Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Via beleggingen het gebruik van pesticiden verminderen

Beleggen woensdag 11 oktober 2023

Het gebruik van pesticiden in de landbouw kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. PNO Media gebruikt zijn invloed als belegger om het gebruik van gevaarlijke pesticiden te verminderen.

Dat doen we door met bedrijven in gesprek te gaan over de impact van het gebruik van pesticiden. Dit proces noemen we ook wel ‘engagement’ en is onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB).

Wereldwijd meer dan 1.000 verschillende pesticiden in gebruik

Met pesticiden worden onkruid, insecten en ander ongedierte bestreden om zo gewassen te beschermen en de voedselproductie te verhogen. Het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen leidt niet alleen tot de dood van het beoogde ongedierte, maar vaak ook tot schade aan andere insecten, bestuivers, vogels en zoogdieren. Daarnaast draagt het gebruik van pesticiden in de landbouw bij aan de verslechtering van rivieren, beken en zoetwatermoerassen. Dit leidt tot ernstige gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Pesticiden zijn een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies

Recente gebeurtenissen, zoals de achteruitgang van waterwegen in het Verenigd Koninkrijk en de 'stikstofcrisis' in Nederland, zijn voorbeelden van de negatieve effecten van pesticiden. Vooral chemische gewasbeschermingsmiddelen veroorzaken vervuiling en verontreiniging van grond, water en lucht. Behalve een belangrijke oorzaak voor biodiversiteitsverlies, brengen pesticiden ook een risico met zich mee voor mensen die er direct aan worden blootgesteld, zoals landbouwers. Daarnaast blijven kleine hoeveelheden pesticiden en meststoffen in voedsel aanwezig, wat schadelijk kan zijn voor consumenten, vooral kinderen.

Wij zijn actief om de risico’s van pesticiden te verminderen

Gezien de risico's voor zowel mens, milieu en de biodiversiteit, vindt PNO Media dat het gebruik van pesticiden meer aandacht verdient van bedrijven. Daarom stellen wij samen met andere beleggers doelen om het gebruik van pesticiden terug te brengen. Zo zijn wij onder meer in gesprek met voedings- en drankenbedrijven over de schadelijke gevolgen van het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Bijvoorbeeld over meer toezicht op het gebruik ervan in hun toeleveringsketen. Ook vragen wij van hen transparantie over de gevolgen op biodiversiteit en gezondheid van hun producten.

Deze engagementprocessen vinden onder meer plaats met grote internationale bedrijven zoals Carrefour, Kellogg's en Bayer. In het eerste kwartaal van 2023 leidde dit tot aanzienlijke vooruitgang bij het aanpakken van de negatieve impact van pesticiden op de biodiversiteit, de gezondheid en het milieu.

Het toont aan dat in dialoog blijven met de bedrijven waarin wij beleggen zin heeft en bij kan dragen aan een betere wereld. Ook dat is maatschappelijk verantwoord beleggen. Meer weten? Kijk op onze website.

Of lees het volledige artikel ‘Een dodelijke oogst’ in onze kwartaalrapportage verantwoord beleggen Q2 2023.

Naar het overzicht