Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

PNO Media verhoogt de pensioenen met 13,58%

Financieel dinsdag 13 december 2022

Het bestuur van pensioenfonds PNO Media heeft besloten de pensioenen van alle deelnemers* met 13,58% te verhogen. De verhoging wordt per 1 januari 2023 doorgevoerd.

Voor gepensioneerden betekent dit dat zij structureel een 13,58% hogere bruto pensioenuitkering ontvangen. Voor werkenden betekent het dat hun nog niet ingegane pensioen, dat zij tot en met 31 december 2022 hebben opgebouwd, 13,58% hoger wordt.

Goed nieuws voor iedereen

Te meer omdat wij op 1 augustus 2022 de pensioenen verhoogden met 2,57%. Die verhoging was compensatie voor de inflatie over de periode september 2020 – september 2021. De verhoging van 13,58% per 1 januari 2023 heeft betrekking op de inflatie over de periode september 2021 – september 2022. De inflatie over die periode is volgens het CBS 17,16%. Op 31 oktober 2022 had PNO Media een beleidsdekkingsgraad van 118,9% en een actuele dekkingsgraad 130,6%.

Naar een nieuw pensioenstelsel

De forse verhoging van 13,58% is mogelijk dankzij de tijdelijk soepelere regels die gelden vanwege de komst van een nieuw pensioenstelsel. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. In dat stelsel wordt het eenvoudiger om de pensioenen te verhogen, maar ook te verlagen. Het pensioen wordt dus meer afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en financiële markten. Zover is het nu nog niet. Toch heeft de Tweede Kamer besloten de wettelijke regels voor het verhogen van de pensioenen (indexatie) tijdelijk te versoepelen. Die versoepeling houdt in dat pensioenfondsen in 2022 kunnen beslissen om de pensioenen te indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%, in plaats van de wettelijke grens van 110%.

Sociale partners willen ‘invaren’

Het bestuur van PNO Media maakt gebruik van deze tijdelijke regelgeving omdat zo meer compensatie mogelijk is voor het koopkrachtverlies door de extreem hoge inflatie. Dankzij de soepelere regels kan PNO Media nu twee keer zoveel indexatie toekennen dan zonder soepelere regels mogelijk zou zijn. Er zijn door de wetgever wel voorwaarden verbonden aan een besluit om gebruik te maken van de soepelere regels voor indexatie. Zo mag indexeren vanaf 105% alleen als de 'sociale partners', de vertegenwoordigers van de bij PNO Media aangesloten werkgevers en werknemers, bereid zijn om alle pensioenen in het oude pensioenstelsel mee te nemen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit heet ‘invaren’. De sociale partners van PNO Media hebben de intentie uitgesproken om in te varen.

Belangen van iedereen zijn afgewogen

PNO Media mag daarom de soepelere regels toepassen in zijn besluitvorming over indexatie. Daarbij heeft het bestuur van ons fonds voor de creatieve en digitale sector goed gekeken naar de evenwichtigheid en de belangen van alle deelnemers (werkenden en gepensioneerden) afgewogen. Er is rekening gehouden met de koopkrachtdaling van gepensioneerden enerzijds, en de (onzekere) economische vooruitzichten anderzijds. Ook is gekeken naar de effecten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, de bestaande indexatieachterstand en de verschillende onderdelen van het fondsbeleid, zoals het premiebeleid.
PNO Media realiseert zich dat door dit indexatiebesluit de kans op een toekomstige verlaging groter wordt. De kans wordt kleiner om alle gewenste reserves te kunnen vormen op het moment dat het fonds overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Er is niet gekozen voor volledige compensatie van de inflatie van 17,16%, omdat het bestuur het belangrijk vindt dat PNO Media ook na deze indexatie financieel sterk genoeg blijft.

De pensioenverhoging in de praktijk

PNO Media heeft ruim 10.000 gepensioneerden, die vanaf 1 januari 2023 hun pensioenuitkering zien stijgen met 13,58%. Bij een pensioen van bruto € 1.400 per maand betekent dat voor hen een structurele verhoging van ongeveer bruto € 190 per maand. Werkenden die nog pensioen opbouwen (20.000) of dat in het verleden bij ons fonds hebben gedaan (35.000) zien op 1 januari 2023 op MijnPNO dat hun opgebouwd pensioen (op 31 december 2022) is verhoogd met 13,58%.

Meer informatie

Meer informatie over de verhoging van de pensioenen vindt u op deze website:

Iedereen met een ingegaan pensioen bij PNO Media krijgt ook persoonlijk bericht. Check daarom via MijnPNO of wij over uw correcte e-mailadres beschikken. Wilt u liever per post geïnformeerd worden? Ook dat kunt u aangeven in MijnPNO.

MijnPNO

     
   * Dit geldt niet voor de circa 1.000 deelnemers aan de PNO DC life cycle-regeling en de PNO Netto Pensioenregeling. Zij bouwen pensioenkapitaal bij ons op. Hun pensioen is niet afhankelijk van de dekkingsgraad en wordt dus niet verhoogd. Andersom verlagen we hun pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Het pensioenkapitaal van deze deelnemers stijgt door het bedrag dat zij samen met hun werkgever betalen. En door het beleggingsrendement op dit pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van een opgebouwde pensioenkapitaal of krijgt u al een pensioenuitkering van ons? Dat pensioen wordt wel verhoogd.  
     

 

Naar het overzicht