Meet up: compensatie afschaffen doorsneepremie

Donderdag 7 april: 10.30 - 12.00 uur, online

Tijdens deze bijeenkomst onder leiding van Corhilde van Beijeren, bestuurslid van PNO Media, geeft Coenraad Vos, actuaris bij MPD een toelichting op het compensatievraagstuk dat ontstaat na het afschaffen van de doorsneepremie in het nieuwe pensioenstelsel.

Na aanmelding via onderstaand formulier ontvangt u kort voor deze online bijeenkomst de link om deel te nemen.

Aanmeldformulier Meet up 7 april 2022

Voor wie?

Deze Meet Up is exclusief voor sociale partners die besluiten nemen over de nieuwe pensioenregelingen voor de bij PNO Media aangesloten bedrijven. Dit zijn de vakbonden en werkgeversverenigingen bij de publieke omroepen, de film- en bioscoopsector, de ICK-sector en de leden van de Pensioenraad. 

Compensatievraagstuk

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de afschaffing van de doorsneepremie. De doorsneepremiesystematiek bestaat uit de combinatie van een gelijk premiepercentage en een gelijk opbouwpercentage voor alle deelnemers ongeacht hun leeftijd. In de nieuwe regelingen geldt - net als nu - voor alle deelnemers hetzelfde premiepercentage, maar de pensioenopbouw is in de toekomst wel leeftijdsafhankelijk. Een oudere deelnemer kan straks met dezelfde premie minder pensioen financieren dan een jongere deelnemer. Sociale partners bepalen de hoogte van het premiepercentage. Zij moeten ook nadenken over het compensatievraagstuk dat voor sommige groepen werknemers ontstaat bij de overstap naar een nieuwe regeling.

Meet Ups Nieuw Pensioenstelsel

Ter voorbereiding op de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel organiseren wij in 2022 een serie Meet Ups. Tijdens deze bijeenkomsten helpen wij u de juiste keuzes te maken over uw nieuwe pensioenregeling en zetten wij gezamenlijk stappen vooruit.