Bel ons op: 035 702 34 56

Wat verandert er?

Bekijk onze video met de belangrijkste veranderingen in het nieuwe stelsel of lees verder op deze pagina.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe stelsel:

 • Pensioen wordt persoonlijker en transparanter. In het nieuwe stelsel wordt de doorsneepremie afgeschaft. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk.
 • Alle regelingen worden beschikbare premieregelingen.
 • De AOW-leeftijd stijgt als gevolg van het pensioenakkoord minder snel.
 • Het nabestaandenpensioen verandert.
 • Extra keuzerecht, 10% opname ineens bij pensioeningang.
 • Betere afspraken voor werknemers met zware beroepen.

Beter inzicht

Ons huidige stelsel sluit niet goed meer aan bij hoe wij werken, geld verdienen en ons leven inrichten. Veel mensen verwachten meer pensioen dan dat ze uiteindelijk zullen ontvangen. De pensioenen stijgen al jaren niet mee met de prijzen, zelfs niet als het economisch goed gaat. In het nieuwe stelsel gaat het pensioen straks eerder omhoog als het financieel goed gaat, maar ook eerder omlaag bij economische tegenwind. Deelnemers krijgen beter inzicht in hoe hun persoonlijke pensioenspaarpot zich ontwikkelt. 

Huidige stelsel niet langer passend

Jong en oud krijgen in het nieuwe stelsel het pensioen waarvoor zij samen met hun werkgever betalen. Op dit moment betalen - in een middelloonregeling - een jonge en een oudere medewerker in hetzelfde bedrijf en met hetzelfde salaris, een even hoog premiepercentage. Werknemers bouwen voor iedere ingelegde euro aan premie - onafhankelijk van hun leeftijd - evenveel pensioen op. Deze manier van premie bepalen heet doorsneepremie.

Deelnemers bouwen met de doorsneepremie in het begin van hun loopbaan te weinig pensioen op in verhouding tot de premie die zij betalen. Omdat hun premie nog lang kan renderen doordat het pensioenfonds het voor hen belegt, zouden zij eigenlijk meer pensioen kunnen opbouwen. Op latere leeftijd betalen ze juist te weinig omdat hun premie dan nog maar een korte periode kan worden belegd en dus renderen. Voor een werknemer die zijn hele werkende leven in een pensioenfonds deelneemt, middelt dit netjes uit.

Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan, werken ze soms tijdelijk meer of juist minder of worden zelfstandig ondernemer. Als de medewerker vóór het bereiken van de pensioendatum het pensioenfonds verlaat, krijgt hij feitelijk te weinig waar voor zijn geld. 

Pensioen waarvoor is betaald

In het nieuwe stelsel wordt de doorsneepremie daarom afgeschaft. Werknemers in een bedrijf met hetzelfde salaris betalen weliswaar nog steeds evenveel, maar de betaalde premie is straks alleen nog maar voor zijn/haar eigen pensioen bedoeld. Elke deelnemer krijgt een eigen pensioenpot waarin zijn eigen premie wordt gestort en vervolgens belegd. De premie van een jongere deelnemer rendeert langer en levert naar verwachting op het moment dat hij/zij met pensioen gaat, meer pensioen op dan als diezelfde premie door een oudere deelnemer wordt ingelegd. Een medewerker bouwt dus het pensioen op waarvoor is betaald.

Twee soorten pensioenregelingen

Alle pensioenregelingen die pensioenfondsen mogen aanbieden, worden beschikbare premieregelingen. Dat is een regeling waarbij er afspraken zijn gemaakt over het geld (premie) dat de werkgever en werknemer betalen voor het pensioen. Regelingen waarbij een pensioenuitkering wordt toegezegd, verdwijnen. Voordeel van de beschikbare premieregeling is dat de kosten van pensioen voor werkgevers meer voorspelbaar worden. Het nieuwe stelsel voorziet globaal in twee regelingen:

Let op: Niet alleen de DB- (middelloon) regelingen veranderen. Ook voor werkgevers die nu al een DC-(premie)regeling hebben (zoals PNO DC life cycle) verandert de pensioenregeling.

Wanneer?

Uiterlijk 1 januari 2028 is iedereen overgestapt naar een nieuwe regeling. Bekijk onze video met het tijdspad voor de komende jaren.. 

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief special houden we u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. Zo bent u straks goed voorbereid. Alle bij ons aangesloten werkgevers ontvangen vanaf juli deze nieuwsbrief.

Wilt u ook nieuws over het pensioenstelsel in uw mailbox ontvangen? Stuur ons een e-mail o.v.v. Nieuwsbrief Pensioenstelsel.

Veelgestelde vragen

 • Welke nieuwe regeling(en) zal PNO Media uitvoeren?

  Wij bieden op dit moment een compleet palet aan pensioenregelingen en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van bijvoorbeeld middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen naast elkaar. Wij hebben - onder voorbehoud van wetgeving en bestuursbesluiten - het voornemen om ook in het nieuwe stelsel verschillende regelingen uit te voeren en zowel de Solidaire Premieregeling als de Flexibele Premieregeling (met een kleine risicodelingsreserve) aan te bieden. Ons aanbod stemmen wij af op de behoefte van sociale partners en werkgevers om de beste pensioenoplossingen in de creatieve en digitale sector te blijven bieden.

 • Welke ondersteuning biedt PNO Media de sociale partners bij berekeningen en uitwerkingen in het kader van hun transitieplan?

  Wij trekken gezamenlijk op met werkgevers en sociale partners. We ondersteunen bij de transitie naar een nieuwe regeling en gaan in een vroeg stadium in gesprek met sociale partners.

  Wij zullen bijvoorbeeld een ‘keuzemenu’ uitwerken waar sociale partners uit kunnen kiezen en die wij efficiënt uit kunnen voeren tegen aanvaardbare kosten. Wij ondersteunen bij het maken van berekeningen voor bijvoorbeeld de gevolgen per leeftijdsgroep van de deelnemers en voor compensatiemaatregelen.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Belangrijk bericht: Mogelijk datalek bij leverancier door ransomware-aanval

Actueel donderdag 23 mei 2024

Recent is een leverancier van PNO Media het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Hierdoor is mogelijk een datalek ontstaan. Dit …

Bekijk bericht

Vakantiegeld: Wat u kunt verwachten in 2024

Actueel woensdag 15 mei 2024

Met het oog op de zomer plannen velen van ons een welverdiende vakantie. U vraagt …

Bekijk bericht

Veel gedoe over pensioenleeftijd

Actueel woensdag 15 mei 2024

En dat snappen wij heel goed. Want de leeftijd waarop u AOW ontvangt van de …

Bekijk bericht

Praat mee over je pensioen in het VO

Verantwoordingsorgaan maandag 13 mei 2024

Wil jij de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen in PNO Media en het gesprek aangaan met …

Bekijk bericht