Zorgverzekering

In Nederland is een basiszorgverzekering voor iedereen verplicht, ook als u met pensioen bent. De premie die u betaalt, bestaat uit:

  •  een nominale premie die u rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betaalt;
  • een inkomensafhankelijke bijdrage, ingehouden op uw loon of uitkering.

Uw bijdrage

Uw inkomensafhankelijke bijdrage is 5,43% over een maximum van € 66.956. Dit is maximaal € 302,98 per maand. (Genoemde bedragen gelden in 2023). De bijdrage houden wij in op uw pensioenuitkering en dragen we af aan de Belastingdienst. Op uw uitkeringsspecificatie vindt u deze inhouding terug onder ‘ZVW 5,43%’. Het percentage en het maximale bedrag kan elk jaar veranderen.

Afwijkende regels

De inhouding van 5,43% premie geldt voor alle pensioenen die PNO Media uitbetaalt. Als u naast het pensioen van PNO Media een (wettelijke) uitkering ontvangt, zoals een AOW- of WAO-uitkering, gelden afwijkende regels. Ontvangt u meerdere (wettelijke) uitkeringen of pensioenenuitkeringen en betaalt u op jaarbasis een te hoog bedrag aan inkomensafhankelijke bijdrage, dan verrekent de Belastingdienst dit automatisch met u. 

Als u in het buitenland woont, gelden afwijkende regelingen. Is dit op u van toepassing en wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet? Neemt u dan contact met ons op. Of kijk op www.hetcak.nl.