Nieuwe pensioenstelsel

Kabinet, werkgevers en werknemers hebben een pensioenakkoord gesloten. Met het akkoord kunnen meer mensen op tijd stoppen met werken. Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van AOW- leeftijd, zwaar werk, pensioenverlaging, een nieuw pensioencontract, en op het gebied van zzp’ers.

De lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, blijft in het huidige pensioenstelsel een probleem. Een snelle uitwerking van het pensioenakkoord is daarom van groot belang. Minister Koolmees versoepelt de regels voor 1 jaar (2021). In het pensioenakkoord is afgesproken om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. Daarin zullen de pensioenen makkelijker meebewegen met de economie.

Wat betekent het pensioenakkoord voor mij?
Voorlopig nog niets. Eerst moeten de nieuwe regels worden vastgelegd in een wet. Daarna kunnen wij de regels gaan toepassen. We hebben op een aantal punten keuzevrijheid. Zodra duidelijk is hoe wij de nieuwe regels gaan toepassen, maken we een berekening op maat voor iedereen. Al deze stappen nemen naar verwachting een aantal jaren in beslag.

We hebben hieronder een aantal vragen en antwoorden over de uitwerking van het pensioenakkoord op een rijtje gezet.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer veranderen de regels?

  2020-2021: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.

  2022-2023: Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken op basis van de nieuwe regels voor pensioen.

  2024-2026: Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn, moeten gaan invoeren. Dit betekent vaak een nieuwe pensioenregeling.

  Als de wet is aangenomen en we de nieuwe regels hebben verwerkt in de pensioenregelingen, kunt u zien wat de nieuwe regels voor u persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.

 • Wat merk ik als gepensioneerde van de nieuwe regels?

  Voorlopig merkt u nog niets. Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, berekenen we ieder jaar het pensioen dat u dat jaar krijgt. Omdat het bedrag in uw pensioenpot wisselt, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. Uw pensioen schommelt dus ieder jaar. Wel proberen we die schommelingen zo klein mogelijk te houden.

 • Wat verandert er voor deelnemers?

  Op de korte termijn verandert er niets. De overgang van de oude naar de nieuwe regels zal waarschijnlijk tussen 2024 en 2026 plaatsvinden. Het pensioen dat is opgebouwd met de huidige regels, wordt in principe overgezet naar een pensioen waarop de nieuwe regels van toepassing zijn. 

  Zodra we de nieuwe regels gaan toepassen, maken we (minstens één keer per jaar) een inschatting van het pensioen dat u later kunt verwachten. Die inschatting wisselt steeds op basis van:

  • hoeveel geld er in uw pensioenpot zit;
  • hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen;
  • hoe oud mensen gemiddeld worden. Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen, en hoe lager de pensioenuitkering wordt.
 • Wat verandert er niet in het nieuwe pensioenstelsel?
  • Pensioen regelen we nog steeds samen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor pensioen. En gaat het niet goed met de economie? Dan vangen we dat collectief op.
  • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
  • Een groot deel van het pensioen bestaat uit de AOW, een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert nu niets, behalve de snelheid waarmee de ingangsleeftijd stijgt.
 • Waarom komen er nieuwe regels?

  We hebben in Nederland ons pensioen goed geregeld. Toch merken we de afgelopen jaren steeds vaker dat er een aantal problemen zijn, die we moeten oplossen: 

   

  Als het goed gaat, gaan de pensioenen nu niet altijd omhoog.
  We willen graag dat de pensioenen meestijgen met de prijzen, als het economisch goed gaat. Dat is nu niet zo. Ook bij PNO Media niet. Op dit moment laten regels van de overheid en De Nederlandsche Bank dat vaak niet toe.

   

  Jongeren betalen nu te veel en krijgen te weinig
  Nu nog krijgen jonge en oude werknemers evenveel pensioen voor hun premie. Terwijl jongeren met dezelfde premie-inleg als ouderen meer pensioen zouden moeten kunnen opbouwen: dat geld kan immers veel langer renderen. Jongeren betalen dus eigenlijk te veel voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele werkende leven bij een pensioenfonds een pensioen opbouwt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd ergens anders een baan vinden, of voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds.

   

  Nieuwe regels lossen deze problemen op
  De nieuwe regels in het pensioenakkoord zorgen ervoor dat het pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat. Je pensioen gaat dus meebewegen met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jongeren betalen niet meer te veel en ouderen niet meer te weinig. Allebei krijgen ze het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

Bekijk alle vragen

Heeft u uw antwoord niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen Bel 035 702 34 56

Het laatste nieuws

Dekkingsgraad januari 95,5%

Financieel maandag 15 februari 2021

PNO Media had eind januari een actuele dekkingsgraad van 95,5%, en een beleidsdekkingsgraad van 90,3%.

Bekijk bericht

Pensioenregelingen wijzigen in 2021

Actueel maandag 8 februari 2021

Een aantal pensioenregelingen van PNO Media is gewijzigd met ingang van 1 januari 2021. De …

Bekijk bericht

Controleer uw gegevens van 2020

Actueel zondag 7 februari 2021

U wilt zeker weten dat we de pensioenpremies over 2020 correct bij u in rekening …

Bekijk bericht

Meld je aan voor het klantenpanel

Actueel zaterdag 6 februari 2021

Geef jij graag je mening over (nieuws)brieven, online tools en andere communicatiemiddelen? Dan zijn we …

Bekijk bericht