Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

6 momenten waarop het goed is om uw pensioen te checken

Pensioentips woensdag 12 april 2023

Denkt u ook: ‘Pensioen, dat is iets voor later’? Dan is het goed om te weten dat veranderingen in uw persoonlijke leven gevolgen voor uw pensioen kunnen hebben.

Op deze 6 momenten in uw leven is het extra belangrijk om uw pensioen te checken.

#1 Als u een nieuwe baan heeft

Heeft u een nieuwe baan in de creatieve en digitale sector en heeft uw nieuwe werkgever een pensioenregeling bij PNO Media? Dan blijft u gewoon pensioen bij ons opbouwen. Mogelijk wijzigt wel uw pensioenregeling. Heeft uw nieuwe werkgever zijn pensioenregeling niet bij ons ondergebracht? Dan moet u aan een aantal zaken denken.
Lees wat de mogelijkheden zijn.

#2 Bij ontslag

Wordt u werkloos of gaat u in een andere sector werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij PNO Media. Dit betekent niet dat u uw pensioenopbouw kwijt bent. Wij beheren het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd. U kunt uw pensioenopbouw onder voorwaarden zelf verder opbouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.
Lees meer over vrijwillig voortzetten.

#3 Als u arbeidsongeschikt wordt

U heeft bij ziekte gedurende 2 jaar recht op (volledige of gedeeltelijke) doorbetaling van het salaris door uw werkgever. Uw pensioenopbouw loopt gewoon door, alsof u niet ziek bent. Na 2 jaar ziekte krijgt u te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Mogelijk heeft u dan recht op een pensioenuitkering vanwege arbeidsongeschiktheid.
Lees wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt.

#4 Als u gaat trouwen of samenwonen

Als u gaat trouwen of samenwonen heeft uw partner recht op partnerpensioen na uw overlijden. Als u trouwt, gebeurt dat automatisch. Als u gaat samenwonen, moet u uw partner bij ons aanmelden.
Lees meer over hoe u uw partner aanmeldt.

#5 Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat

Een scheiding kan grote gevolgen hebben voor ouderdomspensioen én partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen kan daardoor veel lager uitvallen. Het is dus heel belangrijk dat u goede afspraken maakt over de verdeling ervan.
Lees meer over scheiden en uit elkaar gaan.

#6 Als u eerder wilt stoppen met werken

Het moment waarop u wilt stoppen met werken bepaalt u zelf, maar heeft invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering. Wat voor u het verstandigste moment is, hangt af van uw situatie. Kijk vooral naar hoeveel pensioen u straks kunt verwachten en of u daarvan kunt rondkomen.
Lees meer over eerder stoppen met werken/eerder met pensioen gaan.

Wat moet ik doen als ik verlof opneem of ga verhuizen?

Natuurlijk zijn dit nog niet alle momenten waarop u in actie moet komen voor uw pensioen. Bekijk de antwoorden op de vragen die ons vaak gesteld worden over de veranderingen die kunnen plaatsvinden in uw persoonlijke leven. Of check af en toe uw pensioen op MijnPNO, zodat u weet waar u later aan toe bent.

MijnPNO

Naar het overzicht