Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 geeft u informatie over de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregeling. Hierdoor kunt u eenvoudig zien wat uw pensioenregeling u te bieden heeft. En kunt u pensioenregelingen makkelijker onderling met elkaar vergelijken. Ieder pensioenfonds is wettelijk verplicht u het Pensioen 1-2-3 te verstrekken.

Welke informatie vindt u in het Pensioen 1-2-3 vinden?

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
  • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
  • Wanneer moet ik in actie komen?

Hoe gedetailleerd?

U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u de informatie tot u neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3).

Laag 1
De pensioenregeling 'in 5 minuten'.
Laag 1 bevat alle belangrijke onderdelen in het kort. Klik hier voor laag 1.

Laag 2
De pensioenregeling ‘in 30 minuten’.
Laag 2 gaat dieper in op alle informatie uit laag 1. Klik hier voor laag 2.

Laag 3
De pensioenregeling ‘in detail’.
Laag 3 bestaat uit juridische en beleidsmatige documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag, de statuten en de pensioenvergelijker. Klik hier voor laag 3.

Welke regeling heb ik?

Op MijnPNO en uw pensioenoverzicht vindt u de regeling waaraan u meedoet. Ook kunt u er laag 1 en laag 2 van uw pensioenregeling bekijken.

MijnPNO