Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten onderzoek veranderen beleggingsbeleid

Beleggen vrijdag 31 maart 2023

Vorig jaar vulden veel van onze deelnemers een enquête in over verantwoord beleggen. Wij hebben het verantwoord beleggingsbeleid van PNO Media daar op aangepast en aangescherpt.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) van PNO Media:

  • 25% lagere uitstoot van broeikasgassen (CO2) in onze beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties;
  • olie- en gasindustrie plaatsen wij onder verhoogd toezicht;
  • niet beleggen in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit de productie van thermische kolen of olie uit teerzanden;
  • beleggen in bedrijven en producten die een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit;
  • niet beleggen in staatsobligaties van landen met een ‘laag democratisch gehalte’.

Rekening houden met milieu en mensenrechten

82% van onze deelnemers vindt het belangrijk dat PNO Media in zijn beleggingen rekening houdt met milieu en mensenrechten. Een meerderheid van 65% is zelfs bereid daarvoor het risico te lopen op een lager pensioen. Dat bleek uit de uitkomsten van de enquête over verantwoord beleggen die wij vorig jaar hielden onder 25.710 deelnemers. Van hen vulden 2.356 mensen met een pensioen bij ons de online enquête in. Met de resultaten passen wij ons verantwoord beleggingsbeleid nu aan. Hieronder lichten wij de belangrijkste veranderingen toe.

Terugdringen van uitstoot broeikasgassen

In onze beleggingen gaan wij nog meer rekening houden met klimaatverandering en betaalbare en duurzame energie. Dit gaan wij doen door ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in onze beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties dit jaar 25% lager is dan de benchmark. De maatstaf die hiervoor wordt gehanteerd is de gemiddelde CO2 uitstoot per miljoen euro belegd vermogen. De reductie van CO2 uitstoot in onze beleggingen past bij de doelstelling van PNO Media om onze beleggingsportefeuille toekomstbestendig te maken en bij te dragen aan een leefbare wereld. Wij zullen regelmatig over het verloop van de CO2-uitstoot van onze beleggingsportefeuille op de website rapporteren.

Olie- en gasindustrie onder verhoogd toezicht

Een van de doelstellingen van PNO Media is bijdragen aan een leefbare wereld. Dit doen wij onder andere door in gesprek te gaan met bedrijven zodat zij meer rekening houden met de milieu- en maatschappelijke effecten die hun activiteiten met zich meebrengen. Bedrijven in de olie- en gassector moeten aantonen dat zij serieus werk maken van de transitie naar duurzame energiebronnen, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Als deze bedrijven geen plan hebben, worden zij direct uitgesloten van onze beleggingen. Als zij hiervoor wel een plan hebben, krijgen deze olie- en gasbedrijven maximaal 3 jaar de tijd om te bewijzen dat zij zich hier daadwerkelijk aan houden. Elk jaar zal de voortgang van deze bedrijven worden gemeten en achterblijvers worden uitgesloten van onze beleggingen.

Niet meer beleggen in kolen en teerzanden

De productie van thermische kolen of olie uit teerzanden wordt gezien als activiteiten die ernstige milieuschade in de hand werken en die niet thuishoren in een duurzame beleggingsportefeuille. Om het klimaat en het milieu te beschermen voeren wij een maatregel in die ervoor moet zorgen dat wij niet meer beleggen in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit de productie van thermische kolen of olie uit teerzanden. Dit zorgt ervoor dat 152 bedrijven worden uitgesloten van onze beleggingen.

Positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit

Biodiversiteit zorgt voor evenwicht binnen ecosystemen zodat zij in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. PNO Media wil daarom beleggen in bedrijven en producten die een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit. Ons engagementbeleid is gericht op het stoppen en omkeren van het verlies aan biodiversiteit in zee en op het land. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie en de verkoop van voedsel, en bedrijven die actief zijn in gebieden waar ontbossing voorkomt, worden hierop aangesproken. De impact van onze beleggingen die passen bij onze kernthema’s klimaat en biodiversiteit, gaan wij vergroten. Het doel is om tenminste 3% van ons totale vermogen te investeren in beleggingen die bijdragen aan een van deze kernthema’s.

Niet beleggen in landen met een laag democratisch gehalte

PNO Media belegt niet in staatsobligaties van landen waartegen sancties zijn opgelegd op het gebied van mensenrechten en wapenhandel. Als pensioenfonds voor de creatieve en digitale sector hechten wij veel belang aan persvrijheid. Daarom beleggen wij niet in landen waar die ernstig geschonden wordt. In ons aangescherpte MVB-beleid leggen wij de lat voor landen waarin wij beleggen nog iets hoger: staatsobligaties van landen met een ‘laag democratisch gehalte’ worden uitgesloten van onze beleggingen. Hierdoor zullen wij de komende tijd nog eens 22 landen extra uitsluiten van onze beleggingen.

Stap voor stap aanpassen van MVB-beleid

PNO Media kijkt bij hoe wij beleggen niet alleen naar het rendement. Wij vinden ook dat we op een verantwoorde manier moeten beleggen. De meeste van de hierboven genoemde aanscherpingen vinden nog dit jaar plaats. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van beleid voor ‘thema beleggingen’ om nog gerichter ‘impact’ te maken op klimaat en biodiversiteit met onze beleggingen. De uitvoering van dit beleid vindt daarna plaats.

Wilt u op de hoogte blijven van hoe wij verantwoord beleggen? Meld u dan via MijnPNO aan voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief.

Wilt u meer weten over hoe wij verantwoord beleggen of wilt u het MVB-beleid nalezen? Daar zijn wij transparant over. Kijk voor alle informatie op pnomedia.nl/verantwoordbeleggen.

Naar het overzicht