Bel ons op: 035 702 34 56

Hoe premie en pensioenambitie samenhangen

In het nieuwe pensioenstelsel worden alle pensioenregelingen beschikbare premieregelingen, oftewel DC-regelingen. In de Solidaire premieregeling bepaalt de ambitie de hoogte van de pensioenpremie. In de Flexibele premieregeling is het afspreken van een ambitieniveau niet verplicht. Daarom is in die regeling het premieniveau het uitgangspunt.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat 1 januari 2028 in. Pensioenfondsen mogen ook eerder overstappen. PNO Media streeft (najaar 2023) ernaar 1 januari 2027 over te stappen. 

Planning voor overstappen vraagt om actie

Pensioenfondsen hebben 2 jaar nodig om hun administratiesystemen aan te passen aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, Sociale partners (werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen) in de creatieve en digitale sector gaan over de inhoud van de pensioenregelingen. Om op 1 januari 2027 te kunnen overstappen, moeten zij in 2024 hun definitieve keuzes hebben gemaakt. Achterover leunen is er dus zeker niet bij. Daarom wordt van sociale partners nu al gevraagd om:
1. in geval van de Solidaire premieregeling de pensioenambitie te formuleren; en
2. in geval van de Flexibele premieregeling het premieniveau vast te stellen.

Veel hangt af van de pensioenambitie

Bij de Solidaire premieregeling bepalen sociale partners de gewenste hoogte van de pensioenuitkering die iemand na pensionering krijgt. Dat noemen we de pensioendoelstelling of ambitie. Bij PNO Media drukken we de pensioendoelstelling uit in een percentage van de pensioengrondslag (salaris minus franchise) op de pensioendatum. Sociale partners stellen ook de pensioenpremie vast. Ambitie en premie moeten uiteraard bij elkaar passen. PNO Media berekent of dat het geval is. Bij het vaststellen van de hoogte van het pensioen vanaf pensioendatum wordt uitgegaan van een risicovrij beleggingsbeleid. Het daadwerkelijk beleggingsbeleid zal wel beleggingsrisico kennen, waardoor er naar verwachting ruimte zal zijn om de pensioenen jaarlijks te verhogen als (gedeeltelijke) compensatie voor de inflatie. Of dit ook daadwerkelijk lukt, hangt af van de gerealiseerde beleggingsrendementen.

Ook de premie en risico's bepalen

Er is dus een wisselwerking tussen ambitie en premie. Maar sociale partners moeten zich ook afvragen hoeveel zekerheid zij willen dat de pensioenambitie wordt gehaald. Of andersom geredeneerd: welk risico acceptabel is dat de ambitie onverhoopt niet wordt gehaald. Die 'risicobereidheid' bepaalt voor een belangrijk deel hoe de pensioenpremies worden belegd. Het pensioenresultaat is immers afhankelijk van de premie die wordt ingelegd en van de beleggingsrendementen. De samenhang tussen ambitie, premie en risico drukken we uit in de pensioendriehoek.driehoek-8.jpg

Helpen bij het bepalen van de risicobereidheid

Hoeveel risico werknemers en gepensioneerden bereid zijn te nemen, onderzoekt PNO Media ten minste een keer in de 5 jaar. Ook in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel hebben wij in het voorjaar 2023 zo’n risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd om sociale partners te helpen. Lees hier meer over de uitkomsten.

Beleggen in het nieuwe stelsel

Bekijk onze video over beleggen volgens life cycles en hoe beleggen in de nieuwe regelingen in zijn werk gaat.

Maar PNO Media doet meer

Sociale partners hebben dus een grote verantwoordelijkheid. Ten eerste moeten zij aan de slag met het vaststellen van de pensioenambitie. PNO Media berekent voor hen, gegeven de kans dat minimaal de pensioendoelstelling gehaald wordt, of die ambitie haalbaar is met de gewenste premiehoogte. Maar ook of de risico’s die daarbij genomen moeten worden, passen bij de risicobereidheid van hun achterban (werknemers en gepensioneerden). Dit is een ingewikkelde afweging.

Gelukkig staan de sociale partners in de creatieve en digitale sector er niet alleen voor. Zo rekent PNO Media in 2023 en 2024 een set toekomstscenario’s door en licht de verwachte resultaten bij verschillende premiehoogtes toe aan sociale partners en ondernemingen met een eigen ondernemingspensioenregeling bij ons.

Relevante onderwerpen

Wat verandert er?

Veelgestelde vragen

 • Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media uitvoeren?

  Wij bieden op dit moment een compleet palet aan pensioenregelingen en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van bijvoorbeeld middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen naast elkaar. Wij hebben - onder voorbehoud van wetgeving en bestuursbesluiten - het voornemen om ook in het nieuwe stelsel verschillende regelingen uit te voeren en zowel de Solidaire Premieregeling als de Flexibele Premieregeling (met een kleine risicodelingsreserve) aan te bieden. Ons aanbod stemmen wij af op de behoefte van sociale partners en werkgevers om de beste pensioenoplossingen in de creatieve en digitale sector te blijven bieden.

 • Zal PNO Media een Flexibele Premieregeling met of zonder risicodelingsreserve aanbieden?

  Na analyseren van de definitieve wet zijn wij van plan een Flexibele premieregeling aan te bieden met een kleine risicodelingsreserve. Voorop staat dat wij het belangrijk vinden dat onze regelingen aansluiten bij de behoeften van onze klanten en dat er echt iets te kiezen is en de geboden Solidaire- en Flexibele premieregeling zoveel mogelijk onderscheidend zijn. 

 • Gaat PNO Media de mogelijkheid van een variabele uitkering aanbieden?

  Ja, onder voorbehoud van het wetsvoorstel en bestuursbesluiten over de nieuwe regelingen. In de Solidaire Premieregeling ontvangt de deelnemer op pensioendatum sowieso een variabele uitkering.

  In de Flexibele Premieregeling kiest de medewerker op het moment dat hij of zij met pensioen gaat of hij maandelijks een vastgestelde of een variabele uitkering wil ontvangen. Bij een variabele uitkering beleggen wij het vermogen na de pensioendatum door. Deze keuze is risicovoller, maar levert naar verwachting een hogere uitkering op.

  PNO Media zal waarschijnlijk geen vastgestelde uitkering gaan aanbieden. Deelnemers die voor een vastgestelde uitkering kiezen, moeten deze bij een verzekeringsmaatschappij inkopen met het opgebouwde vermogen.

 • Faciliteert PNO Media de overgangsregeling voor aangesloten DC-werkgevers?

  Ja, PNO Media is - onder voorbehoud van definitieve wetgeving en bestuursbesluit – van plan voor aangesloten DC-werkgevers de overgangsregeling te faciliteren. Dit betekent dat werkgevers die een DC-regeling hebben op basis van een progressieve staffel, deze staffel mogen handhaven na de transitie voor de werknemers die in dienst zijn vóór 1 januari 2028, of indien eerder voor transitiedatum.

  Voor werknemers die na 31-12-2027 (of indien eerder, na transitiedatum) in dienst treden, mag alleen nog pensioenopbouw plaatsvinden op basis van een gelijkblijvende premie. Bij gebruikmaking van de overgangsregeling heeft de werkgever na transitie twee pensioenregelingen: één regeling met een progressieve staffel en één met een vlakke premiestaffel.

  Een voordeel van het gebruik van de overgangsregeling is dat de werkgever voor de werknemers die nadeel ondervinden bij een overstap naar een vlakke premiestaffel, geen compensatiemaatregelen hoeft te treffen. Bij handhaving van de progressieve staffel verandert de premie inleg na de transitie namelijk niet. Een aandachtspunt bij voortzetten van een pensioenregeling met een progressieve staffel is dat een werkgever een verschil in arbeidsvoorwaarden krijgt tussen de groep werknemers die al in dienst waren vóór de transitie en de werknemers die na de transitie in dienst komen.

  Overigens biedt PNO Media ook de mogelijkheid dat werkgevers (na inwerking treding van de nieuwe wet) een DC-regeling met een vlakke premiestaffel voor zowel hun bestaande als nieuwe werknemers afsluiten. Dan zijn er mogelijk compensatiemaatregelen nodig voor de groep bestaande werknemers. 

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56