Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad september 128,6%

Financieel vrijdag 14 oktober 2022

PNO Media had eind september een actuele dekkingsgraad van 128,6%, en een beleidsdekkingsgraad van 116,9%.

  • De actuele dekkingsgraad steeg in september van 126,5% naar 128,6%.
  • Het resultaat op onze beleggingen was in september -4,7%. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 6,4%-punt.
  • De stijging van de rekenrente zorgde in september voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 8,8% punt.
  • In de aanloop naar de nieuwe pensioenwet is per 1 juli de grens voor pensioenverhoging (indexatie) tijdelijk verlaagd. Pensioenfondsen mogen onder voorwaarden indexatie toekennen als zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad van het fonds meer dan 105% bedraagt.
  • Het bestuur besluit medio december of de pensioenen per 1 januari 2023 worden verhoogd.
  • Hoewel de dekkingsgraad nu hoog is, blijft er de komende jaren een kleine kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.
  • Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

Actuele dekkingsgraad

  • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
  • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

  • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Meer informatie

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond dinsdag 15 november 2022. Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Naar het overzicht