Bel ons op: 035 702 34 56

Arbeidsongeschikt

Ziek zijn en arbeidsongeschikt worden, is zeer ingrijpend. Het is fijn als juist op deze momenten geld- en pensioenzaken goed voor u geregeld zijn. Wij helpen u daarbij.

In de eerste 2 jaar van uw ziekte hoeft u niks te doen. U heeft recht op doorbetaling van het salaris door uw werkgever bij een contract voor onbepaalde tijd heeft. Bij een contract voor bepaalde tijd betaalt uw werkgever het salaris door tot de einddatum van uw contract. Daarna ontvangt u een ziektewet-uitkering via het UWV. Uw pensioen loopt door zoals u gewend bent.

Pas nadat u 2 jaar ziek bent, hoeft u actie te ondernemen voor uw pensioen. Wat u kunt doen leggen wij u hieronder uit.

Na 2 jaar ziekte

Na 104 weken (2 jaar) ziekte krijgt u te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). U hoeft ons hierover niet te informeren. UWV geeft ons informatie over uw arbeidsongeschiktheid. Dat duurt 1 tot 3 maanden. Wij informeren u vervolgens over wat dit voor uw pensioen bij PNO Media betekent. Voor een snellere afhandeling kunt u ons ook zelf (een kopie van) de brief van UWV met de beslissing over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering sturen.

Wat is WIA?

Een uitkering vanuit de WIA krijgt u van de overheid. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De IVA kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken. De IVA-uitkering is er dus voor volledig arbeidsongeschikten zonder uitzicht op herstel. De WGA krijgt u als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken. De WGA-uitkering is dus voor gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikten met uitzicht op herstel.
Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de WIA.

Premie en arbeidsongeschiktheid

Ook als u na 2 jaar ziekte minimaal 35% arbeidsongeschikt wordt, gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. U en uw werkgever hoeven hiervoor geen pensioenpremie te betalen. De premie komt voor rekening van PNO Media. Wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, is de premie gedeeltelijk voor onze rekening. Voor het deel dat u werkt, betalen u en uw werkgever de pensioenpremie.

Arbeidsongeschikt en wisselen van baan

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, kan het gebeuren dat de mate van uw arbeidsongeschiktheid daarna toeneemt. Om te voorkomen dat u daardoor uw 'dekking bij arbeidsongeschiktheid' verliest, hebben pensioenfonden zoals PNO Media en verzekeraars hierover afspraken gemaakt.
Een van de afspraken gaat over het arbeidsongeschiktheidspensioen: een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die bij een nieuwe werkgever in dienst treedt en aan een nieuwe pensioenregeling is gaan deelnemen, wordt bij een toename in de mate van arbeidsongeschiktheid 'gedekt' door de oude pensioenuitvoerder. Als er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspensioen wordt deze dus door verhoogd door de oude pensioenuitvoerder volgens het nieuwe uitkeringspercentage.
Voor de premievrije pensioenopbouw geldt dat in deze situatie de toename van arbeidsongeschiktheid door de nieuwe pensioenuitvoerder wordt gedekt.
Hierdoor loopt u als arbeidongeschikte werknemer zo min mogelijk financieel risico bij het wisselen van baan.

Voorkom dat u niet verzekerd bent!

Toch kunnen er nog situaties zijn dat uw pensioenopbouw niet goed geregeld is. Daarvoor moet u nagaan of u, voor het deel dat u werkt, verzekerd bent voor de risico’s die voortkomen uit arbeidsongeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld via de pensioenregeling van uw huidige werkgever of bij een verzekeraar. Bent u niet verzekerd, overweeg dan om u daarvoor apart te verzekeren. Dit kan onder andere door zelf bij PNO Media uw pensioenpremie te betalen voor het deel dat u werkt. U kunt hiervoor een zogenoemde offerte vrijwillige voorzetting bij ons opvragen. Neem daarvoor contact met ons op. 
Let op! Dit moet u doen op het moment dat de mate van uw arbeidsongeschikteheid wijzigt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

U kunt na 2 jaar ziekte recht hebben op een arbeidsongeschiktheids­­pensioen van PNO Media. ­Of u in aanmerking komt voor deze aanvullende uitkering, hangt af van:

  • de pensioenregeling waaraan u deelneemt
  • uw mate van arbeidsgeschiktheid
  • uw inkomen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media wordt uitgekeerd zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Zo kan een flinke terugval in inkomen worden voorkomen. 

Let op als u een toeslag ontvangt van de overheid
Ontvangt u een zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan moet u uw (gewijzigde) inkomen doorgeven doorgeven aan de Belastingdienst. Dus óók als uw inkomen verandert door arbeidsongeschiktheid. Anders krijgt u een verkeerd bedrag aan toeslag. 

Let op als de mate van uw arbeidsongeschiktheid wijzigt
Dan kan ook het arbeidsongeschiktheidspensioen dat u van ons ontvangt wijzigen. Geef een wijziging van de mate van uw arbeidsongeschiktheid daarom altijd aan ons door. Neem daarvoor contact met ons op. Zo voorkomt u een nabetaling door ons of zelfs een vordering op u.

Wat is er voor u geregeld?

Wilt u weten of u recht heeft op een pensioenuitkering van PNO Media als u arbeidsongeschikt wordt? Ga dan naar MijnPNO/Mijn documenten en check op uw uniform pensioenoverzicht (UPO) wat uw pensioenregeling u biedt. Voorziet uw pensioenregeling niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen, dan kan uw werkgever er voor kiezen om een WIA-verzekering af te sluiten bij een verzekeraar. 

MijnPNO

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad mei 120,2%

Financieel vrijdag 14 juni 2024

PNO Media had eind mei een actuele dekkingsgraad van 120,2%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,2%.

Bekijk bericht

Jaaroverzicht 2023: Wat kost je pensioen en wat levert het je op?

Actueel woensdag 12 juni 2024

De premies die je elke maand met je werkgever inlegt, beleggen we om je straks …

Bekijk bericht

Jaarverslag: het jaar 2023 in vogelvlucht

Financieel dinsdag 11 juni 2024

Vorig jaar behaalde PNO Media een beleggingsrendement van 8,3%. De financiële situatie was goed genoeg …

Bekijk bericht

Uniform pensioenoverzicht 2024: Wat u moet weten

Pensioentips woensdag 29 mei 2024

In juni krijgen alle mensen die pensioen opbouwen bij ons of al pensioen ontvangen hun …

Bekijk bericht