Scheiden

Scheiden of het beëindigen van uw geregistreerd partnerschap, hoeft u niet aan ons te melden. We krijgen hiervan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. Als u samenwoont en u beëindigt uw relatie, dan krijgen we daarvan geen bericht. U moet ons dan wel schriftelijk op de hoogte brengen. Dat kan via MijnPNO.

MijnPNO

Verdeling van het pensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, is het verstandig om afspraken te maken over de verdeling van het pensioen dat u tijdens de relatie heeft opgebouwd. Bespreek dit met een echtscheidingsadvocaat of mediator. Doe dat vóór de echtscheiding definitief wordt. En geef de gemaakte afspraken aan ons door. 

Wanneer u niets doet

Wanneer u niets aan ons doorgeeft, ontvangt u zelf het volledige pensioen op uw pensioendatum. U moet dan zelf de afspraken over de verdeling van het pensioen met uw ex-partner nakomen en het afgesproken deel aan hem/haar betalen.

Wanneer u afspraken maakt

De afspraken die u maakt met uw ex-partner over de verdeling van het pensioen moet u binnen 2 jaar na de scheiding aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Na 2 jaar valt uw aanvraag buiten de wettelijke termijn en kunnen we uw pensioen niet zomaar meer verdelen. 

Voorwaarden voor verdelen van pensioen

U kunt uw pensioen alleen verdelen als: 

 • het tijdens de relatie (of te verdelen periode) bij PNO Media is opgebouwd. Hierbij geldt als relatie: huwelijk, geregistreerd partnerschap;
 • het deel van uw pensioen dat uw ex-partner ontvangt, hoger is dan € 594,89 bruto per jaar. Dit is wettelijk bepaald.

4 manieren om uw pensioen te verdelen

1. Standaardverdeling van pensioen

Dit is de regeling waar uw ex-partner vanuit de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) recht op heeft. Het pensioen blijft op uw naam staan, maar u en uw ex-partner krijgen allebei 50% van uw pensioen dat u tijdens uw relatie (huwelijk of geregistreerd partnerschap) opbouwde. Uw ex-partner ontvangt dit 'verevende deel van uw pensioen' vanaf het moment dat u uw pensioen laat ingaan. 
Let op: Als u en uw ex-partner van deze regeling gebruikmaken en u kiest er in de toekomst voor om een deel van het pensioen als bedrag ineens te laten uitkeren, dan krijgt uw ex-partner tegelijk met u een evenredig ‘bedrag ineens’ voor het verevende pensioen.

Voorbeeld: U werkt al 20 jaar en heeft in die periode pensioen opgebouwd, maar bent 10 jaar getrouwd? Dan wordt het pensioen dat u in die 10 jaar heeft opgebouwd, verdeeld. U en uw ex-partner ontvangen daarvan beide 50%. Deze verdeling kunt u bij uw beide pensioenen (dat van u en van uw ex-partner) toepassen. Uw ex-partner krijgt de helft van uw pensioen, u krijgt de helft van het pensioen van uw ex-partner.

Kort de standaardverdeling op een rij:

 • Verdeling 50/50 (ieder krijgt 50% van uw pensioen).
 • Het pensioen voor uw ex-partner start tegelijk met uw pensioen.
 • Geldt voor het pensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Als u overlijdt, vervalt dit pensioen voor uw ex-partner. Hij/zij ontvangt dan nog wel bijzonder partnerpensioen (tenzij uw ex-partner hier afstand van doet).
 • Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u het verdeelde pensioen weer terug. 
 • Omdat uw ex-partner hier bij de wet recht op heeft, is het niet nodig om dit in het scheidingsconvenant op te nemen. Voor uw eigen administratie kan dit wel handig zijn.
 • Deze verdeling van het pensioen regelt u met het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen'. Dit formulier kunt u invullen en via MijnPNO naar ons opsturen.
   

  MijnPNO2. Afwijkende verdeling van pensioen
U kiest een ander percentage dan de standaard 50/50 verdeling en/of de periode waarover het pensioen wilt verdelen is een andere dan die waarin u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. De periode waarover u verdeelt kan niet eindigen ná uw officiële scheidingsdatum. Het pensioen blijft op uw naam staan, maar een deel hiervan is bestemd voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dit deel van uw pensioen als u uw eigen pensioen laat ingaan. Ook als u eerder of later dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. De keuze voor een afwijkende verdeling maken u en uw ex-partner samen.
Let op: Als u en uw ex-partner van deze regeling gebruikmaken en u kiest er in de toekomst voor om een deel van het pensioen als bedrag ineens te laten uitkeren, dan krijgt uw ex-partner tegelijk met u een evenredig ‘bedrag ineens’ voor het verevende pensioen.


Voorbeeld: Deze verdeling kunt u bijvoorbeeld gebruiken als uw ex-partner minder werkte dan u, omdat hij/zij grotendeels voor de kinderen zorgde. Omdat u tijdens uw relatie meer gewerkt heeft en dus ook meer pensioen heeft opgebouwd dan uw ex-partner, kunt u er voor kiezen om hem/haar een groter deel van uw pensioen te geven. Ook kunt u de periode waarover u het pensioen wilt verdelen aanpassen aan de periode waarin u en uw ex-partner de kosten voor het huishouden deelden.

Kort de afwijkende verdeling op een rij:

 • Kiest u voor een afwijkende verdeling? Dan legt u deze afspraken vast in een scheidingsconvenant. Wij hebben een kopie van dit convenant nodig bij de verwerking van uw aanvraag.
 • Deze verdeling van het pensioen regelt u met het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen'. Dit formulier kunt u invullen en via MijnPNO naar ons opsturen. Let op: stuur een kopie van het scheidingsconventant mee.
   

  MijnPNO3. Verdeling volgens conversie

Uw pensioen wordt verdeeld en uw ex-partner krijgt een eigen ‘pensioenpotje’ bij PNO Media met het deel dat u aan uw ex-partner heeft afgestaan. Deze verdeling heet 'conversie'; het deel van het pensioen dat u afstaat, krijgt u niet meer terug, ook niet wanneer uw ex-partner overlijdt. Bij de andere verdelingen krijgt u dit deel wel terug wanneer uw ex-partner overlijdt.

Voorbeeld: Bij conversie wordt het pensioen van uw ex-partner onafhankelijk van uw pensioen. U kunt voor deze verdeling kiezen wanneer uw ex-partner (een stuk) ouder is dan u. Omdat uw ex-partner een eigen pensioenpotje krijgt, hoeft hij/zij niet meer te wachten tot u met pensioen gaat. Met conversie voorkomt u ook dat uw ex-partner pensioen ontvangt als hij/zij dat misschien nog helemaal niet nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat uw ex-partner (een stuk) jonger is dan u, nog werkt en salaris ontvangt. Bij conversie ontvangt uw ex-partner het pensioen wanneer hij/zij zélf de AOW-leeftijd bereikt (in plaats van wanneer u uw pensioen laat ingaan). 

Kort conversie op een rij: 

4. Niet verdelen
Wilt u uw pensioen liever voor uzelf houden? Kies dan voor niet verdelen. Uw ex-partner kan dan geen aanspraak maken op uw pensioen. Uw ex-partner heeft een wettelijk recht op een deel van uw pensioen, dus moet hier zelf vanaf zien. 

Kort niet verdelen op een rij:

Verdeling partnerpensioen

Tijdens uw huwelijk of een geregistreerd partnerschap had uw ex-partner mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden. Dat is ook het geval als u samenwoonde en u uw partner voor partnerpensioen bij PNO Media had aangemeld.  Uw ex-partner houdt bij een scheiding recht op dat deel van het partnerpensioen dat u vóór en tijdens uw verbintenis heeft opgebouwd. Uw ex-partner ontvangt het bijzonder partnerpensioen als u overlijdt.
Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Daardoor kan het partnerpensioen ten gunste komen van een eventuele nieuwe partner of van uzelf. Als uw ex-partner afstand wil doen van het bijzonder partnerpensioen, dan moet u dit binnen 2 jaar na de scheidingsdatum aanvragen via MijnPNO.

MijnPNO

Wilt u weten hoeveel ouderdomspensioen en/of partnerpensioen uw huidige partner kan krijgen na uw overlijden? Ga ook dan naar MijnPNO.

MijnPNO

Relevante onderwerpen

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen

Veelgestelde vragen

 • Wat is bijzonder partnerpensioen?

  Bijzonder partnerpensioen is partnerpensioen voor uw ex-partner dat hij/ zij eventueel ontvangt na uw overlijden. Uw ex-partner houdt bij een scheiding recht op dat deel van het partnerpensioen dat u vóór en tijdens uw verbintenis heeft opgebouwd.

  Over de hoogte van het bijzonder partnerpensioen worden u en uw ex-partner schriftelijk geïnformeerd. Dit doen wij nadat wij bericht hebben gehad van de beëindiging van de relatie.

  Lees meer over scheiden en pensioen.

 • Wat is partnerpensioen?

  Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt als u overlijdt? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw pensioenoverzicht.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Actueel woensdag 31 mei 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw pensioenstelsel voor werkenden en gepensioneerden. De wet die dat mogelijk maakt, de …

Bekijk bericht

Update behandeling Wet toekomst pensioenen

Actueel dinsdag 30 mei 2023

Kabinet, werkgevers en werknemers sloten in 2020 een akkoord over de komst van een nieuw …

Bekijk bericht

Nabestaandenpensioen wijzigt in nieuw pensioenstelsel

Actueel dinsdag 30 mei 2023

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren veranderen. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord …

Bekijk bericht

Waarom is pensioen zo belangrijk

Actueel donderdag 25 mei 2023

In 'BM Talk' vertelt uitvoerend bestuurder Erik Hulshof alles wat je wil en moet weten over …

Bekijk bericht