Indexatie

PNO Media probeert ieder jaar uw pensioenuitkering te verhogen. Dit noemen we indexatie. Het is belangrijk uw pensioen waardevast te houden. Het bestuur onderzoekt jaarlijks of uw pensioenuitkering kan worden verhoogd. Als dat het geval is neemt het bestuur een besluit tot indexatie. Met name de laatste jaren lukte het niet de indexatieambitie waar te maken. In 2022 verhoogt PNO Media de pensioenen voor het eerst sinds jaren. 

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt het eenvoudiger om de pensioenen te verhogen, maar ook te verlagen. Het pensioen wordt dus meer afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en financiële markten. Zover is het nu nog niet. Toch heeft de Tweede Kamer besloten de wettelijke regels voor indexatie tijdelijk te versoepelen.

Er gelden voorwaarden voor versoepeling

Die versoepeling houdt in dat pensioenfondsen de pensioenen over 2022 kunnen indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%, in plaats van de huidige grens van 110%. Hieraan zijn door de wetgever wel voorwaarden verbonden; zo mag indexeren vanaf 105% alleen als de 'sociale partners', de vertegenwoordigers van de bij ons aangesloten werkgevers en werknemers, bereid zijn om alle pensioenen in het oude pensioenstelsel mee te nemen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit heet ‘invaren’.

Indexatie is niet hoger dan de inflatie

Onze sociale partners hebben de intentie uitgesproken om in te varen. Daardoor mag PNO Media de soepelere regels toepassen in zijn besluitvorming over indexatie. Het besluit over indexatie over 2022 is genomen: Alle pensioenen*) worden op 1 januari 2023 met 13,58% verhoogd. De indexatie is gerelateerd aan de inflatie over de periode september 2021 - september 2022. Volgens onze maatstaf was de inflatie in die periode 17,16%. De maximale hoogte van de toe te kennen indexatie is de inflatie in die periode. De indexatie per 1 januari 2023 is lager. De verhoging wordt berekend over de pensioenen per 31 december 2022.

Alle belangen afwegen bij besluitvorming

Het indexeren van de pensioenen is in het belang van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Zonder indexatie neemt de koopkracht van het (toekomstige) pensioen van iedereen af. Bij elk besluit over indexatie weegt het bestuur de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig af. Wilt u hierover meer weten? Lees dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen of vraag de ‘Onderbouwing bestuursbesluit toekennen indexatie per 1 januari 2023’ bij ons op. Neem in dat geval contact met ons op.

Effect van de verhoging voor jong en oud 

Om een goed en evenwichtig besluit te kunnen nemen, berekenden wij het effect van de verhoging op de pensioenen van alle belanghebbenden. Uit deze berekening blijkt dat gepensioneerden er door de verhoging per 1 januari 2023 het meest op vooruitgaan. Voor oudere deelnemers (werkenden) is het effect van de verhoging neutraal. Voor jongere deelnemers zou het uitstellen van de pensioenverhoging tot een later moment gunstiger zijn, omdat zij dan meer zouden profiteren van de toegekende verhoging. Wilt u meer weten over de generatie-effecten van de pensioenverhoging ? Lees dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen of vraag de ‘Onderbouwing bestuursbesluit toekennen indexatie per 1 januari 2023’ bij ons op. Neem hiervoor contact met ons op.

Geen belemmering voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Door de pensioenverhoging nu, is er straks bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling minder geld beschikbaar om maatregelen te nemen die de invoering versoepelen. Het bestuur heeft ook hiernaar goed gekeken. Daarom is de indexatie lager vastgesteld dan de maximaal mogelijke indexatie. Toekenning van de pensioenverhoging van 13,58% staat de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel door de financiële gezondheid van PNO Media naar verwachting niet in de weg.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de verhoging in 2022? Of over de afwegingen die ons bestuur daarbij maakte? Lees dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen.

*) met uitzondering van de pensioenkapitalen van de PNO DC life cycle regeling en van de Netto Pensioenregeling. 

Informatie volgt via onze e-nieuwsbrief

Iedereen met een ingegaan pensioen bij PNO Media krijgt in januari een uitkeringsspecificatie met daarop het nieuwe maandrecht inclusief een korte toelichting.

Over besluiten van het bestuur van PNO Media tot indexatie of andere belangrijke zaken met betrekking tot uw pensioen, informeren wij u zo snel mogelijk via onze maandelijkse e-nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meldt u dan via MijnPNO hiervoor aan.

MijnPNO

Veelgestelde vragen

 • Wat is de invloed van de rente op de dekkingsgraad?

  Pensioenfondsen moeten de rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. Is die zogeheten ‘rekenrente’ laag, dan moeten we meer geld in kas houden om aan onze verplichtingen aan u te kunnen voldoen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het geld dat we in ons bezit hebben en onze pensioenverplichtingen. De rente stijgt de laatste tijd. Dit heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Daardoor neemt de kans op indexatie toe en de kans op een pensioenverlaging in 2023 af.


  Benieuwd naar onze actuele dekkingsgraad? Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

 • Is pensioenverlaging onderdeel van het herstelplan?

  Nee, de pensioenen hoeven in 2022 niet te worden verlaagd. Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2022 lager dan 99%, dan moet PNO Media - volgens de huidige wetgeving - uw pensioen in 2023 verlagen.

  De eerstkomende jaren blijft er een kleine kans bestaan op een verlaging van de pensioenen. 

  Bekijk ons laatste kwartaalbericht voor meer informatie over onze dekkingsgraad.

 • Wanneer is indexatie van mijn pensioen mogelijk?

  In het herstelplan 2021 gaan we ervan uit dat we eind 2022 een beleidsdekkingsgraad van 110% bereiken. Deze grens is van belang omdat hierboven een begin kan worden gemaakt met de indexatie van de pensioenen.

  Lees hier meer over het indexeren van uw pensioen.
  Dit is ons herstelplan.

 • Wat is de dekkingsgraad van PNO Media?

  Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Nieuwe PNO Werkgeversportal

Actueel maandag 6 februari 2023

Begin februari is de nieuwe PNO Werkgeversportal gelanceerd. Er is vanaf nu één portal voor zowel DB als DC pensioenregelingen.

Bekijk bericht

Doe mee aan onderzoek over risicobereidheid

Actueel maandag 23 januari 2023

PNO Media doet onderzoek naar de verwachtingen over uw pensioen en de risico's die u …

Bekijk bericht

Premies 2023 nagenoeg gelijk gebleven en wel indexatie

Actueel woensdag 18 januari 2023

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij PNO Media is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde pensioenpremie op …

Bekijk bericht

Dekkingsgraad december 115,9%

Financieel vrijdag 13 januari 2023

PNO Media had december een actuele dekkingsgraad van 115,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 121,0% (voorlopige …

Bekijk bericht