Ik wil verlof opnemen

In de wet is geregeld dat u verlof kunt opnemen voor bijvoorbeeld vakantie, de geboorte van een kind of ouderschapsverlof. Dit noemen we 'wettelijk verlof'. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die deze wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken. 
Verlof voor een huwelijk of verhuizing zijn voorbeelden van 'bijzonder (of buitengewoon) verlof'. Dit is is geregeld in uw cao of arbeidsovereenkomst.

Ouderschapsverlof

Als u meer tijd wilt voor uw kinderen, kunt u overwegen om ouderschapsverlof op te nemen. U gaat dan tijdelijk minder werken en krijgt ook minder salaris. 

Onbetaald ouderschapsverlof
U kunt in totaal 26 weken ouderschapsverlof per kind opnemen in de eerste 8 levensjaren. Dit is onbetaald verlof. 

Betaald ouderschapsverlof
In het 1e levensjaar kunnen beide ouders van het kind voor 9 van deze weken gedeeltelijk doorbetaald worden via een uitkering van UWV. De uitkering is 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Alleen ouders die in loondienst werken hebben recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. 

Werkgever vraagt uitkering aan bij UWV
U kunt met uw werkgever in gesprek gaan over de invulling van het verlof. Werkgevers kunnen bij UWV een aanvraag indienen voor de uitkering. Dit kan pas nadat het verlof is opgenomen. De werkgever kan ervoor kiezen om het loon tijdens het verlof door te betalen. Of te wachten met uitbetaling aan de werknemer totdat UWV de uitkering aan de werkgever uitbetaalt. Dit duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment waarop de uitkering is aangevraagd.

Pensioenopbouw loopt ongewijzigd door
Ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioen. U blijft pensioen opbouwen zoals voor het ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof is dus niet van invloed op het pensioen. Dit geldt ook voor de 9 weken betaald ouderschapsverlof. 

Onbetaald verlof

Als u graag meer tijd wilt voor andere dingen dan werken, dan kunt u gedeeltelijk of volledig onbetaald verlof opnemen. Tijdens de periode van onbetaald verlof, bouwt u geen pensioen op. Het deel van het partnerpensioen dat na uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd, blijft tijdens uw onbetaald verlof - voor maximaal 18 maanden - verzekerd zoals vóór de verlofperiode. Uw werkgever betaalt de premie hiervoor en geeft aan ons door dat u onbetaald verlof opneemt.

Pensioenopbouw voortzetten tijdens onbetaald verlof
Op verzoek van u en uw werkgever kunt u de opbouw van het ouderdomspensioen tijdens het onbetaald verlof voor een periode van maximaal achttien maanden voortzetten. De premie hiervoor brengen we in rekening bij uw werkgever. Uw werkgever kan deze premie geheel of gedeeltelijk aan u doorbelasten. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan regelt uw werkgever dat met ons.

Het laatste nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Actueel woensdag 31 mei 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw pensioenstelsel voor werkenden en gepensioneerden. De wet die dat mogelijk maakt, de …

Bekijk bericht

Update behandeling Wet toekomst pensioenen

Actueel dinsdag 30 mei 2023

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw …

Bekijk bericht

Nabestaandenpensioen wijzigt in nieuw pensioenstelsel

Actueel dinsdag 30 mei 2023

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren veranderen. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord …

Bekijk bericht

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over …

Bekijk bericht