Hoe werkt het?

In alle regelingen bouwt u elk jaar pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks pensioenpremie. Alle pensioenpremies worden belegd. Afhankelijk van het soort regeling dat uw werkgever kiest, is dat in het fonds PNO Media (bij middelloonregelingen) of in life cycles (bij PNO DC life cycle). Als u inlogt op MijnPNO ziet u welke pensioenregeling u heeft.

Vanaf uw 68ste krijgt u ouderdomspensioen. Bij de middelloonregelingen is de hoogte van het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw werkzame leven, bij PNO DC life cycle hangt de hoogte van het ouderdomspensioen af van de betaalde premies, het beleggingsrendement en de marktrente op pensioendatum.

 In deze video leggen we u uit hoe pensioenopbouwen bij PNO Media werkt en welk rendement we behalen tegen welke kosten.

Bent u op koers? 

Wist u dat veranderingen in uw persoonlijke leven gevolgen hebben voor uw pensioen? Denk bijvoorbeeld aan momenten als een nieuwe baan, werkeloos worden, trouwen of scheiden en kinderen krijgen. Daarom is het goed om af en toe uw pensioenstatus te checken. In MijnPNO kunt u zien of u voldoende opbouwt om straks van te leven zoals u graag wilt. 

Wat is er verzekerd?

Uw pensioenregeling zorgt naast een pensioenuitkering voor later ook voor een verzekering voor partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen, als u overlijdt. Als u arbeidsongeschikt wordt, loopt uw pensioenopbouw door. Uw werkgever krijgt premievrijstelling afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Misschien heeft u bij arbeidsongeschiktheid recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media. Kijk hiervoor in uw pensioenreglement of vraag dit na bij uw werkgever.

Welke regeling heb ik?

De pensioenregelingen onderscheiden zich op een aantal punten van elkaar. Zo bouwt u in de ene regeling meer pensioen op dan in de andere. Ook het partner- en wezenpensioen verschillen. Op MijnPNO vindt u de informatie over de regeling waaraan u meedoet,en ook uw actuele pensioengegevens.

MijnPNO

Hoe zeker is mijn pensioen?

Bepaalde risico's kunnen ervoor zorgen dat uw pensioen mogelijk lager wordt dan verwacht. Lees meer hierover in onze brochure Hoe zeker is mijn pensioen? U loopt overigens meer risico als u zelf spaart voor uw pensioen. En u bent dan niet verzekerd voor een uitkering voor u en uw naasten bij arbeidsongeschiktheid en na overlijden. Dat is duur, maar in een pensioenregeling meestal collectief geregeld. Een pensioenpremie op de bank zetten om zelf te sparen, levert een lager pensioen op. Over de afgelopen 10 jaar behaalde PNO Media een gemiddeld rendement van 8,2% per jaar. Lees meer over onze dekkingsgraad en hoe wij presteren.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik met pensioen?

  De standaard pensioenleeftijd bij PNO Media is 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit minstens drie maanden voor uw gewenste pensioendatum schriftelijk aan ons doorgeven. Ook uw eventuele partner moet hiermee akkoord gaan. De financiële consequenties van deze keuzes kunt u uitrekenen met onze digitale pensioenplanners in MijnPNO. Uw AOW leeftijd vindt u op de website van Wijzer in geldzaken.

   

   

 • Waar kan ik zien hoe PNO Media presteert?

  Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. In onze kwartaalberichten besteden we aandacht aan onze beleggingsresultaten.

 • Hoe belegt PNO Media in middelloonregelingen?

  PNO Media heeft voor middelloonregelingen een strategische beleggingsmix van 50% vastrentende waarden en 50% zakelijke waarden (aandelen, vastgoed, private equity en infrastructuur). Het renterisico hebben we voor 25% afgedekt. Bij PNO Media is verantwoord beleggen integraal onderdeel van het beleggingsbeleid. Het risiconiveau van de beleggingsmix is gebaseerd op ALM-studies en onderzoek naar de risicobereidheid van deelnemers.

 • Hoe maak ik beleggingsrendement?

  In alle regelingen bouwt u elk jaar pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks pensioenpremie. Alle pensioenpremies worden belegd. Afhankelijk van het soort regeling dat uw werkgever kiest is dat in het fonds PNO Media (bij middelloonregelingen) of in life cycles (bij PNO DC life cycle). Het fondsrendement van PNO Media was de afgelopen 10 jaar gemiddeld 8,2%.

  Vanaf uw 68ste krijgt u ouderdomspensioen. Bij de middelloonregelingen is de hoogte van het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw werkzame leven. Bij PNO DC life cycle hangt de hoogte van het ouderdomspensioen af van de betaalde premies, het beleggingsrendement en de marktrente op pensioendatum.

  Lees meer over hoe wij beleggen en presteren.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Nieuwe PNO Werkgeversportal

Actueel maandag 6 februari 2023

Begin februari is de nieuwe PNO Werkgeversportal gelanceerd. Er is vanaf nu één portal voor zowel DB als DC pensioenregelingen.

Bekijk bericht

Doe mee aan onderzoek over risicobereidheid

Actueel maandag 23 januari 2023

PNO Media doet onderzoek naar de verwachtingen over uw pensioen en de risico's die u …

Bekijk bericht

Premies 2023 nagenoeg gelijk gebleven en wel indexatie

Actueel woensdag 18 januari 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad december 115,9%

Financieel vrijdag 13 januari 2023

PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige …

Bekijk bericht