Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 1e kwartaal 2023

Financieel maandag 15 mei 2023

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is in het eerste kwartaal van 2023 gestegen van 119,7% naar 121,0%. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een lagere rente namen de pensioenverplichtingen toe.

  Ultimo 2022 Q1 2023
Pensioenvermogen (x € miljoen) 6.661  6.870
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.807  5.879
Actuele dekkingsgraad 114,7%  116,8%
Beleidsdekkingsgraad 119,7%  121,0%
Totaalrendement -17,0%  3,1%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
april 2022 122,0%
mei 2022 124,7%
juni 2022 125,0%
juli 2022 117,6%
augustus 2022 126,3%
september 2022 128,4%
oktober 2022 130,4%
november 2022 111,7%
december 2022 114,7%
januari 2023 114,0%
februari 2023 119,8%
maart 2023 116,8%
Beleidsdekkingsgraad 121,0%

Per 1 januari 2023 zijn de pensioenen verhoogd (indexatie) met 13,58%. Of en met hoeveel de pensioenen per 1 januari 2024 kunnen worden verhoogd, besluit het bestuur in het vierde kwartaal van 2023. PNO Media hoeft de pensioenen in 2023 niet te verlagen. Er is de eerstkomende jaren een gematigde kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het eerste kwartaal van 2023 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 114,7% (eind december 2022) naar 116,8% (eind maart 2023). De rente daalde van 2,52% naar 2,47% per 31 maart 2023. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 0,5%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het eerste kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 2,4%-punt..

Samenstelling portefeuille Rendement Q1 2023
Zakelijke waarden  
Aandelen 8,2%
Vastgoed -2,3%
Private equity 8,5%
Vastrentende waarden  
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
1,8%
Nederlandse hypotheken 1,1%
Europese bedrijfsobligaties 1,8%
Amerikaanse high yield obligaties 2,0%
Obligaties opkomende markten -1,3%
Liquide middelen -1,6%
Subtotaal 3,0%
Valutaderivaten 0,1%
Totaal 3,1%

Beleggingsportefeuille en rendement

In het eerste kwartaal van 2023 liet de aandelenmarkt een flink herstel zien. De Europese aandelenbeurzen stegen gemiddeld zo’n 10%. De aandelenbeurs in de Verenigde Staten liet weliswaar een soortgelijke stijging zien, maar doordat de dollar ten opzichte van de euro sterk in waarde daalde, bleef er van de koersstijging slechts een klein plusje over.
De centrale banken van Europa en de VS zetten hun beleid van renteverhogingen in het eerste kwartaal voort. Door de rente flink te verhogen, en daarmee de groei van de economie en het verlenen van krediet af te remmen, wordt de hoge inflatie
getemperd. Maar in de VS lijkt het beleid van de centrale bank wel langzaam te normaliseren. Er zijn duidelijke signalen dat de economie wat afkoelt.
In Europa is men zo ver nog niet. De inflatie is ten opzichte van de dubbele cijfers van vorig jaar weliswaar gedaald, maar is nog steeds veel te hoog in vergelijking met de doelstelling van circa 2% die de Europese centrale bank als richtsnoer hanteert. 
De lange rente (30-jaars swaprente) bleef in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk (2,59% t.o.v. 2,62% eind 2022).

Het rendement op de totale beleggingsportefeuille was in het eerste kwartaal 3,1%

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht