Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dit is wat politieke partijen zeggen over AOW en pensioen

Actueel dinsdag 21 november 2023

Woensdag 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. We vatten de standpunten over pensioen en AOW van verschillende politieke partijen kort voor u samen.

1. NSC (Pieter Omtzigt)

Nieuw Sociaal Contract (NSC) benadrukt het belang van voldoende pensioen voor mensen die jarenlang hebben gewerkt. Ze zijn kritisch over het nieuwe pensioenstelsel. NSC wil dat de pensioenafspraken alleen kunnen worden gewijzigd met instemming van de deelnemers (werknemers en gepensioneerden).

2. VVD

De VVD streeft naar een onbezorgde oude dag en wil de koopkracht voor ouderen versterken. De partij wil meer flexibiliteit in pensionering, waardoor mensen na de AOW-leeftijd makkelijker kunnen blijven werken als ze dat willen. De VVD erkent de complexiteit van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel en benadrukt het belang van scherp toezicht door de overheid.

3. GroenLinks-PvdA

Deze nieuwe partijcombinatie benadrukt het recht op een fatsoenlijke oude dag voor iedereen. Werkgevers moeten verplicht een goede pensioenregeling bieden, en zelfstandigen moeten verplicht pensioen opbouwen. GroenLinks-PvdA wil pensioengeld inzetten voor verduurzaming en maatschappelijk verantwoorde activiteiten. De partij pleit voor een verhoging van het minimumloon, gekoppeld aan de AOW.

4. PVV

De PVV wil de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar en de koppeling aan de levensverwachting afschaffen. De partij streeft naar een verhoging van de ouderenkorting en invoering van een reële rekenrente. De PVV is ook voor een goed pensioen voor zelfstandigen, maar zonder verplichte verzekering.

5. BBB

De BoerBurgerBeweging (BBB) wil de nieuwe Pensioenwet terugdraaien en politieke ambtsdragers onder hetzelfde pensioensysteem brengen als de rest van Nederland. De partij pleit voor meer invloed van pensioengerechtigden op beleggingsdoelen en keuzemogelijkheden in beleggingen.

6. D66

D66 staat achter de nieuwe Pensioenwet en wil deze zorgvuldig invoeren. De partij pleit voor pensioenen met keuzevrijheid en zekerheid. D66 ondersteunt het idee dat mensen na hun pensioen makkelijker moeten kunnen blijven werken. Onder meer door de mogelijkheid te bieden om de AOW tot drie jaar later in te laten gaan en zo maandelijks een iets hogere uitkering te krijgen.. De koppeling tussen AOW en minimumloon wil D66 loslaten, maar de AOW-uitkering zelf verhogen.

7. SP

De SP wil de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar en een eerlijkere Pensioenwet introduceren. De AOW moet één-op-één meestijgen met het minimumloon. Pensioenfondsen moeten realistisch naar hun reserves kijken om onnodige pensioenverlagingen te voorkomen.

8. CDA

Het CDA steunt de nieuwe Pensioenwet en benadrukt een zorgvuldige overgang. Ze stellen voor de AOW-uitkering twee keer per jaar aan te passen, in lijn met het minimumloon. Flexibiliteit in het later laten ingaan van de AOW, steunt het CDA ook.

Naar het overzicht