Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad oktober 123,9%

Financieel dinsdag 14 november 2023

PNO Media had eind oktober een actuele dekkingsgraad van 123,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 118,8%.

 • De actuele dekkingsgraad daalde in oktober van 125,4% naar 123,9%.
 • De beleggingen en de rente hebben de grootste invloed op de verandering van de dekkingsgraad. Daarnaast spelen andere factoren een – kleinere – rol.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in oktober -1,4%. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,8%-punt.
 • De stijging van de rekenrente zorgde in oktober voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,7%-punt.
 • Per 1 januari 2023 zijn de pensioenen verhoogd (indexatie) met 13,58%.
 • Pensioenfondsen mogen volgens de huidige regels de pensioenen verhogen (indexeren) als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%.
 • Of en met hoeveel de pensioenen per 1 januari 2024 kunnen worden verhoogd, besluit het bestuur eind dit jaar.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 107%, dan moet PNO Media volgens de huidige wetgeving de pensioenen in 2024 verlagen.
 • Er is de eerstkomende jaren een gematigde kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Meer informatie

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond vrijdag 15 december 2023. Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Naar het overzicht