Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 3e kwartaal 2022

Financieel vrijdag 4 november 2022

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het derde kwartaal van 2022 gestegen van 112,3% naar 116,9%. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. Het resultaat op de beleggingen was negatief. Door een hogere rente daalden de pensioenverplichtingen.

  Ultimo 2021 Q2 2022 Q3 2022
Pensioenvermogen (x € miljoen) 8.029  6.837 6.668
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.210  5.470 5.193
Actuele dekkingsgraad 111,4%  125,0% 128,4%
Beleidsdekkingsgraad 104,6%  112,3% 116,9%
Totaalrendement 9,6%  -9,5% -2,5%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
oktober 2021 106,8%
november 2021 105,8%
december 2021 111,4%
januari 2022 108,2%
februari 2022 110,5%
maart 2022 116,3%
april 2022 122,0%
mei 2022 124,7%
juni 2022 125,0%
juli 2022 117,6%
augustus 2022 126,3%
september 2022 128,4%
Beleidsdekkingsgraad 116,9%

De overheid heeft de regels versoepeld en de financiële gezondheid van PNO Media is verbeterd. Bij elkaar zorgt dit ervoor dat we de pensioenen met ingang van 1 augustus 2022 hebben verhoogd met 2,57%. Ook voor 2023 komt indexatie in zicht. Het bestuur besluit medio december met hoeveel de pensioenen per 1 januari 2023 worden verhoogd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het derde kwartaal van 2022 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 125,0% (eind juni 2022) naar 128,4% (eind september 2022). De rente steeg van 1,98% naar 2,41% per 30 september 2022. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 11,2%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het negatieve rendement op de beleggingen in het derde kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 4,5%-punt. Ook door de per 1 augustus 2022 toegekende indexatie van 2,57% daalde de dekkingsgraad.

Samenstelling portefeuille Rendement Q3 2022 Rendement cumulatief 2022
Zakelijke waarden    
Aandelen -2,4% -19,8%
Vastgoed 2,3% 11,2%
Private equity 1,1% 14,5%
Infrastructuur 0,1% -4,6%
Vastrentende waarden    
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
-9,8% -38,1%
Nederlandse hypotheken -0,5% -15,3%
Europese bedrijfsobligaties -2,5% -15,4%
Amerikaanse high yield obligaties 6,4% -0,2%
Obligaties opkomende markten 1,4% -10,2%
Liquide middelen 1,1% 3,2%
Subtotaal -1,4% -14,6%
Valutaderivaten -1,2% -2,6%
Totaal -2,5% -16,9%

Beleggingsportefeuille en rendement

De energiecrisis als gevolg van de aanhoudende geopolitieke spanningen en de naweeën van de coronapandemie zorgen wereldwijd voor een sterk oplopende inflatie. Die dwingt centrale banken de rente te verhogen om de inflatie te beteugelen. Hierdoor wordt het aangaan van schulden duurder en dit zet een rem op de economische groei. Deze ontwikkelingen zorgden gedurende het derde kwartaal voor volatiele financiële markten.

Het totaalrendement van de beleggingsportefeuille in het derde kwartaal is -2,5%.

Binnen de aandelenportefeuille laten zowel de ontwikkelde markten als de opkomende markten een negatief rendement zien. Ook de vastrentende waardenportefeuille laat door de stijgende rente een negatief rendement zien van ruim 2%. Binnen deze portefeuille laten staatsobligaties uit opkomende markten en hoog renderende obligaties positieve resultaten zien. De beleggingsrendementen voor de niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille (2,3%) en private equity (1,1%) waren positief.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht