Hoe werkt het?

Elk jaar bouwt u pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks pensioenpremie. Alle pensioenpremies worden belegd.

Afhankelijk van het soort regeling dat uw werkgever kiest, beleggen we uw pensioen in het collectieve fonds PNO Media (bij middelloonregelingen) of in life cycles (bij PNO DC life cycle). Vanaf uw 68ste krijgt u ouderdomspensioen. Bij de middelloonregelingen is de hoogte van het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw werkzame leven, bij PNO DC life cycle hangt de hoogte van het ouderdomspensioen af van de betaalde premies, het beleggingsrendement en de marktrente op pensioendatum. 

Als u inlogt op MijnPNO ziet u aan welke pensioenregeling u deelneemt en hoeveel pensioen u heeft bij PNO Media.

MijnPNO

  In deze video leggen we u uit hoe pensioenopbouwen bij PNO Media werkt en welk rendement we behalen tegen welke kosten.

Wat is er verzekerd?

Uw pensioenregeling bij PNO Media zorgt naast een pensioenuitkering voor later ook voor een verzekering voor partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen, als u overlijdt. Als u arbeidsongeschikt wordt, loopt uw pensioenopbouw door. Uw werkgever krijgt premievrijstelling afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Misschien heeft u bij arbeidsongeschiktheid recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media. Kijk hiervoor in uw pensioenreglement of vraag dit na bij uw werkgever.

Welke regeling heb ik?

De pensioenregelingen onderscheiden zich op een aantal punten van elkaar. Zo bouwt u in de ene regeling meer pensioen op dan in de andere. Ook het partner- en wezenpensioen verschillen. Op MijnPNO vindt u de informatie over de regeling waaraan u meedoet,en ook uw actuele pensioengegevens.

MijnPNO

Bent u op koers? 

Wist u dat veranderingen in uw persoonlijke leven gevolgen hebben voor uw pensioen? Denk bijvoorbeeld aan momenten als een nieuwe baan, werkeloos worden, trouwen of scheiden en kinderen krijgen. Daarom is het goed om af en toe uw pensioenstatus te checken. In MijnPNO kunt u zien of u voldoende pensioen heeft bij PNO Media om straks van te leven zoals u graag wilt. 
De Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud helpt u om uw totale inkomsten en uitgaven na uw pensioneren op een rij te zetten. U krijgt in 5 stappen een indicatie of uw inkomsten straks voldoende zijn om uw uitgaven te betalen. U weet dan of het slim is om actie te ondernemen voor uw pensioen. Het Nibud is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën.

Hoe zeker is mijn pensioen?

Bepaalde risico's kunnen ervoor zorgen dat uw pensioen mogelijk lager wordt dan verwacht. Lees meer hierover in onze brochure Hoe zeker is mijn pensioen? U loopt overigens meer risico als u zelf spaart voor uw pensioen. En u bent dan niet verzekerd voor een uitkering voor u en uw naasten bij arbeidsongeschiktheid en na overlijden. Dat is duur, maar in een pensioenregeling meestal collectief geregeld. Een pensioenpremie op de bank zetten om zelf te sparen, levert een lager pensioen op. Over de afgelopen 10 jaar behaalde PNO Media een gemiddeld rendement van zo'n 5% per jaar. Lees meer over onze dekkingsgraad en hoe wij presteren.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik met pensioen?

  De standaard pensioenleeftijd bij PNO Media is 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit minstens drie maanden voor uw gewenste pensioendatum schriftelijk aan ons doorgeven. Ook uw eventuele partner moet hiermee akkoord gaan. De financiële consequenties van deze keuzes kunt u uitrekenen met onze digitale pensioenplanners in MijnPNO. Uw AOW leeftijd vindt u op de website van Wijzer in geldzaken.

   

   

 • Waar kan ik zien hoe PNO Media presteert?

  Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. In onze kwartaalberichten besteden we aandacht aan onze beleggingsresultaten.

 • Hoe belegt PNO Media in middelloonregelingen?

  PNO Media heeft voor middelloonregelingen een strategische beleggingsmix van 50% vastrentende waarden en 50% zakelijke waarden (aandelen, vastgoed, private equity en infrastructuur). Het renterisico hebben we voor 25% afgedekt. Bij PNO Media is verantwoord beleggen integraal onderdeel van het beleggingsbeleid. Het risiconiveau van de beleggingsmix is gebaseerd op ALM-studies en onderzoek naar de risicobereidheid van deelnemers.

 • Hoe maak ik beleggingsrendement?

  In alle regelingen bouwt u elk jaar pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks pensioenpremie. Alle pensioenpremies worden belegd. Afhankelijk van het soort regeling dat uw werkgever kiest is dat in het fonds PNO Media (bij middelloonregelingen) of in life cycles (bij PNO DC life cycle). Het fondsrendement van PNO Media was de afgelopen 10 jaar gemiddeld 8,2%.

  Vanaf uw 68ste krijgt u ouderdomspensioen. Bij de middelloonregelingen is de hoogte van het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw werkzame leven. Bij PNO DC life cycle hangt de hoogte van het ouderdomspensioen af van de betaalde premies, het beleggingsrendement en de marktrente op pensioendatum.

  Lees meer over hoe wij beleggen en presteren.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over pensioen, het nieuwe stelsel en …

Bekijk bericht

DNB stemt in met herstelplan

Financieel woensdag 24 mei 2023

Omdat de beleidsdekkingsgraad van PNO Media eind 2022 lager was dan de vereiste dekkingsgraad, hebben …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad april 118,3%

Financieel dinsdag 16 mei 2023

PNO Media had eind april een actuele dekkingsgraad van 118,3%, en een beleidsdekkingsgraad van 120,6%.

Bekijk bericht

Resultaten 1e kwartaal 2023

Financieel maandag 15 mei 2023

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is in het eerste kwartaal van 2023 gestegen van 119,7% …

Bekijk bericht