Indexatie

PNO Media probeert ieder jaar uw pensioenuitkering te verhogen. Dit noemen we indexatie. Het is belangrijk uw pensioen waardevast te houden. Het bestuur onderzoekt jaarlijks of uw pensioenuitkering kan worden verhoogd.  Als dat het geval is neemt het bestuur een besluit tot indexatie. Met name de laatste jaren is het niet gelukt de indexatieambitie waar te maken.

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt het eenvoudiger om de pensioenen te verhogen, maar ook te verlagen. Het pensioen wordt dus meer afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en financiële markten. Zover is het nu nog niet. Toch heeft de Tweede Kamer besloten de wettelijke regels voor indexatie alvast te versoepelen.

Er gelden voorwaarden voor versoepeling

Die versoepeling houdt in dat pensioenfondsen de pensioenen over 2021 en 2022 kunnen indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%, in plaats van de huidige grens van 110%. Hieraan zijn door de wetgever wel voorwaarden verbonden; zo mag indexeren vanaf 105% alleen als de 'sociale partners', de vertegenwoordigers van de bij ons aangesloten werkgevers en werknemers bereid zijn om alle pensioenen in het oude pensioenstelsel mee te nemen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit heet ‘invaren’.

Indexatie is niet hoger dan de inflatie

Onze sociale partners hebben in grote meerderheid de intentie uitgesproken om in te varen. Daarmee mag PNO Media de soepelere regels toepassen en besluiten over indexatie. Het bestuur weegt daarbij de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden evenwichtig af.

Het besluit over indexatie over 2021 is genomen: Alle pensioenen*) gaan op 1 augustus 2022 met 2,57% omhoog. Dit geldt voor iedereen die op 31 december 2021 pensioen opbouwde of had opgebouwd bij PNO Media. Dit is de maximale verhoging die we dit jaar op basis van de aangepaste regels kunnen geven. De verhoging van 2,57% is gebaseerd op de inflatie (Prijsindex) over de periode september 2020 – september 2021. 

Over de mogelijkheid tot indexatie over 2022 besluit het bestuur eind 2022. De eventueel toe te kennen indexatie zal gerelateerd zijn aan de inflatie over de periode september 2021 - september 2022. De maximale hoogte van een eventuele indexatie is de inflatie in die periode. Maar de indexatie kan ook lager uitvallen. Een eventuele verhoging wordt berekend over de pensioenen per 31 december 2022. 

Alle belangen afwegen bij besluitvorming

Bij elk besluit over indexatie weegt het bestuur de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig af. Om een goed en evenwichtig besluit te kunnen nemen, berekenen wij het effect van de pensioenverhoging op de pensioenen van alle belanghebbenden.

Uit deze berekening blijkt dat gepensioneerden er door de verhoging per 1 augustus 2022 het meest op vooruitgaan. Voor deelnemers (werkenden) is het effect van de verhoging neutraal. Voor jongere deelnemers is uitstellen van de pensioenverhoging tot een later moment gunstiger, omdat zij dan meer zouden profiteren van de toegekende verhoging.

Door de pensioenverhoging nu is er straks bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling minder geld beschikbaar om maatregelen te nemen die de invoering versoepelen. Het bestuur heeft ook hiernaar goed gekeken. Toekenning van de pensioenverhoging staat door de financiële gezondheid van PNO Media de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel niet in de weg.

De meestgestelde vragen over indexatie hebben we voor u op een rijtje gezet.

*) met uitzondering van de pensioenkapitalen van de PNO DC life cycle regeling en van de Netto Pensioenregeling. 

Informatie volgt via onze e-nieuwsbrief

Iedereen met een ingegaan pensioen bij PNO Media krijgt in augustus een uitkeringsspecificatie met daarop het nieuwe maandrecht inclusief een korte toelichting.

Over besluiten van het bestuur van PNO Media tot indexatie of andere belangrijke zaken met betrekking tot uw pensioen, informeren wij deelnemers, gewezen deelnemers en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk via onze maandelijkse e-nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meldt u dan via MijnPNO hiervoor aan.

MijnPNO

Veelgestelde vragen

 • Wat is de invloed van de rente op de dekkingsgraad?

  Pensioenfondsen moeten de rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. Is die zogeheten ‘rekenrente’ laag, dan moeten we meer geld in kas houden om aan onze verplichtingen aan u te kunnen voldoen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het geld dat we in ons bezit hebben en onze pensioenverplichtingen. De rente stijgt de laatste tijd. Dit heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Daardoor neemt de kans op indexatie toe en de kans op een pensioenverlaging in 2023 af.


  Benieuwd naar onze actuele dekkingsgraad? Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

 • Is pensioenverlaging onderdeel van het herstelplan?

  Nee, de pensioenen hoeven in 2022 niet te worden verlaagd. Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2022 lager dan 99%, dan moet PNO Media - volgens de huidige wetgeving - uw pensioen in 2023 verlagen.

  De eerstkomende jaren blijft er een kleine kans bestaan op een verlaging van de pensioenen. 

  Bekijk ons laatste kwartaalbericht voor meer informatie over onze dekkingsgraad.

 • Wanneer is indexatie van mijn pensioen mogelijk?

  In het herstelplan 2021 gaan we ervan uit dat we eind 2022 een beleidsdekkingsgraad van 110% bereiken. Deze grens is van belang omdat hierboven een begin kan worden gemaakt met de indexatie van de pensioenen.

  Lees hier meer over het indexeren van uw pensioen.
  Dit is ons herstelplan.

 • Wat is de dekkingsgraad van PNO Media?

  Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. Bekijk onze financiële nieuwsberichten.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad augustus 126,5%

Financieel woensdag 14 september 2022

PNO Media had eind augustus een actuele dekkingsgraad van 126,5%, en een beleidsdekkingsgraad van 115,1%.

Bekijk bericht

Uw invloed telt

Beleggen dinsdag 13 september 2022

Afgelopen zomer vulden ruim 2.600 mensen met een pensioen bij ons een vragenlijst in. Op …

Bekijk bericht

De pensioenwet in de Tweede Kamer

Opinie maandag 12 september 2022

Deze week praat de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet en in de pers wordt …

Bekijk bericht

Wat weet u over nabestaandenpensioen?

Pensioentips vrijdag 9 september 2022

Voor een inkomen nadat u gestopt bent met werken, bent u in principe aangewezen op …

Bekijk bericht