Uniform Pensioenoverzicht

Bent u deelnemer in een pensioenregeling van PNO Media? Dan ontvangt u in juni uw uniform pensioenoverzicht (UPO). U vindt uw UPO in MijnPNO/Mijn documenten.

MijnPNO

Het pensioenoverzicht is een jaarlijkse update waarin u leest hoe het staat met de opbouw van uw pensioen.

Actueel overzicht online

Het pensioenoverzicht dat u ontvangt, geeft de stand van uw pensioen per 1 januari, zoals de wet voorschrijft. Maar wist u dat uw pensioen in MijnPNO elke maand wordt bijgewerkt en dus de meest actuele stand van uw pensioen laat zien? 

Wat als het mee- of tegenzit?

  • Bouwt u pensioen bij ons op?
    Dan ziet u op uw pensioenoverzicht een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit wordt weergegeven in een plaatje bij het onderdeel ‘Wat als het mee- of tegenzit’. Ga voor meer informatie over de betekenis van de bedragen in het plaatje naar de pagina pensioenoverzicht.
  • Ontvangt u pensioen van ons?
    Dan ziet u op het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen geen inschatting van uw pensioen bij mee- of tegenvallers. Die inschatting ziet u wel als u (al) uw pensioen(en) bekijkt op mijnpensioenoverzicht.nl.
    Wilt u meer weten over de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl? Ga naar de pagina gepensioneerdenoverzicht

Vragen?

Heeft u vragen over het pensioenoverzicht? Kijk dan op de veelgestelde vragen op deze pagina of neem contact met ons op. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.

Bent u op koers?

Het is goed om te weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Maar hoe weet u of dat genoeg is om later te leven zoals u voor ogen heeft? Doe de pensioencheck! Ga naar MijnPNO, log in met uw DigiD en check uw pensioen.

MijnPNO