Uit dienst

Als uw dienstverband eindigt, meldt uw werkgever u bij ons af. U krijgt informatie van ons toegestuurd over waar u aan moet denken als u stopt met pensioen opbouwen bij ons.

Heeft u een nieuwe baan in dezelfde sector en blijft u pensioen opbouwen bij PNO Media? Dan blijft uw registratienummer hetzelfde, maar wijzigt uw pensioenregeling mogelijk wel. Gaat u met pensioen? Dan informeren wij u ruim van te voren over de mogelijkheden. Heeft uw nieuwe werkgever zijn pensioenregeling niet bij PNO Media ondergebracht? Dan moet u aan een aantal zaken denken.

1. Waardeoverdracht

Uw pensioenopbouw bij PNO Media stopt. Wat u al heeft opgebouwd, blijft bij ons staan en keren wij aan u uit als u met pensioen gaat. U kunt er ook voor kiezen het bij ons opgebouwde pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.

2. Klein pensioen

Is uw opgebouwde pensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens (2023: € 594,89 per jaar)? Dan proberen wij uw kleine pensioen automatisch over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

3. Vrijwillig voortzetten

Stopt u eerder dan 3 jaar voor uw 68ste met opbouwen van pensioen bij ons en biedt uw nieuwe werkgever u geen pensioenregeling aan? Dan kunt u uw deelname aan de pensioenregeling bij PNO Media vrijwillig voortzetten.

4. Partnerpensioen

Als u overlijdt tijdens uw dienstverband, ontvangt uw partner een uitkering van ons. Het partnerpensioen keren we uit zolang uw partner leeft. Na beëindiging van uw dienstverband is dit niet meer vanzelfsprekend. Daarom zetten wij dan een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Zo blijven uw nabestaanden verzekerd van een uitkering na uw overlijden.

Wilt u niet dat wij ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen? Dan kunt u via MijnPNO afzien van uitruil van ouderdomspensioen.

MijnPNO

Het laatste nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Actueel woensdag 31 mei 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw pensioenstelsel voor werkenden en gepensioneerden. De wet die dat mogelijk maakt, de …

Bekijk bericht

Update behandeling Wet toekomst pensioenen

Actueel dinsdag 30 mei 2023

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw …

Bekijk bericht

Nabestaandenpensioen wijzigt in nieuw pensioenstelsel

Actueel dinsdag 30 mei 2023

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren veranderen. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord …

Bekijk bericht

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over …

Bekijk bericht