Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 2e kwartaal 2021

Financieel woensdag 21 juli 2021

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen van 92,5% naar 97,0%. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een lagere rente namen de pensioenverplichtingen toe.

  Ultimo 2020 Q1 2021 Q2 2021
Pensioenvermogen (x € miljoen) 7.287 7.344 7.650
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.675 7.155 7.207
Actuele dekkingsgraad 94,9% 102,6% 106,1%
Beleidsdekkingsgraad 90,4% 92,5% 97,0%
Totaalrendement 4,9% 0,7% 4,1%
Totaalrendement cumulatief      4,8%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
juli 2020 88,3%
augustus 2020 91,3%
september 2020 91,5%
oktober 2020 90,1%
november 2020 94,0%
december 2020 95,4%
januari 2021 95,5%
februari 2021 99,4%
maart 2021 102,6%
april 2021 105,1%
mei 2021 104,8%
juni 2021 106,1%
Beleidsdekkingsgraad 97,0%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 boven de kritische dekkingsgraad ligt, hoeft PNO Media de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2021 lager is dan de kritische ondergrens van circa 94%, moet PNO Media de pensioenen in 2022 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het tweede kwartaal van 2021 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 102,6% (eind maart) naar 106,1% (eind juni). De rente daalde van 0,56% naar 0,55% per 30 juni 2021. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 0,8%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het tweede kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 4,3%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement Q2 Rendement cumulatief 2021
Zakelijke waarden    
Aandelen 8,4% 18,6%
Vastgoed 2,5% 2,8%
Private equity 9,7% 20,7%
Infrastructuur 11,3% 9,4%
Vastrentende waarden    
Staatsleningen -0,4% -7,2%
Nederlandse hypotheken 0,3% 1,5%
Europese bedrijfsobligaties 0,3% -0,1%
Amerikaanse high yield obligaties 1,8% 6,5%
Obligaties opkomende markten 4,8% 2,6%
Liquide middelen -0,2% 0,1%
Subtotaal 4,0% 7,1%
Rentederivaten 0,0% -1,5%
Valutaderivaten 0,1% -0,6%
Totaal 4,1% 4,8%

Beleggingsportefeuille en rendement

Het pensioenvermogen bedroeg € 7,65 miljard aan het einde van het tweede kwartaal. Het behaalde totaalrendement in het tweede kwartaal is 4,1%. Voor de eerste helft van 2021 is het totaalrendement 4,8%.
Zowel de aandelenportefeuille als private equity laten een hoog rendement zien. Aandelen behaalden in het tweede kwartaal een rendement van 8,4% (en voor de eerste helft van dit jaar 18,6%) en private equity liet een rendement zien van 9,7% (eerste helft van dit jaar 20,7%). De economie herstelt zich in rap tempo en heeft in een aantal landen alweer het pre-COVID niveau behaald. In het tweede kwartaal zijn in veel landen de restrictieve COVID  maatregelen grotendeels teruggedraaid. Tegelijkertijd blijven overheden een ruimhartig fiscaal beleid voeren en laten de centrale banken de lange rente voorlopig ongemoeid.
Dit zijn de ingrediënten voor stijgende beurskoersen maar ook van andere zakelijke waarden als vastgoed, infrastructuur en private equity. De keerzijde is dat er langzaamaan vrees ontstaat voor een stijging van de inflatie. Zeker omdat centrale banken hebben aangegeven dat men de intentie heeft de rente voor langere tijd laag te houden. Men ziet de inflatie als een tijdelijk fenomeen. Gezien de toename van de economische activiteit en stijging van de inflatie, blijft het renteniveau tot dusver achter.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht