Kinderen

Heeft u één of meer kinderen, of er is een kind op komst? Dan is het goed om te weten of u gegevens over uw kind(eren) moet doorgeven. Misschien wilt u informatie over zwangerschaps- of ouderschapsverlof, of weten hoe het wezenpensioen voor uw kinderen werkt als u komt te overlijden?

Kinderen aanmelden

Als u kinderen heeft of als er kinderen op komst zijn, hoeft u dit niet zelf aan ons door te geven. Op het moment dat wij de gegevens van uw kind(eren) nodig hebben, dan krijgen wij deze via uw gemeente door. Pleeg- en stiefkinderen moet u wel zelf aanmelden.

Verlof en pensioen

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. Tijdens uw zwangerschapsverlof ontvangt u elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof. Gaat u minder werken, bijvoorbeeld om meer te genieten van uw kinderen, dan kunt u ouderschapsverlof opnemen. Ook ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioen. Hier leest u alles over 'verlof'.

Wezenpensioen

Uw kinderen krijgen wezenpensioen als u overlijdt. De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van de pensioenregeling waaraan u deelneemt. Voor kinderen die ouderloos zijn wordt het wezenpensioen verdubbeld. Wilt u weten hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen als u overlijdt? Ga dan naar MijnPNO.

MijnPNO

Let op: Pleeg- en stiefkinderen komen ook in aanmerking voor wezenpensioen. Meld hen zo snel mogelijk bij ons aan. In de volgende situaties moet u dat binnen 4 weken (laten) doen:

 • Bij uw indiensttreding.
 • Na de start van de verzorging.
 • Na uw overlijden.

Aanmelden van pleeg- en stiefkinderen kan door ons een e-mail te sturen met hun gegevens.

Uitbetaling wezenpensioen
Uw kinderen hebben tot hun 21e jaar recht op wezenpensioen. Onder voorwaarden kan deze leeftijd worden verlengd tot 27 jaar, namelijk als uw kind:

 • studeert of een beroepsopleiding volgt bij een erkende onderwijsinstelling en dit neemt het grootste deel van zijn/haar tijd in beslag waarin hij/zij anders had kunnen werken;
 • door ziekte of een handicap niet in staat is om een derde deel te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen in dezelfde omstandigheden kunnen verdienen.

Veelgestelde vragen

 • Waar hebben mijn kinderen recht op als ik overlijd?

  Als u overlijdt, krijgen uw kinderen tot hun 21e jaar wezenpensioen. Op MijnPNO ziet u hoeveel dat is. Ook pleeg- en stiefkinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen. Voor hen geldt dat we na uw overlijden nagaan of ze in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Zo moeten zij binnen 4 weken na de start van de verzorging of uw overlijden bij ons zijn aangemeld. Voor kinderen die ouderloos zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. 

 • Ik wil ouderschapsverlof opnemen. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

  Neemt u na de geboorte van uw kind ouderschapsverlof, dan blijft u gewoon deelnemer aan de pensioenregeling. U blijft evenveel pensioen opbouwen als vóór de verlofperiode. U hoeft uw ouderschapsverlof niet aan ons door te geven. Dat regelt uw werkgever met ons.

  Let op: Bent u deelnemer in onze PNO DC life cycle regeling? Dan bouwt u voor het deel dat u ouderschapsverlof opneemt geen pensioen meer op.

 • Ik wil onbetaald verlof opnemen. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

  Neemt u een periode onbetaald verlof, dan bouwt u geen pensioen meer op. Het deel van het partnerpensioen dat na uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd, blijft tijdens uw verlof - voor maximaal achttien maanden - verzekerd zoals vóór de verlofperiode. Uw werkgever betaalt de premie hiervoor en geeft aan ons door dat u onbetaald verlof opneemt.

  Op verzoek van u en uw werkgever kunt u de opbouw van het ouderdomspensioen voor een periode van maximaal achttien maanden voortzetten. De premie hiervoor brengen we in rekening bij uw werkgever. Uw werkgever kan deze premie geheel of gedeeltelijk aan u doorbelasten. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan regelt uw werkgever dat met ons.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Actueel woensdag 31 mei 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw pensioenstelsel voor werkenden en gepensioneerden. De wet die dat mogelijk maakt, de …

Bekijk bericht

Update behandeling Wet toekomst pensioenen

Actueel dinsdag 30 mei 2023

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw …

Bekijk bericht

Nabestaandenpensioen wijzigt in nieuw pensioenstelsel

Actueel dinsdag 30 mei 2023

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren veranderen. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord …

Bekijk bericht

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over …

Bekijk bericht