Arbeidsongeschikt

Ziek zijn en arbeidsongeschikt worden, is zeer ingrijpend. Het is fijn als juist op deze momenten geld- en pensioenzaken goed voor u geregeld zijn. Wij helpen u daarbij.
In de eerste 2 jaar van uw ziekte hoeft u niks te doen. U heeft recht op doorbetaling van het salaris door uw werkgever. Ook uw pensioen bij ons loopt door zoals u gewend bent.
Pas nadat u 2 jaar ziek bent, hoeft u actie te ondernemen voor uw pensioen. Wat u kunt doen leggen wij u hieronder uit.

Na 2 jaar ziekte

Na 104 weken (2 jaar) ziekte krijgt u te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). U hoeft ons hierover niet te informeren. UWV geeft ons informatie over uw arbeidsongeschiktheid. Dat duurt 1 tot 3 maanden. Wij informeren u vervolgens over wat dit voor uw pensioen bij PNO Media betekent. Voor een snellere afhandeling kunt u ons ook zelf (een kopie van) de brief van UWV met de beslissing over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering sturen.

Wat is WIA?

Een uitkering vanuit de WIA krijgt u van de overheid. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De IVA kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken. De IVA-uitkering is er dus voor volledig arbeidsongeschikten zonder uitzicht op herstel. De WGA krijgt u als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken. De WGA-uitkering is dus voor gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikten met uitzicht op herstel.
Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de WIA.

Premie en arbeidsongeschiktheid

Ook als u na 2 jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. U en uw werkgever hoeven hiervoor geen pensioenpremie te betalen. De premie komt voor rekening van PNO Media. Wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, is de premie gedeeltelijk voor onze rekening. Voor het deel dat u werkt, betalen u en uw werkgever de pensioenpremie.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

U kunt na 2 jaar ziekte recht hebben op een arbeidsongeschiktheids­­pensioen van PNO Media. ­Of u in aanmerking komt voor deze aanvullende uitkering, hangt af van:

  • de pensioenregeling waaraan u deelneemt
  • uw mate van arbeidsgeschiktheid
  • uw inkomen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media wordt uitgekeerd zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Zo kan een flinke terugval in inkomen worden voorkomen. 

Let op als u een toeslag ontvangt van de overheid
Ontvangt u een zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan moet u uw (gewijzigde) inkomen doorgeven doorgeven aan de Belastingdienst. Dus óók als uw inkomen verandert door arbeidsongeschiktheid. Anders krijgt u een verkeerd bedrag aan toeslag. 

Let op als de mate van uw arbeidsongeschiktheid wijzigt
Dan kan ook het arbeidsongeschiktheidspensioen dat u van ons ontvangt wijzigen. Geef een wijziging van de mate van uw arbeidsongeschiktheid daarom altijd aan ons door. Neem daarvoor contact met ons op. Zo voorkomt u een nabetaling door ons of zelfs een vordering op u.

Wat is er voor u geregeld?

Wilt u weten of u recht heeft op een pensioenuitkering van PNO Media als u arbeidsongeschikt wordt? Ga dan naar MijnPNO/Mijn documenten en check op uw uniform pensioenoverzicht (UPO) wat uw pensioenregeling u biedt.

MijnPNO

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad augustus 121,7%

Financieel vrijdag 15 september 2023

PNO Media had eind augustus een actuele dekkingsgraad van 121,7%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,7%.

Bekijk bericht

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

Pensioentips woensdag 16 augustus 2023

In het nieuwe pensioenstelsel blijft veel hetzelfde: het ouderdomspensioen blijft levenslang, werkgevers en werknemers leggen …

Bekijk bericht

Maak kennis met Crea & Digi

Actueel maandag 17 juli 2023

Crea is – vanzelfsprekend - de creatieve van de 2, denkt graag out of the …

Bekijk bericht

2022: slecht beleggingsjaar en tóch hogere pensioenen

Financieel dinsdag 27 juni 2023

De financiële positie van PNO Media is in 2022 duidelijk verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeg …

Bekijk bericht