Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Dekkingsgraad januari 114,9%.

Financieel donderdag 15 februari 2024

PNO Media had eind januari een actuele dekkingsgraad van 114,9%, en een beleidsdekkingsgraad van 119,2%.

 • De actuele dekkingsgraad steeg in januari van 113,2% naar 114,9%.
 • De beleggingen en de rente hebben de grootste invloed op de verandering van de dekkingsgraad. Daarnaast spelen andere factoren een – kleinere – rol.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in januari 0,6%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,7%-punt.
 • De stijging van de rekenrente zorgde in januari voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,3%-punt.
 • Per 1 januari 2023 zijn de pensioenen1 verhoogd met 17,16%. Per 1 januari 2024 zijn de pensioenen niet verhoogd.
 • Of de pensioenen per 1 januari 2025 kunnen worden verhoogd (indexatie), besluit het bestuur in het 4e kwartaal van 2024.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van dit jaar lager is dan circa 104%, dan moet PNO Media volgens de huidige wetgeving de pensioenen in 2025 verlagen.
 • PNO Media hoeft de pensioenen in 2024 niet te verlagen. Er is de eerstkomende jaren een kleine kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden verlaagd.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

Actuele dekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand
 • in dit bericht wordt de actuele dekkingsgraad gepubliceerd die van belang is voor de bepaling of de pensioenaanspraken op basis van het herstelplan verlaagd moeten worden

Beleidsdekkingsgraad

 • graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

Meer informatie

Wij streven ernaar de dekkingsgraad iedere maand op de 11e werkdag te publiceren. De volgende dekkingsgraad publiceren we rond vrijdag 15 maart 2024. Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

     
  * 1. De verhoging geldt niet voor pensioenen die inmiddels uit onze administratie zijn afgevoerd, bijvoorbeeld door overlijden, afkoop of een uitgaande waardeoverdracht. In die gevallen vindt ook geen nabetaling of verrekening plaats.
De verhoging geldt ook niet voor de circa 1.500 deelnemers aan de PNO DC life cycle-regeling en de PNO Netto Pensioenregeling. Zij bouwen pensioenkapitaal bij ons op. Hun pensioenkapitaal is niet afhankelijk van de dekkingsgraad en wordt dus niet verhoogd. Andersom verlagen we hun pensioenkapitaal ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Het pensioenkapitaal van deze deelnemers stijgt door het bedrag dat zij samen met hun werkgever betalen en door het beleggingsrendement op dit pensioenkapitaal. Kocht u al pensioen in van een opgebouwd pensioenkapitaal of krijgt u al een pensioenuitkering van ons? Dat pensioen wordt wel verhoogd.
 
     

 

Naar het overzicht