keuze tussen een vastgestelde of variabele pensioenuitkering.
  • Is de regeling en de uitvoering ervan goed uitlegbaar?
  • Hoe verhoudt de nieuwe pensioenregeling zich tot de huidige pensioenregeling?

Veel is nog niet uitgewerkt, ook niet door de politiek. Zo is het op dit moment (zomer 2021) nog niet duidelijk of PNO Media wettelijk gezien alle soorten regelingen naast elkaar mag gaan aanbieden. Ook het bestuur van PNO Media zal nog besluiten nemen. Naar verwachting zal PNO Media een regeling met én een regeling zonder solidariteitsreserve uitvoeren. Wij stemmen ons aanbod af op de behoefte van onze klanten in de creatieve en digitale sector.

Invaren

Sociale partners en werkgevers bepalen of huidige pensioenafspraken en -rechten worden omgezet naar de nieuwe situatie met voor iedereen een eigen pensioenpot. Dat omzetten noemen we 'invaren'. PNO Media bekijkt vervolgens of de afspraken die daarover worden gemaakt evenwichtig zijn en op welke manier ze kunnen worden uitgevoerd.
Wat we ook helder moeten krijgen is of er compensatiemaatregelen nodig zijn voor deelnemers die mogelijk nadeel ondervinden van de overgang naar een andere pensioenregeling. Ook daarover moeten sociale partners en werkgevers afspraken maken. PNO Media moet die afspraken vervolgens kunnen uitvoeren. 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen waarin onder meer afspraken over invaren en compensatiemaatregelen zijn opgenomen.

Tijdlijnen

Het pensioenstelsel wordt uiterlijk 1 januari 2027 ingevoerd. De weg daarnaartoe ziet er nu zo uit:

  • 2022: Wetsvoorstel naar Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat zal uiterlijk 1 januari 2023 zijn; een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. In de wet wordt het volgende tijdsschema opgenomen.
  • 2022-2024: Werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector maken afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Uiterlijk op 1 januari 2025 zijn die afspraken vastgelegd in een zogeheten transitieplan.
  • 2024-2027: Pensioenfondsen zoals PNO Media zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling invoeren. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten zij daar mee klaar zijn. Maar eerder kan ook. 

Contact

Wilt u meer weten over hoe u in uw arbeidsvoorwaardelijke afspraken rekening kunt houden met het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact met ons op.

Contact

Het laatste nieuws

Resultaten 2e kwartaal 2021

Financieel woensdag 21 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen van 92,5% naar 97,0%. Ook de …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juni 106,2%

Financieel woensdag 14 juli 2021

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 106,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 97,0%.

Bekijk bericht

PNO Media publiceert jaarverslag 2020

Financieel donderdag 1 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media daalde in 2020 van 98,0% naar 90,4%. De beleggingsportefeuille liet …

Bekijk bericht

Bent u voorbereid op het nieuwe pensioenstelsel?

Actueel woensdag 30 juni 2021

Bijna de helft van de werkgevers weet nog niet goed wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. …

Bekijk bericht