Bel ons op: 035 702 34 56

Ligt uw pensioen op koers?

Log met uw DigiD in op MijnPNO!

Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws over uw pensioen van ons ontvangen? Log in op MijnPNO en meld u aan voor de e-nieuwsbrief. 

Direct naar MijnPNO

Resultaten 1e kwartaal 2024

Financieel dinsdag 7 mei 2024

De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is in het 1e kwartaal van 2024 vrijwel gelijk gebleven. De actuele dekkingsgraad steeg van 113,1% naar 117,2%. Het resultaat op de beleggingen was positief. De rente bleef nagenoeg gelijk.

  Ultimo 2023 Q1 2024
Pensioenvermogen (x € miljoen) 7.206  7.497
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 6.372  6.396
Actuele dekkingsgraad 113,1%  117,2%
Beleidsdekkingsgraad 119,2%  119,1%
Totaalrendement  8,3% 4,0%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
april 2023 118,1%
mei 2023 119,1%
juni 2023 119,3%
juli 2023 122,2%
augustus 2023 121,5%
september 2023 125,1%
oktober 2023 123,6%
november 2023 117,3%
december 2023 113,1%
januari 2024 114,8%
februari 2024 117,2%
maart 2024 117,2%
Beleidsdekkingsgraad 119,1%

Eind 2023 besloot het bestuur van PNO Media de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aanvullend met 3,15% te verhogen. Dit is verwerkt in de dekkingsgraad van november 2023. Per 1 januari 2024 zijn de pensioenen niet verhoogd. Het bestuur zag af van indexatie omdat de prijzen over 2023 zijn gedaald volgens de cijfers van het CBS.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het eerste kwartaal van 2024 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 113,1% (eind 2023) naar 117,2% (eind maart 2024).

  • De rente bleef nagenoeg gelijk op 2,30% per 31 maart 2024. Dit zorgde voor nagenoeg gelijkblijvende verplichtingen en had daardoor weinig invloed op de actuele dekkingsgraad.
  • Door het positieve rendement op de beleggingen in het eerste kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 4,6%-punt.
  • De beleggingen en de rente hebben de grootste invloed op de verandering van de dekkingsgraad. Daarnaast spelen andere factoren een – kleinere – rol..
Samenstelling portefeuille Rendement Q1 2024
Zakelijke waarden  
Aandelen 10,5%
Vastgoed 1,1%
Private equity 4,7%
Vastrentende waarden  
Liability Driven Investments (voor beheersen
van renterisico’s)
-0,8%
Nederlandse hypotheken 2,5%
Europese bedrijfsobligaties 0,7%
Groene bedrijfsobligaties  1,0%
Amerikaanse high yield obligaties 3,3%
Obligaties opkomende markten 6,2%
Liquide middelen 0,8%
Subtotaal 4,4%
Valutaderivaten -0,4%
Totaal 4,0%

Beleggingsportefeuille en rendement

De economische groei en inflatie in de VS bleken hoger dan was verwacht. Dit zorgde er in het eerste kwartaal voor dat de vooruitzichten voor renteverlagingen in het komende jaar werden bijgesteld. Het gevolg was dat de rente, met name in de kortere looptijden, opliep. Op de obligatiekoersen had dit een negatief effect.
Aandelen presteerden echter goed: de aandelenportefeuille liet een positief rendement zien van 10,5%. Ook hoogrentende obligaties deden het goed. Zo lieten de obligaties in opkomende markten in de eerste 3 maanden van het jaar een rendement zien van 6,2%.
De lange rente, de 30-jaars swaprente, bleef per saldo gelijk op 2,3%, terwijl de rente in de iets kortere looptijden steeg. Dit leidde tot een licht negatief rendement op de portefeuille voor het afdekken van de renterisico’s (Liability Driven Investments).

U kunt onze kwartaalberichten hier downloaden.

Naar het overzicht