Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 4e kwartaal en heel 2022

Financieel vrijdag 10 februari 2023

Wie kijkt naar de actuele dekkingsgraad aan het begin en het eind van 2022, kan denken dat er afgelopen jaar weinig is veranderd aan de financiële positie van PNO Media. Niks is echter minder waar. Het vierde kwartaalbericht laat zien hoe de dekkingsgraden, beleggingen en verplichtingen zich ontwikkelden in 2022.

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is in het vierde kwartaal van 2022 gestegen van 116,9% naar 120,9%. De actuele dekkingsgraad daalde met name door de toegekende indexatie. Daardoor namen de verplichtingen toe. Het resultaat op de beleggingen was licht negatief.

  Eind 2021 Q3 2022 Q4 2022
Pensioenvermogen (x € miljoen) 8.029  6.668 6.661
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.210  5.193 5.806
Actuele dekkingsgraad 111,4%  128,4% 114,7%
Beleidsdekkingsgraad 104,6%  116,9% 120,9%
Totaalrendement 9,6%  -2,5% -0,1%
Totaalrendement 2022     -17,0%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
januari 2022 108,2%
februari 2022 110,5%
maart 2022 116,3%
april 2022 122,0%
mei 2022 124,7%
juni 2022 125,0%
juli 2022 117,6%
augustus 2022 126,3%
september 2022 128,4%
oktober 2022 130,4%
november 2022 126,6%
december 2022 114,7%
Beleidsdekkingsgraad 120,9%

Actuele dekkingsgraad en rente

In het vierde kwartaal van 2022 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 128,4% (eind september 2022) naar 114,7% (eind december 2022). De rente steeg van 2,41% naar 2,52% per 31 december 2022. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 3,8%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het negatieve rendement op de beleggingen in het vierde kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 1,4%-punt.

Indexatie

De overheid heeft de regels versoepeld en de financiële gezondheid van PNO Media is het afgelopen jaar verbeterd. Bij elkaar zorgt dit ervoor dat we de pensioenen met ingang van 1 augustus 2022 hebben verhoogd met 2,57%. Ook per 1 januari 2023 zijn de pensioenen verhoogd, en wel met 13,58%. Door de per 1 januari 2023 toegekende indexatie daalde de dekkingsgraad in het vierde kwartaal van 2022 met 15,5%-punt.

Beleggingsportefeuille en rendement

Het rendement op de beleggingsportefeuille van PNO Media was in het vierde kwartaal -0,1%. Het jaar 2022 werd afgesloten met een totaal rendement van -17,0%.

Samenstelling portefeuille Rendement Q4 2022 Rendement cumulatief 2022
Zakelijke waarden    
Aandelen 2,4% -17,9%
Vastgoed -8,1% 2,2%
Private equity -2,1% 12,0%
Infrastructuur 3,0% -1,8%
Vastrentende waarden    
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
0,3% -38,0%
Nederlandse hypotheken -0,8% -16,0%
Europese bedrijfsobligaties 1,2% -14,4%
Amerikaanse high yield obligaties -4,5% -4,6%
Obligaties opkomende markten -0,6% -10,8%
Liquide middelen 0,4% 3,6%
Subtotaal -1,2% -15,7%
Valutaderivaten 1,1% -1,6%
Totaal -0,1% -17,0%

In het vierde kwartaal lieten de financiële markten enig herstel zien. Centrale banken wereldwijd verhogen al het hele jaar stapsgewijs de rente om zodoende de inflatie te beteugelen. De centrale bank van de Verenigde Staten is het meest voortvarend
en heeft de rente in 2022 ruim 4% verhoogd. De Europese centrale bank heeft de rente verhoogd met zo’n 2,5%. Nu de economische cijfers laten zien dat de prijzen van energie en het niveau van de inflatie wat dalen, is de verwachting van sommige marktpartijen dat de reeks van renteverhogingen niet lang meer zal duren.

Een herstel van de aandelenmarkten zorgde ervoor dat het jaar voor deze categorie wat minder negatief werd afgesloten. Echter, niet alle beleggingscategorieën deden mee aan het herstel. Met name de niet-beursgenoteerde beleggingscategorieën, waarvan de waardering vaak enige vertraging heeft ten opzichte van beursgenoteerde beleggingen, lieten afwaarderingen zien. Zo was het rendement op vastgoed in het vierde kwartaal -8,1%. Ook private equity had te maken met een daling - van 2,1% - in het vierde kwartaal.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht