Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Een volmacht: uw zekerheid voor de toekomst

Pensioentips maandag 25 maart 2024

Bij PNO Media weten we hoe essentieel het is om uw pensioenzaken goed te regelen. Dat is niet alleen belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw dierbaren. Bedenk daarom eens of een machtigingsdocument, ofwel een algemene volmacht, ook voor u nuttig kan zijn.

Het leven kan onverwachte wendingen nemen, zoals een opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis. In zulke situaties willen familieleden vaak helpen met de financiën en administratie, maar lopen zij aan tegen de grenzen van privacywetgeving. In die gevallen kan een volmacht uitkomst bieden.

Wat is een algemene volmacht?

Een algemene volmacht is een document waarin u iemand anders de bevoegdheid geeft om namens u te handelen in allerlei zaken. Dit omvat zowel financiële transacties als persoonlijke beslissingen, zoals medische kwesties. Een notarieel vastgelegde volmacht kan veel problemen voorkomen. Het geeft u de mogelijkheid om iemand die u vertrouwt, in staat te stellen in uw beste belang te handelen. U bepaalt zelf de reikwijdte van deze volmacht, waardoor u bepaalde handelingen kunt uitsluiten.

Voor jong en oud

Het misverstand bestaat dat een volmacht enkel voor ouderen is. Dit is niet waar. Ook jongeren kunnen in situaties belanden waarin een volmacht nuttig is, zoals bij een langdurig verblijf in het buitenland. Met een volmacht kan een persoon die u dat toevertrouwd belangrijke zaken voor u waarnemen. Maar een volmacht kunt u ook familieproblemen voorkomen door de verantwoordelijkheid voor bepaalde beslissingen bij een vertrouwd familielid te leggen.

Veiligheid en controle

Een volmacht biedt veel vrijheden. Zonder de nodige controle kan de vrijheid van de gemachtigde leiden tot ongewenste situaties. Daarom is het goed om over waarborgen na te denken. U kunt bijvoorbeeld specificeren dat de volmacht pas effectief wordt wanneer u zelf niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen. Belangrijk is dat u wilsbekwaam bent op het moment van het verlenen van de volmacht.

Het belang van goede voorbereiding

Veel mensen denken dat een testament voldoende is. Dat is niet zo. Een testament treedt pas in werking na uw overlijden, terwijl een volmacht van belang is gedurende uw leven, vooral als u zelf niet meer in staat bent uw zaken te beheren. Het opstellen van een algemene volmacht kan dus net zo belangrijk zijn als het hebben van een testament. Het biedt de zekerheid dat uw zaken goed geregeld zijn, ook als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Conclusie: Neem nu actie

Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten door uw zaken nu goed te regelen, voor uw eigen gemoedsrust en die van uw dierbaren. Wilt u meer informatie over de algemene volmacht? Neem dan contact op met uw notaris. Als u wilt weten of een volmacht in uw geval zinvol is, neem dan contact op met ons.

Contact

Naar het overzicht