Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Wat weet u over nabestaandenpensioen?

Pensioentips vrijdag 9 september 2022

Voor een inkomen nadat u gestopt bent met werken, bent u in principe aangewezen op uw pensioen en de AOW. Bij ons bouwt u via uw werkgever ouderdomspensioen op. AOW krijgt u (straks) van de overheid. Daarnaast is er ook nabestaandenpensioen. Dat zorgt ervoor dat uw partner en/of kind(eren) een inkomen overhouden wanneer dat van u wegvalt, mocht u onverhoopt overlijden. Er zijn verschillende vormen van nabestaandenpensioen.

De algemene nabestaandenwet (Anw) is er voor iedereen

Iedereen die in Nederland woont, is automatisch verzekerd voor de Anw. Maar let op: er gelden voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een Anw-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert deze uitkering uit. Lees meer over de Anw-uitkering op de website van de SVB.

Nabestaandenpensioen via uw pensioenregeling

Als u via uw werkgever pensioen opbouwt bij PNO Media, hebben uw nabestaanden na uw overlijden recht op een nabestaandenpensioen. Voor uw partner is er dan een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Er zijn 2 varianten partnerpensioen: een partnerpensioen op risicobasis en op opbouwbasis. Hier kunt u niet tussen kiezen, maar is afhankelijk van de pensioenregeling van uw werkgever.

Risicobasis

Heeft u een partnerpensioen op risicobasis, dan heeft uw partner na uw overlijden niet automatisch recht op een uitkering van PNO Media. Uw partner kan hier alleen aanspraak op maken zolang u via uw werkgever deelneemt aan de pensioenregeling van PNO Media. Komt u te overlijden als u uit dienst bent, dan krijgt uw partner normaal gesproken minder of zelfs niets. Om dat te voorkomen ruilen wij bij uit dienst gaan een deel van uw bij ons opgebouwde ouderdomspensioen om voor partnerpensioen. Uiteraard kunt u hier ook van afzien. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor immers lager.

Opbouwbasis

Heeft u een partnerpensioen op opbouwbasis, dan krijgt uw partner altijd partnerpensioen na uw overlijden. Dus ook als u niet meer via uw werkgever deelneemt aan de pensioenregeling van PNO Media. Dat geldt ook als u in het verleden partnerpensioen op opbouwbasis had, maar nu op risicobasis. Oude opgebouwde partnerpensioenaanspraken blijven behouden, ook als u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling.

Overlijden heeft grote impact

Natuurlijk wilt u uw nabestaanden financiële tegenvallers besparen in zo’n verdrietige periode. Veranderingen in uw werk en privéleven kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Check daarom regelmatig wat uw nabestaanden krijgen als uw inkomen wegvalt door overlijden. Dat kan via MijnPNO/Voor nabestaanden.

Ook onze pensioenexperts kunnen u meer vertellen over hoe uw nabestaandenpensioen bij PNO Media er uitziet. En u de handvatten geven om dit zo goed mogelijk te regelen. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Wij zijn elke werkdag van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar.

Naar het overzicht