Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Uitkomsten onderzoek risico bij beleggen

Beleggen woensdag 19 april 2023

Begin dit jaar onderzochten we wat u belangrijk vindt als het gaat om het beleggen van uw pensioen. Wilt u meer zekerheid over de hoogte van het pensioen? Of kiest u voor meer risico, met de kans op een hoger pensioen? En hoe belangrijk vindt u keuzevrijheid?

Wij bedanken de bijna 2.400 mensen met een pensioen bij PNO Media die meededen aan het onderzoek. We ontvingen reacties van zowel pensioengerechtigden als van mensen die op dit moment pensioen bij ons opbouwen of hebben opgebouwd.

Samen premies inleggen en beleggen

De respons is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor iedereen met een pensioen bij PNO Media. Uit het onderzoek blijkt dat onze deelnemers, slapers en pensioengerechtigden1 een groot solidariteitsgevoel hebben. Bijna driekwart geeft aan met een zo groot mogelijke groep premies te willen inleggen en de beleggingsresultaten met elkaar te willen delen, of die nu positief of negatief uitpakken. En, we zien een lichte voorkeur voor een pensioenuitkering die in euro's zoveel mogelijk gelijk blijft. Ook in de wetenschap dat een stabiel pensioen meer zeker is, maar naar verwachting lager dan een variabel pensioen dat meebeweegt met de economie en zo kan meegroeien met de prijsstijgingen.

Onderzoek nodig voor nieuw pensioenstelsel

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. Daarin verschuiven risico’s meer dan nu naar deelnemers. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (de sociale partners) in de creatieve en digitale sector bepalen samen hoe de pensioenregelingen van PNO Media er in het nieuwe stelsel uit gaan zien. Veel hangt af van de samenhang tussen ambitie (de gewenste hoogte van het pensioen), risico’s (hoe moet worden belegd) en de premie (die werknemers en werkgevers samen betalen). Met het onderzoek wilden wij meer inzicht krijgen in de risico’s die u wilt nemen met uw pensioen en uw verwachtingen over uw pensioenuitkering.

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

  • De mate waarin deelnemers risico willen lopen neemt af naarmate men ouder wordt.
  • Deelnemers en slapers zijn bereid hun pensioen met meer risico te beleggen dan pensioengerechtigden.
  • De mate waarin deelnemers van PNO Media risico willen lopen, komt sterk overeen met de uitkomsten bij andere pensioenfondsen (benchmark).
  • Er is geen duidelijke relatie tussen het inkomen en de mate waarin men risico wil lopen.
  • Deelnemers kunnen een tegenvallend pensioen makkelijker opvangen dan slapers en pensioengerechtigden.
  • Een meerderheid heeft het pensioen van PNO Media nodig om rond te komen na pensionering.
  • Het delen van risico’s is voor deelnemers belangrijker dan keuzevrijheid.
  • Deelnemers willen het liefst met een zo groot mogelijke groep mensen premies inleggen en resultaten delen, ongeacht of die positief of negatief zijn.
  • Er is een beperkte behoefte aan keuzevrijheid, maar degenen die bereid zijn meer risico te nemen vinden dit relatief vaak wél belangrijk.
  • De voorkeur voor een vaste of variabele uitkering na pensioneren is sterk verdeeld. Iets meer deelnemers hebben liever een vaste uitkering dan een variabele uitkering.

Hieronder leest u meer over (de uitkomsten van) het onderzoek en de vervolgstappen.

Risicobereidheid hangt af van meer factoren

We zien bij de respondenten uiteenlopende voorkeuren bij het nemen van risico voor hun pensioen. Hoeveel risico iemand wil nemen, hangt af van meer factoren. Uit het onderzoek blijkt dat leeftijd meespeelt, maar ook of iemand voldoende financiële middelen heeft om tegenvallers op te vangen. Hoe ouder iemand is, hoe minder risico iemand wil nemen. Heeft een respondent naast het pensioen van PNO Media en de AOW van de overheid nog andere inkomsten? Dan wil hij of zij wat meer risico nemen.

Wat doen we met de uitkomsten?

Wij beleggen uw ingelegde premie om uw pensioen te laten groeien. Uiteindelijk bestaat het merendeel van uw pensioen uit winst op de beleggingen. Hoe meer risico wij bij het beleggen nemen, hoe groter de kans op een hoger pensioen. Wel geldt dat bij meer risico de kans op een lager pensioen ook groter wordt. In het nieuwe pensioenstelsel worden de pensioenen belegd volgens life cycles. De premies van jonge deelnemers worden dan met meer risico belegd. Zij hebben meer tijd om eventuele tegenvallers op te vangen. Naarmate iemand dichter bij zijn pensioen komt, wordt het beleggingsrisico juist afgebouwd. Hoeveel risico’s de deelnemers van PNO Media in de verschillende leeftijdsgroepen willen nemen bij het beleggen van hun pensioenvermogen, is door het onderzoek een stuk duidelijker geworden. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid en de inhoud van onze pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel.

In deze presentatie (pdf) vindt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten.

1 De deelnemer is iedereen die op dit moment pensioen opbouwt via een werkgever bij PNO Media. Een slaper is iemand die dat in het verleden heeft gedaan en pensioen bij ons heeft staan. Een pensioengerechtigde ontvangt een uitkering van ons. In dit artikel verstaan we onder ‘deelnemers’ voor het gemak al deze groepen als die niet specifiek worden genoemd.

PNO Media doet geregeld online-onderzoek onder zijn deelnemers. Wilt u hiervoor worden uitgenodigd, zorg er dan voor dat wij het (correcte) e-mailadres van u hebben. Uw e-mailadres kunt u controleren en wijzigen via MijnPNO.

Naar het overzicht