Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Uw invloed telt

Beleggen dinsdag 13 september 2022

Afgelopen zomer vulden ruim 2.600 mensen met een pensioen bij ons een vragenlijst in. Op die manier deelden zij hun mening over verantwoord beleggen door PNO Media.

Natuurlijk zijn wij hartstikke tevreden met het grote aantal reacties. De uitkomsten kunnen invloed hebben op ons beleggingsbeleid.

Fossiele brandstoffen

Om uw voorkeuren te onderzoeken stelden wij u onder meer de volgende vragen:

  • Hoe belangrijk is het voor u dat PNO Media in zijn beleggingen rekening houdt met milieu en mensenrechten?
  • Als dat voor verantwoord beleggen nodig is, hoeveel bent u dan bereid om daarvoor aan pensioen in te leveren?
  • Vindt u dat PNO Media niet moet beleggen in bedrijven in de fossiele industrie en zijn beleggingen in deze bedrijven zo snel mogelijk moet verkopen?
  • Aan welke maatschappelijke en milieuthema’s moet PNO Media in zijn beleggingsbeleid volgens u extra aandacht geven?

Nieuwsgierig

U bent vast net zo nieuwsgierig als wij naar de resultaten van het onderzoek. Op dit moment worden die door het onderzoekbureau Montae & Partners verwerkt. Later deze maand bespreekt de beleggingscommissie van PNO Media de resultaten. Daarna gaan het bestuur en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk aan de slag met de gevolgen voor ons verantwoord beleggingsbeleid.

Brief van omroepen

Ook gaan we in gesprek met de publieke omroepen. Bij veel van hen leeft de wens om beleggingen in de fossiele industrie af te bouwen en de beleggingsportefeuille te verduurzamen. In een brief aan PNO Media vroegen zij eerder dit jaar om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 jaar, alle investeringen in olie, kolen en gas producerende bedrijven te beëindigen en de vrijkomende middelen te investeren in duurzame fondsen.

De uitkomst van de gesprekken met deze omroepen wordt eveneens gebruikt bij de herijking van ons verantwoord beleggingsbeleid. Vanuit het oogpunt van evenwichtige belangenafweging houden we daarbij rekening met een goed rendement en aanvaardbare risico’s voor alle deelnemers.

Wilt u meer weten over hoe wij verantwoord beleggen en waarin? Daar zijn wij transparant over. Kijk voor alle informatie op pnomedia.nl/verantwoordbeleggen.

Naar het overzicht