Bel ons op: 035 702 34 56

De weg naar een nieuwe regeling

Wie gaat waarover?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werkgevers en werknemers samen afspraken maken. Bij PNO Media betekent dit dat de vakbonden en werkgeversverenigingen bij de omroepen, de ICK sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie) en film- en bioscoopsector centraal afspraken maken. Deze vakbonden en werkgeversverenigingen noemen we ook wel ‘sociale partners’. De meeste bij ons aangesloten werkgevers volgen de 'centrale afspraken' die sociale partners maken. Sommige werkgevers worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad.

Daarnaast is er ook een groep werkgevers voor wie de pensioenregeling niet 'centraal' wordt geregeld via sociale partners, omdat zij een eigen ondernemingspensioenregeling hebben. Zij moeten zelf in overleg met hun werknemers om de pensioenregeling aan te passen. Dat is niet iets nieuws, maar altijd al zo geweest. Wel staan we nu met zijn allen voor een echt grote stelselwijziging die het lastiger maakt. Wij doen er alles aan u hierbij te helpen.

Welke regeling kiest u?

Past het de Solidaire Premieregeling of juist de Flexibele Premieregeling het beste bij uw bedrijf en medewerkers? Dat is van veel aspecten afhankelijk en een puzzel om op te lossen.

Eerst moeten we samen antwoord vinden op vragen als:

 • Welke ambitie, oftewel hoogte van het pensioen, is gewenst en blijven de premies dan nog betaalbaar?
 • Hoe belangrijk vindt u koopkrachtbehoud?
 • Hoe stabiel wilt u dat het pensioen is? Hoe groot mag de kans zijn dat het pensioen moet worden verlaagd?
 • Hoe belangrijk vindt u solidariteit tussen verschillende generaties?
 • Hoeveel keuzevrijheid wilt u medewerkers bieden? Denk aan de invulling van het beleggingsbeleid en de keuze tussen een vastgestelde of variabele pensioenuitkering.
 • Is de regeling en de uitvoering ervan goed uitlegbaar?
 • Hoe verhoudt de nieuwe pensioenregeling zich tot de huidige pensioenregeling?

Wij bestuderen op dit moment de kaders die de Wet toekomst pensioenen biedt. Ook het bestuur van PNO Media zal nog besluiten nemen. Naar verwachting zal PNO Media een regeling met én een regeling zonder solidariteitsreserve/risicodelingsreserve uitvoeren. Wij stemmen ons aanbod af op de behoefte van onze klanten in de creatieve en digitale sector.

Invaren

Bekijk onze video over het omzetten van bestaande pensioenafspraken naar de nieuwe regeling of lees hieronder verder.

Sociale partners en werkgevers bepalen of huidige pensioenafspraken en -rechten worden omgezet naar de nieuwe situatie met voor iedereen een eigen pensioenpot. Dat omzetten noemen we 'invaren'. PNO Media bekijkt vervolgens of de afspraken die daarover worden gemaakt evenwichtig zijn en op welke manier ze kunnen worden uitgevoerd.

Wat we ook helder moeten krijgen is of er compensatiemaatregelen nodig zijn voor deelnemers die mogelijk nadeel ondervinden van de overgang naar een andere pensioenregeling. Ook daarover moeten sociale partners en werkgevers afspraken maken. PNO Media moet die afspraken vervolgens kunnen uitvoeren. 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen waarin onder meer afspraken over invaren en compensatiemaatregelen zijn opgenomen.

Tijdlijnen

Het pensioenstelsel wordt uiterlijk 1 januari 2028 ingevoerd. De weg daarnaartoe ziet er nu zo uit:

 • 2022: Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen.
 • 2023: Eerste Kamer heeft de wet goedgekeurd, de nieuwe pensioenwet gaat 1 juli 2023 in.
 • 2022-2024: Werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector maken afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogeheten transitieplan.
 • 2025-2027: Pensioenfondsen zoals PNO Media zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling invoeren. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten zij daarmee klaar zijn. Maar eerder kan ook. 

Contact

Wilt u meer weten over hoe u in uw arbeidsvoorwaardelijke afspraken rekening kunt houden met het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact met ons op.

Contact

Veelgestelde vragen

 • Welke ondersteuning biedt PNO Media de sociale partners bij berekeningen en uitwerkingen in het kader van hun transitieplan?

  Wij trekken gezamenlijk op met werkgevers en sociale partners. We ondersteunen bij de transitie naar een nieuwe regeling en gaan in een vroeg stadium in gesprek met sociale partners.

  Wij zullen bijvoorbeeld een ‘keuzemenu’ uitwerken waar sociale partners uit kunnen kiezen en die wij efficiënt uit kunnen voeren tegen aanvaardbare kosten. Wij ondersteunen bij het maken van berekeningen voor bijvoorbeeld de gevolgen per leeftijdsgroep van de deelnemers en voor compensatiemaatregelen.

 • Faciliteert PNO Media de overgangsregeling voor aangesloten DC-werkgevers?

  Ja, PNO Media is - onder voorbehoud van definitieve wetgeving en bestuursbesluit – van plan voor aangesloten DC-werkgevers de overgangsregeling te faciliteren. Dit betekent dat werkgevers die een DC-regeling hebben op basis van een progressieve staffel, deze staffel mogen handhaven na de transitie voor de werknemers die in dienst zijn vóór 1 januari 2028, of indien eerder voor transitiedatum.

  Voor werknemers die na 31-12-2027 (of indien eerder, na transitiedatum) in dienst treden, mag alleen nog pensioenopbouw plaatsvinden op basis van een gelijkblijvende premie. Bij gebruikmaking van de overgangsregeling heeft de werkgever na transitie twee pensioenregelingen: één regeling met een progressieve staffel en één met een vlakke premiestaffel.

  Een voordeel van het gebruik van de overgangsregeling is dat de werkgever voor de werknemers die nadeel ondervinden bij een overstap naar een vlakke premiestaffel, geen compensatiemaatregelen hoeft te treffen. Bij handhaving van de progressieve staffel verandert de premie inleg na de transitie namelijk niet. Een aandachtspunt bij voortzetten van een pensioenregeling met een progressieve staffel is dat een werkgever een verschil in arbeidsvoorwaarden krijgt tussen de groep werknemers die al in dienst waren vóór de transitie en de werknemers die na de transitie in dienst komen.

  Overigens biedt PNO Media ook de mogelijkheid dat werkgevers (na inwerking treding van de nieuwe wet) een DC-regeling met een vlakke premiestaffel voor zowel hun bestaande als nieuwe werknemers afsluiten. Dan zijn er mogelijk compensatiemaatregelen nodig voor de groep bestaande werknemers. 

 • Zal PNO Media gebruikmaken van het transitie-FTK?

  Als sociale partners de pensioenen van de bestaande pensioenregeling willen invaren, dan mogen wij als pensioenfonds gebruikmaken van een transitie-FTK (een aangepast financieel toetsingskader). Of dit voor PNO Media nodig en voordelig is hangt af  van de ontwikkeling van onze resultaten (dekkingsgraad). 

  Het bestuur van PNO Media heeft besloten om in 2023 geen gebruik te maken van het transitie-FTK. De komende jaren zal het bestuur steeds bekijken of het wenselijk is om het transitie-FTK te gaan toepassen.

 • Hoe toetst PNO Media de evenwichtigheid bij invaren en eventuele compensatiemaatregelen?

  De toets op evenwichtigheid ligt in eerste instantie bij sociale partners/werkgevers voor hun eigen populatie werknemers. Dit is onderdeel van hun eigen transitieplan. Vervolgens toetst PNO Media op fondsniveau het plan op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid. Hoe dit precies gebeurt, wordt nog onderzocht.

 • Heeft een aangesloten werkgever (dan wel sociale partner) een eigen keuze voor wel of niet invaren?

  Ja, de keuze voor wel of niet invaren ligt bij sociale partners of bij de werkgever (met een eigen ondernemingspensioenregeling en/of cao). Wij toetsen op fondsniveau of invaren tot een evenwichtige transitie leidt. Het uitgangspunt van de wetgever is wél invaren en dus het overzetten van aanspraken en afspraken van een bestaande regeling naar de nieuwe regeling. Alleen in uitzonderingsgevallen mag hiervan worden afgeweken.

 • Gaan alle bij PNO Media aangesloten werkgevers tegelijkertijd over naar een nieuwe regeling?

  Alle bij ons aangesloten partijen gaan in principe tegelijk over naar de nieuwe contracten. Het is ook mogelijk dat de overstap per groep plaatsvindt.

  Wij onderscheiden 5 groepen bij ons aangesloten werkgevers met een eigen dynamiek. Dit zijn:

  1. publieke omroepen;
  2. ICK sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie);
  3. verplicht aangesloten bedrijven in film- en bioscoopsector;
  4. werkgevers die worden vertegenwoordigd door de Pensioenraad;
  5.  werkgevers met een eigen ondernemingspensioenregeling.

  PNO Media koerst (voorjaar 2023) op het ingaan van de nieuwe regelingen per 1 januari 2027. Wettelijk gezien hebben we tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd en moeten alle werkgevers dan zijn overgestapt.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad maart 117,3%

Financieel dinsdag 16 april 2024

PNO Media had eind maart een actuele dekkingsgraad van 117,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,0%.

Bekijk bericht

Samen met u investeren in een groene toekomst

Beleggen woensdag 10 april 2024

Groene obligaties zijn leningen die bedrijven en overheden gebruiken om geld op te halen voor …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan woensdag 10 april 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht

Blijf veilig: Hoe u oplichting kunt herkennen en voorkomen

Pensioentips woensdag 3 april 2024

In de digitale wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om waakzaam te zijn. …

Bekijk bericht