Bel ons op: 035 702 34 56

Overlijden

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden. Dat is ook het geval als u samenwoont en u uw partner voor partnerpensioen heeft aangemeld bij PNO Media. 

Uw nabestaanden hoeven uw overlijden niet aan ons door te geven. Wij ontvangen dit bericht van de Basisregistratie Personen, behalve als u in het buitenland woont.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd totdat uw partner zelf overlijdt. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt na uw overlijden? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw pensioenoverzicht in Mijn documenten. Staan op uw pensioenoverzicht geen pensioenbedragen vermeld voor uw partner, dan is er geen partnerpensioen verzekerd.

MijnPNO

Wezenpensioen

Als u overlijdt ontvangen uw kinderen tot hun 21e jaar een wezenpensioen. Wilt u weten hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen na uw overlijden? Ook dat staat op uw pensioenoverzicht. Ga naar MijnPNO en bekijk dit overzicht in Mijn documenten. 
Ook pleeg- en stiefkinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen. Voor hen geldt eveneens dat we na uw overlijden nagaan of ze in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Zo moeten zij binnen 4 weken na de start van de verzorging of uw overlijden bij ons zijn aangemeld.

Voor kinderen die ouderloos zijn wordt het wezenpensioen verdubbeld.

MijnPNO

Als uw ex-partner overlijdt

Bent u gescheiden, dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner ontvangt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen op het moment dat u met pensioen gaat. Als uw ex-partner overlijdt, is het mogelijk dat u het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft, weer terugkrijgt. Ga naar de pagina over scheiden voor meer informatie.