Nieuw pensioenstelsel

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een pensioenakkoord. Dat akkoord gaat gevolgen hebben voor uw pensioen.

Het huidige pensioenstelsel past niet goed meer bij de tijd waarin we nu leven. De video van de Rijksoverheid hieronder legt uit waarom het aan vernieuwing toe is en wat de veranderingen zijn.

 Veel gestelde vragen

We hebben een aantal vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel voor u op een rijtje gezet.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moet een aantal problemen worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. De huidige regels van de overheid en De Nederlandsche Bank laten dat vaak niet toe. Een ander probleem is dat jongeren nu nog te veel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele leven bij een pensioenfonds een pensioen hebt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd weggaan bij een pensioenfonds of zzp’er worden.

Het nieuwe pensioenstelsel lost de problemen op?

Ja. De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Je pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

Wat verandert er niet?

Pensioen blijven we samen regelen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor pensioen. En gaat het niet goed met de economie? Dan vangen we dat samen op. Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft. Een groot deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Daaraan verandert nu niets. Wel zijn er afspraken gemaakt over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

PNO Media streeft op dit moment (najaar 2022) naar het overstappen op de nieuwe regelingen per 1 januari 2026. Wettelijk gezien hebben we tot 1 januari 2027 de tijd. De weg daarnaartoe ziet er nu zo uit:
2022: Wetsvoorstel naar Tweede Kamer. Als wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Het kabinet koerst op een ingangsdatum van 1 juli 2023. Dat is anderhalf jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was.
2022-2024: Werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector maken afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Deze afspraken leggen zij vast in een zogeheten transitieplan.
2024-2027: Pensioenfondsen zoals PNO Media zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling invoeren. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten zij daar mee klaar zijn. Maar eerder mag ook. PNO Media streeft naar eerder overstappen: uiterlijk 1 januari 2026. Vanaf dat moment kunt u zien wat de nieuwe pensioenregeling voor uw pensioen betekent.

Wat ga ik (nu ik nog geen pensioen krijg) hiervan merken?

Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, maken we (minstens een keer per jaar) een inschatting van het pensioen dat je later krijgt. Die inschatting wisselt steeds. Ieder jaar bepalen we:
- hoeveel geld er in je pensioenpot zit
- hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen
- hoe oud mensen gemiddeld worden. Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen
PNO Media rekent je pensioenpot elk jaar om naar een pensioen dat je kunt verwachten. Omdat het bedrag in je pot wisselt, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. De inschatting van je pensioen schommelt dus ieder jaar.

Mag ik zelf beslissen wat ik met mijn pensioenpot doe?

Nee. We laten je pensioenpot zien als een bedrag. Het bedrag geeft aan hoeveel geld er voor jouw pensioen beschikbaar is. Wel mag je straks – op het moment dat je je pensioen laat ingaan - 10% van je pensioenpot in één keer uit laten keren. Het pensioen dat je daarna iedere maand krijgt, wordt daardoor lager.

Wat ga ik (als gepensioneerde) merken van de nieuwe regels?

Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, berekenen we ieder jaar het pensioen dat u dat jaar krijgt. De hoogte van uw pensioen zal elk jaar (iets) anders zijn. We proberen de schommelingen in uw pensioen zo klein mogelijk te houden. Ieder jaar bepalen we:
- hoeveel geld er in uw pensioenpot zit;
- hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen;
- hoe oud mensen gemiddeld worden. Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen;
- met hoeveel uw pensioenpot groter of kleiner wordt door het rendement dat wij halen op de beleggingen (dit rendement kan ook negatief zijn);
- met hoeveel uw pensioenpot toeneemt omdat we er voor moeten zorgen dat u levenslang een pensioen krijgt.
PNO Media rekent uw pensioenpot elk jaar om naar een pensioen. Omdat het bedrag in de pot wisselt, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. Uw pensioen schommelt dus ieder jaar. Wel proberen we die schommelingen zo klein mogelijk te houden.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Via deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Dat doen we ook via onze e-nieuwsbrief. Aanmelden daarvoor kunt u via MijnPNO.

MijnPNO

Het laatste nieuws

Nieuwe PNO Werkgeversportal

Actueel maandag 6 februari 2023

Begin februari is de nieuwe PNO Werkgeversportal gelanceerd. Er is vanaf nu één portal voor zowel DB als DC pensioenregelingen.

Bekijk bericht

Doe mee aan onderzoek over risicobereidheid

Actueel maandag 23 januari 2023

PNO Media doet onderzoek naar de verwachtingen over uw pensioen en de risico's die u …

Bekijk bericht

Premies 2023 nagenoeg gelijk gebleven en wel indexatie

Actueel woensdag 18 januari 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad december 115,9%

Financieel vrijdag 13 januari 2023

PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige …

Bekijk bericht