Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Onze strijd tegen 'forever chemicals'

Beleggen maandag 12 februari 2024

De ophoping van schadelijke chemicaliën in het milieu vormt een ernstig risico voor dieren in het wild, de voedselketen en de menselijke gezondheid. Via onze beleggingen proberen wij de problemen die deze 'forever chemicals' veroorzaken, terug te dringen. Dat is voor ons een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

Chemicaliën en pesticiden worden al tientallen jaren op grote schaal gebruikt, maar 'forever chemicals' vormen een bedreiging voor het milieu, wilde dieren en de menselijke gezondheid. Vooral polyen perfluoralkylverbindingen (PFAS) worden geassocieerd met deze problematiek, bekend om de moeilijkheid waarmee ze afbreken.

Risico's en impact op de gezondheid

PFAS hebben de neiging zich op te hopen in het milieu en levende organismen, wat ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Deze chemicaliën worden vaak gebruikt in alledaagse producten zoals antiaanbakpannen, cosmetica, elektronica en voedselverpakkingen. Studies tonen aan dat PFAS schade kunnen toebrengen aan het immuunsysteem, leveraandoeningen kunnen veroorzaken en het voortplantingssysteem kunnen aantasten, met gevolgen voor gewicht bij de geboorte en vruchtbaarheid.

Productie van PFAS staken

PFAS zijn alomtegenwoordig en aangetroffen in menselijk bloed, dieren, water en bodem. Regelgevende instanties wereldwijd proberen deze chemicaliën te beperken. De EU heeft wetgeving ingevoerd om de blootstelling aan PFAS in voedsel en drinkwater te verminderen, en er zijn voorstellen voor verdere beperkingen. Met verschillende bedrijven en organisaties is afgesproken dat zij 'forever chemicals' aanpakken. Samen met andere beleggers dringen wij er bij fabrikanten op aan om transparanter te zijn over gevaarlijke chemicaliën en de productie van PFAS te staken.

Aanpak geeft hoop

De druk die wordt uitgeoefend op deze bedrijven, zoals 3M, zorgt ervoor dat zij zich inspannen om veiligere alternatieven te ontwikkelen voor ‘forever chemicals’ en hun impact op het milieu te verminderen. 3M heeft inmiddels toegezegd alle PFAS-productieactiviteiten tegen eind 2025 te zullen beëindigen. Het is hoopgevend om te zien dat meer bedrijven hun aanpak positief veranderen door transparantie te bevorderen, de productie van PFAS te staken en veiligere alternatieven te ontwikkelen.

Wij realiseren ons dat er nog steeds werk aan de winkel is om een wereldwijde impact te realiseren en 'forever chemicals' effectief te blijven bestrijden. Tegelijk toont het aan dat in dialoog blijven met de bedrijven waarin wij beleggen zin heeft en kan bijdragen aan een betere wereld. Ook dat is voor PNO Media maatschappelijk verantwoord beleggen.

Meer weten? Lees dan het volledige artikel ‘Waarom forever chemicals niet verdwijnen’ in onze kwartaalrapportage verantwoord beleggen Q3 2023.

Naar het overzicht