Transitieplan

Wat is een transitieplan?

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt er voor dat alle bestaande pensioenregelingen wijzigen. Straks zijn er 2 verschillende pensioenregelingen: het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen. Maar wat is een transitieplan nu eigenlijk? Wanneer moet het plan klaar zijn? En is een transitieplan relevant voor uw organisatie?

Hieronder geven we antwoord op deze vragen.

Overstap naar nieuwe pensioenregeling vastleggen

De nieuwe pensioenregels schrijven voor dat elke werkgever vóór 2025 met werknemers of een werknemersvertegenwoordiging overeenstemming moet hebben bereikt over de wijziging van de pensioenregeling. Voor werkgevers die onder een CAO vallen, wordt het transitieplan door de sociale partners opgesteld. Het transitieplan vormt de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. In het transitieplan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen vastgelegd die hebben geleid tot de keuze van de nieuwe pensioenregeling.

Verplichte onderdelen van het transitieplan

In het transitieplan moeten een aantal verplichte onderwerpen worden opgenomen:

  • Welke pensioenregeling wordt gekozen? Het nieuwe pensioencontract, of de verbeterde premieregeling?
  • Wat gebeurt er met de eerder opgebouwde pensioenen?
  • Een overzicht van de financiële gevolgen voor de deelnemers per leeftijdsgroep.
  • Afspraken over compensatie voor de verschillende leeftijdsgroepen in het geval er sprake is van benadeling.
  • Een financieringsplan voor compensatie met als uitgangspunt dat er geen extra kosten zijn voor werkgever en werknemer
  • Afspraken over een eventuele eerste vulling van de solidariteitsreserve, als die onderdeel uitmaakt van  de nieuwe pensioenregeling.

Wat betekent het transitieplan voor mijn organisatie?

De pensioenregelingen van PNO Media worden uiterlijk 1 januari 2027 aangepast, zoals de wet voorschrijft. Wij zijn hierover in gesprek met verschillende werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen. Op dit moment kunnen nog geen definitieve keuzes worden gemaakt, omdat de wetgeving over het nieuwe pensioenstelsel nog niet definitief is. Gelukkig hebben we nog even de tijd om samen met u de juiste keuzes te maken.

De pensioenregeling van uw organisatie gaat hoe dan ook veranderen. PNO Media gaat u daarbij helpen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Het laatste nieuws

Resultaten 2e kwartaal 2021

Financieel woensdag 21 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen van 92,5% naar 97,0%. Ook de …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad juni 106,2%

Financieel woensdag 14 juli 2021

PNO Media had eind juni een actuele dekkingsgraad van 106,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 97,0%.

Bekijk bericht

PNO Media publiceert jaarverslag 2020

Financieel donderdag 1 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media daalde in 2020 van 98,0% naar 90,4%. De beleggingsportefeuille liet …

Bekijk bericht

Bent u voorbereid op het nieuwe pensioenstelsel?

Actueel woensdag 30 juni 2021

Bijna de helft van de werkgevers weet nog niet goed wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. …

Bekijk bericht