Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 2e kwartaal 2023

Financieel vrijdag 21 juli 2023

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is in het tweede kwartaal van 2023 gedaald van 121,0% naar 119,7%. De actuele dekkingsgraad steeg juist. Het resultaat op de beleggingen was positief. Ook door een hogere rente verbeterde de actuele dekkingsgraad.

  Ultimo 2022 Q1 2023 Q2 2023
Pensioenvermogen (x € miljoen) 6.661  6.870 6.973
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.807  5.879 5.843
Actuele dekkingsgraad 114,7%  116,8% 119,3%
Beleidsdekkingsgraad 119,7%  121,0% 119,7%
Totaalrendement -17,0%  3,1% 1,5%
Totaalrendement cumulatief     4,7%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
juli 2022 117,6%
augustus 2022 126,3%
september 2022 128,4%
oktober 2022 130,4%
november 2022 111,7%
december 2022 114,7%
januari 2023 114,0%
februari 2023 119,8%
maart 2023 116,8%
april 2023 118,1%
mei 2023 119,1%
juni 2023 119,3%
Beleidsdekkingsgraad 119,7%

Per 1 januari 2023 zijn de pensioenen verhoogd (indexatie) met 13,58%. Pensioenfondsen mogen volgens de huidige regels de pensioenen indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Of en met hoeveel de pensioenen per 1 januari 2024 kunnen worden verhoogd, besluit het bestuur in het vierde kwartaal van 2023. PNO Media hoeft de pensioenen in 2023 niet te verlagen. Er is de eerstkomende jaren een gematigde kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het tweede kwartaal van 2023 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 116,8% (eind maart 2023) naar 119,3% (eind juni 2023). De rente steeg van 2,47% naar 2,53% per 30 juni 2023. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 1,6%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het tweede kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 1,8%-punt. 
De beleggingen en de rente hebben de grootste invloed op de verandering van de dekkingsgraad. Daarnaast spelen andere factoren een – kleinere – rol.

Samenstelling portefeuille Rendement Q2 2023 Rendement cumulatief
Zakelijke waarden    
Aandelen 5,1% 13,7%
Vastgoed -2,2% -4,5%
Private equity 3,2% 12,1%
Vastrentende waarden    
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
-0,6% 1,2%
Nederlandse hypotheken 0,5% 1,7%
Europese bedrijfsobligaties 0,4% 2,2%
Amerikaanse high yield obligaties 0,8% 2,8%
Obligaties opkomende markten 3,1% 1,8%
Liquide middelen 1,3% -0,4%
Subtotaal 1,7% 4,7%
Valutaderivaten -0,1% 0,0% 
Totaal 1,5% 4,7%

Beleggingsportefeuille en rendement

IIn het tweede kwartaal van 2023 lieten de aandelenbeurzen een mooie stijging zien. In Europa steeg de beurs met gemiddeld zo’n 2,0%. De beurs in de Verenigde Staten daarentegen steeg maar liefst ruim 8,0%. Het waren vooral de grote technologiebedrijven in de VS die aan deze stijging bijdroegen. De opkomst van artifcial intelligence geeft een extra impuls aan de koersen van een handjevol megabedrijven als Apple, Microsoft en Nvidia.
De centrale banken hebben in het tweede kwartaal het beleid van renteverhogingen voortgezet. De inflatie laat weliswaar een dalende lijn zien, maar is volgens de centrale banken nog steeds te hoog. De lagere energie- en grondstofprijzen ten opzichte van vorig jaar dragen bij aan de lagere inflatie, maar de lonen daarentegen tonen juist een stijgende trend. De verwachting is dat de hogere rente de economie zal afkoelen en de druk op prijzen en personeelkosten wat zal afnemen.
Het is een gevaarlijk spel dat de centrale banken spelen, want wanneer men dit beleid te lang voortzet bestaat het risico dat de economie in een recessie belandt. Vooralsnog verwachten economen dat dit niet het geval zal zijn.
De voor pensioenfondsen belangrijke langjarige swaprente (30-jaar) was in het tweede kwartaal 2,55% en week daarmee nauwelijks af van het vorige kwartaal. De beleggingsportefeuille had in het tweede kwartaal een rendement van 1,5%.

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht