Indexatie

PNO Media probeert ieder jaar uw pensioenuitkering te verhogen. Dit noemen we indexatie. Het is belangrijk uw pensioen waardevast te houden. Het bestuur onderzoekt daarom jaarlijks of uw pensioenuitkering kan worden verhoogd. Als dat het geval is neemt het bestuur een besluit tot indexatie. Met name de laatste jaren lukte het niet de indexatieambitie waar te maken. Sinds 2022 heeft PNO Media de pensioenen weer kunnen verhogen: op 1 augustus 2022 met 2,57% en op 1 januari 2023 met 13,58%.

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Volgens de huidige planning wordt de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 van kracht. Deze wet leidt tot een nieuw pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt het eenvoudiger om de pensioenen te verhogen, maar ook te verlagen. Het pensioen wordt dus meer afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en financiële markten. Zover is het nu nog niet. Toch heeft de Tweede Kamer besloten de wettelijke regels voor indexatie tijdelijk te versoepelen. De versoepeling geldt voor indexatiebesluiten genomen tussen 1 juli 2022 en de ingang van de Wet toekomst pensioenen.

Er gelden voorwaarden voor versoepeling

Die versoepeling hield in dat pensioenfondsen de pensioenen over 2021 en 2022 konden indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%, in plaats van de huidige grens van 110%. Hieraan zijn door de wetgever wel voorwaarden verbonden; zo mocht indexeren vanaf 105% alleen als de 'sociale partners', de vertegenwoordigers van de bij ons aangesloten werkgevers en werknemers, bereid zijn om alle pensioenen in het oude pensioenstelsel mee te nemen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit heet ‘invaren’. Onze sociale partners hebben de intentie uitgesproken om in te varen. Daardoor mocht PNO Media de soepelere regels toepassen in zijn besluitvorming over indexatie.

Indexatie is niet hoger dan de inflatie

Er golden wel grenzen aan de toe te kennen indexatie. Zo mocht de indexatie niet meer bedragen dan de inflatie over de periode waarover indexatie plaatsvond. De indexatie die op 1 augustus 2022 is toegekend over 2021 bedroeg bijvoorbeeld 2,57%. We mochten toen niet meer indexeren dan dat. De regels voor het toekennen van inhaalindexatie zijn niet versoepeld. We mochten dus geen indexatie over de inflatie in voorgaande jaren toekennen.

In onderstaande tabel staat meer informatie over de toegekende indexatie over 2021 en 2022, waarmee alle pensioenen1)  werden verhoogd:

 Indexatiebesluit over 2022 2021
 Datum indexatie  1 januari 2023  1 augustus 2022
 Hoogte indexatie  13,58%  2,57%
 Indexatie over opgebouwde rechten en aanspraken  Op 31 december 2022  Op 31 december 2021
 Prijsinflatie (maximale indexatie)  17,16%  2,57%
 Periode prijsinflatie  september 2021 – september 2022

september 2020 – september 2021

Alle belangen afwegen bij besluitvorming

Het indexeren van de pensioenen is in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Zonder indexatie neemt de koopkracht van het (toekomstige) pensioen van iedereen af. Bij elk besluit over indexatie weegt het bestuur de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig en evenwichtig af. 

Effect van de verhoging voor jong en oud

Om een goed en evenwichtig besluit te kunnen nemen, berekenden wij het effect van de verhoging op de pensioenen voor alle belanghebbenden. Uit deze berekeningen is voor beide indexaties gebleken dat door de verhoging gepensioneerden er het meest op vooruitgaan. Voor oudere (nog niet gepensioneerde) deelnemers is het effect van de verhoging neutraal. Voor jongere deelnemers zou het uitstellen van de pensioenverhoging tot een later moment gunstiger zijn, omdat zij dan meer zouden profiteren van de toegekende verhoging.

In onderstaande grafieken is het effect op het verwachte pensioenresultaat voor verschillende leeftijden weergegeven.

Effect van de indexatie per 1 januari 2023

indexatie-pno-media-per-01-01-2023.jpg

Effect van de indexatie per 1 augustus 2022

indexatie-pno-media-per-01-08-2022.jpg

Geen belemmering voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Door de pensioenverhogingen nu, is er straks bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling minder geld beschikbaar om maatregelen te nemen die de invoering versoepelen. Het bestuur heeft ook hier goed naar gekeken. Daarom is de indexatie per 1 januari 2023 lager vastgesteld dan de maximaal mogelijke indexatie. Uitgaande van de financiële gezondheid van PNO Media op het moment van de besluitvorming stond de toekenning van de pensioenverhogingen van 2,57% per 1  augustus 2022 en van 13,58% per 1  januari 2023 de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel naar verwachting niet in de weg. 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de verhoging? Of over de afwegingen die ons bestuur daarbij maakte? Lees dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen of vraag de uitgebreide onderbouwingen van de besluitvorming over de indexaties bij ons op.

1) met uitzondering van de pensioenkapitalen van de PNO DC life cycle regeling en van de PNO Netto Pensioenregeling. 

Informatie volgt via onze e-nieuwsbrief

Iedereen met een ingegaan pensioen bij PNO Media heeft in januari een uitkeringsspecificatie ontvangen met daarop het nieuwe maandrecht inclusief een korte toelichting.

Over besluiten van het bestuur van PNO Media tot indexatie of andere belangrijke zaken met betrekking tot uw pensioen, informeren wij u zo snel mogelijk via onze maandelijkse e-nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meldt u dan via MijnPNO hiervoor aan.

MijnPNO

Veelgestelde vragen

 • Wat is de invloed van de rente op de dekkingsgraad?

  Pensioenfondsen moeten de rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. Is die zogeheten ‘rekenrente’ laag, dan moeten we meer geld in kas houden om aan onze verplichtingen aan u te kunnen voldoen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het geld dat we in ons bezit hebben en onze pensioenverplichtingen. De rente stijgt de laatste tijd. Dit heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Daardoor neemt de kans op indexatie toe en de kans op een pensioenverlaging in 2023 af.


  Benieuwd naar onze actuele dekkingsgraad? Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

 • Is pensioenverlaging onderdeel van het herstelplan?

  Nee, de pensioenen hoeven in 2022 niet te worden verlaagd. Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2022 lager dan 99%, dan moet PNO Media - volgens de huidige wetgeving - uw pensioen in 2023 verlagen.

  De eerstkomende jaren blijft er een kleine kans bestaan op een verlaging van de pensioenen. 

  Bekijk ons laatste kwartaalbericht voor meer informatie over onze dekkingsgraad.

 • Wanneer is indexatie van mijn pensioen mogelijk?

  In het herstelplan 2021 gaan we ervan uit dat we eind 2022 een beleidsdekkingsgraad van 110% bereiken. Deze grens is van belang omdat hierboven een begin kan worden gemaakt met de indexatie van de pensioenen.

  Lees hier meer over het indexeren van uw pensioen.
  Dit is ons herstelplan.

 • Wat is de dekkingsgraad van PNO Media?

  Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Plasticvervuiling en voedselverspilling terugdringen via beleggingen

Beleggen dinsdag 28 november 2023

Plastic voedselverpakkingen spelen een belangrijke rol in de problemen met vervuiling en voedselverspilling. PNO Media gaat in gesprek met bedrijven …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad oktober 123,9%

Financieel dinsdag 14 november 2023

PNO Media had eind oktober een actuele dekkingsgraad van 123,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 118,8%.

Bekijk bericht

Steeds minder beleggingen in fossiele brandstoffen

Beleggen maandag 13 november 2023

Bedrijven in de olie- en gassector legt PNO Media langs de meetlat om te onderzoeken …

Bekijk bericht

Is de pensioenpot leeg als ik stop met werken?

Opinie maandag 30 oktober 2023

Er zijn veel misverstanden over pensioen. Deze keer: krijgt u later nog wel pensioen of is …

Bekijk bericht