Nieuw pensioenstelsel

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw pensioenstelsel. Het akkoord van de Eerste Kamer vormde de laatste politieke horde. De wet die een nieuw pensioenstelsel mogelijk maakt, de Wet toekomst pensioenen, is een feit. Alle pensioenen moeten uiterlijk 1 januari 2028 zijn omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook de pensioenregelingen van PNO Media worden aangepast worden. Dit is wat er verandert: 

  • uw pensioen wordt begrijpelijker en persoonlijker;
  • het wordt duidelijker hoeveel premie u en uw werkgever voor uw pensioen inleggen;
  • pensioen wordt meer afhankelijk van hoe het met de economie gaat;
  • het nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger te begrijpen,

Ook de video hieronder legt u uit waarom het pensioenstelsel aan vernieuwing toe is en wat de veranderingen zijn.

Veel gestelde vragen

We hebben een aantal vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel voor u op een rijtje gezet.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Ook al hebben we in Nederland een van de beste pensioenstelsels ter wereld, er moet een aantal problemen worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. De huidige regels van de overheid en De Nederlandsche Bank laten dat vaak niet toe. Een ander probleem is dat jongeren nu nog te veel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele leven bij een pensioenfonds een pensioen hebt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd weggaan bij een pensioenfonds of zzp’er worden.

Het nieuwe pensioenstelsel lost de problemen op?

Ja. Pensioen wordt eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen. Ook zorgen de nieuwe regels ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het pensioen gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Je pensioen gaat dus meer meebewegen met de economie. 

Wat gebeurt er met mijn pensioen als het economisch tegenzit?

De nieuwe regels zorgen ervoor dat het pensioen meer meebeweegt met de economie. Gaat het daarmee slechter? Dan kan het pensioen ook omlaag gaan. De kans op forse bewegingen wordt minder groot als u (bijna) met pensioen bent. Bovendien zijn er maatregelen om eventuele schokken te spreiden en wordt een buffer (de solidariteitsreserve in de solidaire premieregeling) gevuld om al te grote schommelingen op te vangen.

Wat verandert er niet?

Pensioen blijven we samen regelen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor pensioen. En gaat het niet goed met de economie? Dan vangen we dat samen op. Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft. Een groot deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Daaraan verandert nu niets. Wel zijn er afspraken gemaakt over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

PNO Media streeft op dit moment (voorjaar 2023) naar het overstappen op de nieuwe regelingen per 1 januari 2026. Wettelijk gezien hebben we tot 1 januari 2028 de tijd. De weg daarnaartoe ziet er nu zo uit: 
2022: Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen.
2023: Eerste Kamer heeft de wet goedgekeurd, de nieuwe pensioenwet gaat 1 juli 2023 in.
2023-2024: Op basis van de regels in de nieuwe wet maken werkgevers en werknemers zelf afspraken over hoe de toekomstige pensioenregeling eruit moet komen te zien. 
2025-2027: Pensioenfondsen voeren de nieuwe regels in op basis van de afspraken die door werkgevers en werknemers zijn gemaakt; er is uiterlijk 1 januari 2028 een nieuwe pensioenregeling.

Wat ga ik (nu ik nog geen pensioen krijg) hiervan merken?

Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, maken we (minstens een keer per jaar) een inschatting van het pensioen dat je later krijgt. Die inschatting wisselt steeds. Ieder jaar bepalen we:
- hoeveel geld er in je pensioenpot zit;
- hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen;
- hoe oud mensen gemiddeld worden; Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen.
PNO Media rekent je pensioenpot elk jaar om naar een pensioen dat je kunt verwachten. Omdat het bedrag in je pot wisselt doordat je premie inlegt dat wordt belegd, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. De inschatting van je pensioen schommelt dus ieder jaar.

Wat ga ik (als gepensioneerde) merken van de nieuwe regels?

Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, rekent PNO Media uw pensioenpot elk jaar om naar een maandelijkse pensioenuitkering. Omdat het bedrag in de pot wisselt doordat we het beleggen, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. De hoogte van uw pensioen kan dus elk jaar (iets) anders zijn. We nemen beschermingsmaatregelen om de schommelingen in uw pensioen zo klein mogelijk te houden. Overigens kan uw pensioenpotje niet 'leeg' raken. U kunt erop vertrouwen dat u ook in de nieuwe pensioenregeling elke maand tot aan uw overlijden uw pensioen ontvangt.

Verandert er iets in het nabestaandenpensioen?

Ja, het partnerpensioen (of nabestaandenpensioen) wordt in de toekomst altijd een risicoverzekering. Dat betekent dat uw partner alleen een uitkering krijgt als hij of zij overlijdt tijdens uw dienstverband met een werkgever. In de meeste regelingen van PNO Media is het partnerpensioen nu ook al op die manier geregeld.
Voor de hoogte van het partnerpensioen maakt het straks niet meer uit hoe lang iemand in dienst is. Er wordt altijd een vast percentage (tot maximaal 50%) van het salaris uitgekeerd.
Ook het wezenpensioen wordt een risicoverzekering. 
Het partner- en wezenpensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd, houdt u. Ook na de verandering. Dat deel krijgen uw nabestaanden van PNO Media na uw overlijden ongeacht of u wel of niet vanwege uw dienstverband meedoet aan de pensioenregeling.
De verandering gaat dus alleen over de toekomst, en heeft geen gevolgen voor het eerder door u opgebouwde nabestaandenpensioen. Lees hier meer.

Mag ik meebeslissen over wat er met mijn pensioenpot gebeurt?

De definitieve keuzes voor de nieuwe pensioenregeling nemen de sociale partners: oftewel de vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Nu de wet is aangenomen, moet u volgen. Uw individuele instemming (als deelnemer van het fonds) is daarvoor niet nodig. Natuurlijk vinden wij het bij te maken keuzes voor de nieuwe pensioenregeling(en) van PNO Media wel belangrijk om te weten hoe u denkt over bijvoorbeeld het nemen van risico met uw pensioengeld. Daarom hebben wij begin dit jaar (2023) onderzoek gedaan naar uw voorkeuren rondom risico's. Daarmee houden we zoveel mogelijk rekening, net als met de specifieke eigenschappen van de creatieve en digitale sector. 
Organisaties van gepensioneerden en oud-medewerkers die geen pensioen meer bij ons opbouwen hebben een hoorrecht. Zij kunnen hun ideeën over de nieuwe pensioenregeling kenbaar maken bij de sociale partners. De sociale partners kunnen dit meenemen in de beslissingen die zij nemen. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Via deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Dat doen we ook via onze e-nieuwsbrief. Aanmelden daarvoor kunt u via MijnPNO.

MijnPNO

Het laatste nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Actueel woensdag 31 mei 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw pensioenstelsel voor werkenden en gepensioneerden. De wet die dat mogelijk maakt, de …

Bekijk bericht

Update behandeling Wet toekomst pensioenen

Actueel dinsdag 30 mei 2023

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw …

Bekijk bericht

Nabestaandenpensioen wijzigt in nieuw pensioenstelsel

Actueel dinsdag 30 mei 2023

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren veranderen. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord …

Bekijk bericht

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over …

Bekijk bericht